11.01.2017 01:52 Güncelleme Tarihi: 11.01.2017 03:12 35124 Okunma

2017 yılında mâli yükümlülükler ve vergiler

2017 yılında mâli yükümlülükler ve vergiler

Yeni yıla başlarken, Ülkemiz üzerinden oynanan oyunların bozulmasını ümit ediyor, Ülkemizin birliğinin bozulmaması, barışın sağlanması için canını siper eden tüm gelmiş geçmiş şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyor, gazilerimize şifa, geride kalanlara metanet diliyorum.

Umarım bugünleri bize yaşatan, sebep olan kim varsa bunun hesabını verecekler.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin son paragrafında ‘Muhtaç olduğun kudret damarlarında ki asil kanda mevcuttur.’ Sözleri bu bedbahtların bir gün sonlarının geleceğinin işaretidir. Zira bizim ülkemiz bunların hiç birini hak etmiyor.
 
Yeni yılda önceden olduğu gibi bir önceki yılda mali yükümlülüklerimiz ile vergilerin tutar ve oranlarında değişiklik oldu. Uygulamaya yeniden değerleme oranları esas alınarak başlanacak.

 2017 yılı mesken kira gelirlerinde vergi beyanına tabi ait sınırı 3.900,00TL olarak tespişt edilmiştir. Bu tutardan az yıllık mesken kira geliri elde edenler beyanname vermeyeceklar. Bu tutarı aşması halinde Yıllık Gelir vergisi beyannamesi verecek ve bu tutar kadar kısmını bir defaya mahsus olmak üzere gelirlerinden indirebilecekler. Ticari Zırai kazanç ları birlşkte olanlar bu istisnayı kullanamayacaklar. 

 Değer Artış Kazancı elde edenler yani yıl içerisinde sahibi oldukları taşınmazları satanlar değer artış elde etmiş sayılır.Burada dikkat edilecek husus Gayri menkullerin alındıktan sonra 5 yıl içerisinde satmaları halinde tabi olurlar 5 yıl dan sonra satmaları halinde beyana tabi değiller.  2017 yılı için alım ve satım arasındaki fark 11.000,00 TL yi aşarsa beyanname verecekler 11.000,00 TL yi geçmezse beyana tabi değişler.

 2017 yılı içerisinde elde ettikleri tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 1.600 TL’dir. Yurt içinde ve yurt dışında elde edilen faiz gelirleri bu kapsamda olup, beyan verme sınırını aştığı takdirde faiz gelirinin tamamı 2017 yılında verilecek beyanname verecekler.

 Arızi Kazançlar. Gelir Vergisi Kanunun 82 maddesinde belirtilen Arızi olarak ticari mumamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelerden doğan kazançlardır. 2017 yılında Arızi Kazançların isitisnaya tabi tutulan kısmı 24.000,00 TL dir.

Asgari Ücret 2017 yılında aylık brüt 1.777,50 TL dır. Bu tutardan yasal yükümlülüler çıkarıldıktan sonra Asgari Geçim İndirimi dahil edilerek elde eden 1.404,06TL Net ücret olarak tespit edilmiştir.

 Sosyal Güvenlik Primine esas kazanç tavan tutarı: 2017 yılı için aylık 13.331,40 TL dir.Alt sınırı da 1.777,50 TL dir.

Asgari ücretin işverene maliyeti, 2.088,56TL dir. Bu tutar Asgari ücretin %28'i Sigorta primlerinden %5 kadar kısmını vergilerden kaynaklanmaktadır.

Asgari Geçim indirimi 2017 yılı için
Bekar      çalışan          için    :133,31
Evli eşi çalışmayan                :159,98
Evli eşi çalışmayan 1.çocuk   :179,97
Evli eşi çalışmayan 2.çocuk   :199,97
Evli eşi çalışmayan 3.çocuk   :226,63
Evli eşi çalışmayan 4.çocuk   :226,63
Evli eşi çalışan                        :133,31
Evli eşi çalışan        1.çocuk   :153,31
Evli eşi çalışan        2.çocuk    :173,31
Evli eşi, çalışan       3.çocuk   :199,97
Evli eşi çalışan        4.çocuk   :213,30

Fatura kesme tutarı
2017 yılı için 900,00 TL olarak belirlenmiştir.2017 yılında bir işyerinden 900,00TL üzeri alış veriş yapıldığında mutlaka fatura düzenlenmesi gerekiyor. Alıcının talep etmesi halinde fatura kesilmesi gerektiği bir zorunluluktur.

Veraset ve intikal Vergtisinde İstisna sınır
Miras veya bağış yolu ile 2017 yılında elde edilen gelirlerden;
Eş ve çocuklardan her birine isabet eden miras gelirlerinde   : 176.600,00
Çocuk bulunmaması halinde eşe isabet eden miras gelirinde: 353.417,00
Bağışlarda                                                                               :     4.068,00 
Yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde                      :    4.068,00 istisnadır.

2017 Yılı Gelir Vergisi dilimler;

2017 Yılında Ücret Gelirlerine uygulanacak vergi dilimleri;
13.000,00 TLye kadar                                        %15
30.000,00 TL nin 13.000,00 TL için 1.950,00TL fazlası %20
110.000,00 TL nin 30.000,00 TL si için 5.350,00TL fazlası %27
110.000,00 TL nin 110.000,00 TL si için 26.950,00 TL fazlası %35

2017 Yılında Ücret Dışındaki Gelirlere uygulanacak Gelir Vergisi tarifesi;
13.000,00 TL ye kadar                                       %15
30.000,00TL nin 13.000,00 TL si için 1.950,00 TL fazlası  %20
70.000,00 TL nin 30.000,00 TL si için 5.350,00 TL fazlası %27
70.000,00TL nin 70.000,00 TL si için 16.150,00 TL fazlası %35 olarak belirlenmişitr.