07.09.2017 17:38 Güncelleme Tarihi: 07.09.2017 18:25 14987 Okunma

Yardım ve bağışlar ile eğitim ve sağlık harcamalarının vergi karşısındaki durumu

Yardım ve bağışlar ile eğitim ve sağlık harcamalarının vergi karşısındaki durumu

Bazı dönemlerde insanlar gerekli gördükleri hallerde yardım ve bağış yapmak isterler. Bu durum kimi insanın maneviyatı nı rahatlatır, kimi insanın sosyal sorumluluk bilincine katkı sağlar.

Biz de bu gibi durumlarda vergi açısından genel  bir irdeleme yaparak katkı sunalım. Vergi açısında yardım ve bağışlar Kurumlar vergisine tabi işyerleri Tüzel kişiler ve Gerçek kişi olarak tabir edilen şahıs firmaları açısından inceleyebiliriz. Kurumlar vergisine tabi tüzel kişi işletmelerinde 5520 sayılı kanunun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesi C fıkrası gereğince ;

1-Gençlik ve spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Futbol Federasyonu ilgi alanına giren amatör spor dallarına yapılan sponsorluk harcamalarının tamamı, Profesyonel spor dallarına yapılan sponsorluk harcamalarının %50 si Kurum kazancından indirilebilir. 

2-Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine,belediye ve köylere Muafiyet tanınan vakıflara kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı yapılan harcamalar kurum kazancının %5 ine kadar olan kısmı indirilebilir.

a-Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari lmayan organizasyonların tamamı,

b-Ülkemizin uygarlık birikimini kültürü sanatı tarihi edebiyatı mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili tanıtım yapmak üzere kitap, katalog, broşür, film, kaset, cd ve dvd gibi materyellerin hazırlanmasında derleme ve yayınlanmasında yurt içi ve yurt dışı dağıtıomnın sağlanmasının tamamı,

c- Yazma ve nadir eserlerin korunması ile Kültür Bakanlığı koleksiyonlarına kazandırılması bedelinin tamamı,

d-Kültür ve Tabiat Varlıklarının koruma kanunu kapsamındaki kültür varlıkların bakımı, onarımı, yaşatılması, röleve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerinin tamamı,

e-Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmaların tamamı,

f-Kızılay derneğine makbuz karşılığı yapılan bağışların tamamı,

g- Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına ilişkin harcamaların makbuz karşılığı yapılan ödemelerin tamamı kuruım kazancında indirilebilir.

Yukarına bahsi geçen işlemlerle ilgili bedelsiz teslimlerde KDV uygulanmaz..

Eğitim ve sağlık harcamaları;

Yıllık Gelir Vergisi veren mükellefler kendisine, eşine veya bakmakla yükümlü oldukları çocuklarına ait eğitim harcamaklarını beyan ettikleri gelirlerinden indirebiliyorlar. 

* Söz konusu indirimi; Yıllık beyan edilen gelirin %10 una kadar kısmını yapabilirler.

* İndirimin yapılabilmesi için Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişi kurumlardan fatura almak gerekir.

* Bu durumda olan herkes eğitim harcamaları, okul, kreş ücretleri, kitap ve kırtasiye harcamalar ve okul servis ücretleri, yurt ücretleri vb. eğitim harcamaları ile ilgili diğer hizmetleri uygulayabilirler.


Ücret geliri elde edenler bu indirimden yararlanamazlar. Yılık Gelir Vergisi mükellefiyeti olmak zorunluluğu vardır.

Burslarda özellik arz eden bazı durumlar vardır. Bursları değerlendirmek ve mevzuata uygun olacak şekilde ödenmesi halinde gider olarak kayıt altına alabilmesi mümkün dür.

Yeni eğitim dönemi başlamak üzere, dolayısı ile tüm eğitime başlayacak çocuklarımızın, gençlerimizin yeni eğitim dönemlerinin başarılı geçmesini diliyorum.