Güvence Hesabı 14 Haziran 2007 tarih, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 14 üncü maddesiyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri bünyesinde kurulmuştur.

Güvence Hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlere kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir.

Güvence Hesabı'nın kuruluşundaki amaç, kaza sonrası beden ve mal kaybına uğrayan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek üzeredir.

Bir başka deyişle, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin olarak; sigortalının belirlenememesi, rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli sigortanın bulunmaması veya çalınmış veya gasp edilmiş araçlarla kazaya sebebiyet verilmesi durumlarında, kazalarda zarar gören kişilerin, sigorta güvencesinden yoksun kalmaları nedeniyle uğrayacakları bedeni zararların giderilmesi amacıyla kurulmuştur.

Bir örnek vererek bunu netleştirelim:
Çaldığı otomobille kaza yapan birinin mağdur ettiği kişilerin mağduriyetleri Güvence Hesabı kapsamında giderilecektir.

Hesab'ın bu amacına ek olarak, kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlardan ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararların karşılanmasında Güvence Hesabı'nın görevleri arasında tanımlanmıştır.

Güvence Hesabı'nın kapsamına da bir bakalım.
-Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar,

-Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar,

-Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat arasındaki fark kadar ödenecek bedensel tazminat tutarları,

-Sigorta şirketinin malî bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar,

-Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar.

Ayrıca Hesaba, Yeşil Kart Sigortası kapsamında Türkiye sınırları içinde meydana gelen zararlardan dolayı Büroca tekemmül ettirilen hasar dosyalarının tazminat ödemesi için Büro tarafından da başvurulabilir.

Güvence Hesabı kapsamındaki sigortalar ise şunlardır:
-Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)

-Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

-Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

-Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

-Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

-Yeşil Kart Sigortası Ödemeleri
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0

Yorum Ekle

Av. Özlem Ağca Diğer Yazıları

​Ekonomik şiddet sebebiyle boşanma

14 Ağustos 2015 - 17:40

Duygusal şiddet sebebiyle boşanma

14 Temmuz 2015 - 19:20

​Terk sebebiyle boşanma davası

19 Mayıs 2015 - 17:10

Suç işleme sebebiyle boşanma

02 Mayıs 2015 - 04:59

Hayata kast sebebiyle boşanma

07 Nisan 2015 - 02:03

Zina sebebiyle boşanma

01 Nisan 2015 - 18:20

Velayetin değiştirilmesi davası

06 Şubat 2015 - 16:03

Kamulaştırma bedelinin tespiti

21 Aralık 2014 - 17:00

Özel boşanma sebepleri

12 Aralık 2014 - 03:05

Lüks araba dolandırıcılığı

09 Ağustos 2014 - 03:27

İhtiyati tedbir

20 Mayıs 2014 - 00:39

Sözleşmenin kurulması

08 Mayıs 2014 - 16:10

Adli yardım

27 Nisan 2014 - 01:55

Bilirkişi incelemesi

18 Nisan 2014 - 01:53

İstinabe nedir?

17 Mart 2014 - 19:05

Acentelik sözleşmesi

18 Şubat 2014 - 18:01

Kıdem tazminatı nedir?

28 Ocak 2014 - 14:03