10.10.2016 02:22 Güncelleme Tarihi: 24.10.2016 03:23 33597 Okunma

Sayıların sırları, 12 (oniki)

Kâinata baktığımızda insanoğlunun kendi düşünceleriyle ürettiği bir çok olayda 12 rakamını görürüz. Peki nedir bu 12 rakamının sırrı?

Sayıların sırları, 12 (oniki)
12 sayısının gizemi, gökyüzündeki on iki yıldız grubundan (burcundan) geliyor; ama bu sayının asıl özelliği; 2, 3, 4, ve 6 rakamları ile bölünebilmesi ve eski çağlarda en çok kullanılan sayı birimi olmasıdır. 12 sayısı, bugün bile düzine adıyla sayı birimi olarak kullanılırken; katları olan 24, 60 ve 360 da zaman ve açı birimleri olarak kullanılıyorlar.

Altı köşeli yıldızın dışındaki çember dünyadan başka alemlein de bulunduğunu bunun dışındaki 12 fisto ise insanın uzak durması gereken 12 kötü eğilimi simgeler.İnsan ruhu diğer alemlere geçmeden önce bu 12 dünyasal kötü eğilimden kurtulmak zorundadır.

24 saatlik zaman günün geceden geceye akışını belirleyen bir zamanın düzenidir ve 24 saate ayrılır. Geceyarısı 0'dan 24'e kadar olan saatlerle ifade edilir. Bu sistem bugün dünyada en yaygın kullanılan zaman biçimidir. Yine de 12 saatlik zaman hala bazı ülkelerde öncelikli kullanıma sahiptir, 

12 sayısı, aslında hemen her gün karşımıza çıkmakta; yani, en azından her saate baktığımızda 12 rakamdan birini görmekteyiz. Kâinata baktığımızda insanoğlunun kendi düşünceleriyle ürettiği bir çok olayda da 12 rakamını görürüz.

Peki nedir bu 12 rakamının sırrı?

İsterseniz ilk önce 12 rakamıyla ilişkili belli başlı bilinen tanımlamalar 12 sayısına ebced hesabıyla baktığımızda, karşımıza insan çıkar. Her ne kadar hemen hemen her sayı içinde bu kadar örnek bulabiliyor olsak da özellikle insana çıkıyor olması, 12 rakamını daha bir önemli hale getiriyor.

On iki sayısı ise eski Mısır’da yer altına açılan kapıların sayısı. Yunan mitolojisinde ise Herakles’in tamamlaması gereken görevlerin sayısı Romalılar da hukuku on iki tablete  yazmışlardı

Bir çok mitolojide 12 tanrıya rastlamaktayız klasik yunan mitolojisinde Olympos dağında 12 büyük tanrı vardır bunlar; Zeus, Hera, Athena, Apollon, Artemis, Hermes, Hephaistos, Hestia, Ares, Aphrodite, Demeter, Poseidon...

Ayrıca Tanrının halkının evi olan Kudüs’ün on iki kapısı ve her kapısının üzerine birer meleği var. Kapıların her birinin üzerinde İsrail kabilesinin oğullarının adı yazılı. Şehrin surlarının on iki temel taşı var. Bu taşların üzerinde de havarilerin adları yazılı.

Bir çok mitolojide 12 tanrıya rastlamaktayız klasik yunan mitolojisinde Olympos dağında 12 büyük tanrı vardır bunlar;
Zeus,Hera,Athena,Apollon,Artemis,Hermes,Hephaistos,Hestia,Ares,Aphrodite,Demeter,Poseidon

İSA'NIN ONİKİ HAVARİSİ
Hz. İsa'ya en önce inanan 12 yakınıdır. Kelime "saf, temiz" anlamına gelen "huri" sözünün çoğuludur. Zamanla Havari sözü de çoğul yapılarak bu 12 kişiden "havariyun" (havariler) diye bahsedilmeye başlanmıştır. Bunlar: Petrus, Andreas, Yohanna, Filip, Küçük Yakup, Bartelmi, Torna, Matta, Sİmon, Yahuda, Büyük Yakup ve Yahuda'dır. Bu sonuncusu Isa'ya ihanet ettiği için yerine Matyas geçmiştir. Bazıları bunların arasına Paulus'u da dahil eder. Havarilerden Petrus, Yohanna, Matta ve Torna birer İncil yazmıştır. Aralarında bazı farklar olduğu için dördü birden esas İncil'i teşkil eder. Hz. İsa'nın Kudüs'e gelişinde Havarilerle beraber yediği yemek Hıristiyanlık tarihinde "son yemek" olarak tanınır. Çünkü Hz. İsa bundan sonra yakalanmıştır.
             
12 İMAMLAR 
Aleviler olarak Hz. Muhammed’in hakka yürümesinden sonra Müslümanlara önderlik etmesi gereken kişilerin Ehlibeyt soyundan olmaları gerektiğine inanıyoruz. Kuran-ı Kerim’in Azhap Suresi 33. Ayeti buna delildir. Bu Ayet şöyle: “Ey Ehlibeyt Allah sizden her türlü pisliği, suçu gidermek ve sizi tertemiz bir hale getirmek diler.” Bu Ayetin anlamı, Ehlibeytin doğuştan arı olduğu bu anlamda da imamlığın Ehlibeytin soyundan gelen kişilerin hakkı olduğudur. Bilindiği gibi Ehlibeyt, Peygamberin ailesidir, soyudur. Peygamberin soyu da, yani Ehlibeyt Hz. Ali kanalıyla devam etmektedir. Dolayısıyla önderlik (halifelik) Hz. Ali ve çocuklarının hakkıydı. Ama maalesef bırakın Ehlibeytin imamlığını, ortada müthiş bir Ehlibeyt düşmanlığı vardı. Bu düşmanlık aslında biçimde Ehlibeyteydi. Bu düşmanlığın asıl hedefi İslamdı. Çünkü bu düşmanlığı geliştirenler Cahilliye döneminin azılı putperestleriydiler. Bu düşmanlığın sonuçları günümüze kadar da devam etmektedir. Bu düşmanlık öyle bir hal aldı ki, başta Hz. Ali olmak üzere bütün soyu büyük zulümler gördü. Ve on ikinci İmam Mehdi’nin dışında diğerleri genellikle zehirlenerek şehit edildiler. Hiç biri vadesiyle hakka yürümemiştir.

On iki İmamların Alevilikte çok büyük bir anlamı vardır ve Aleviler olarak ibadetlerimizde her zaman on iki İmamlara bağlılığmızı dile getiririz. Kısaca belirtmek gerekirse; on iki İmamlar –bir bütün olarak- Aleviliğin temel yapı taşlarındadır.

On iki İmamların isimleri:
01- Hz.Ali
02- İmam Hasan
03- İmam Hüseyin
04- Zeynel Abidin
05- Muhammed Bakır
06-Caf er Sadık
07- Musai Kazım
08- Ali Rıza
09- Muhammed Taki
10- Ali Naki
11- Hasan Askeri
12- Muhammed Mehdi.

Kayıp On Kabile, on iki kabileden oluşan İsrailoğullarının kaybolan on kavmi için kullanılan bir terimdir. Yahudilik inancına göre İbrahim peygamberin torunu ve İshak peygamberin oğlu Yakup'un dört faklı eşten 12 oğlu (ve bir de kızı) vardır. Bu 12 oğuldan doğan nesil 12 kabilelik İsrailoğullarını oluşturur. MÖ 930'da bu kabilelerin on tanesi Kuzey İsrail Krallığı'nı veYehuda ile Bünyamin kabileleri Yehuda Krallığı'nı oluşturmuştur. MÖ 720'de Asurluların kuzeydeki İsrail Krallığı'nı fethetmesiyle burada yaşayan on kabile tarih sayfalarından silinmiştir. İnanışa göre bugünün Yahudileri Yehuda Krallığı'ndan yani kaybolmayan iki kabilenin (Yehuda ve Bünyamin) neslinden gelmektedir
            
Allah İsrailoğulları'ndan kesin söz (misak) almıştı. Onlardan 12 güvenilir-gözetleyici göndermiştik. Ve Allah onlara: "Gerçekten ben sizinle birlikteyim. Eğer namazı kılar, zekatı verir, elçilerime inanır, onları savunup-desteklerseniz ve Allah'a güzel bir borç verirseniz, şüphesiz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi gerçekten, altından ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkar ederse, cidden dümdüz bir yoldan sapmıştır." (Maide Suresi, 12)

Gerçek şu ki, Allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru olan hesap (din) budur. Öyleyse bunlarda kendinize zulmetmeyin ve onların sizlerle topluca savaşması gibi siz de müşriklerle topluca savaşın. Ve bilin ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir." (Tevbe Suresi, 36)

12 sayısı, Kurân-ı Kerîm'de 4 defa geçiyor; "Musa kavmi için su aramıştı, o zaman biz ona: "Asanı taşa vur" demiştik de ondan on iki pınar fışkırmıştı, böylece herkes içeceği yeri bilmişti. Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk (fesad) yaparak karışıklık çıkarmayın." (Bakara Suresi,60  

Çin takvimi 12 hayvanlıdır,
Atış poligonlarında hedef 12'dir.


Avrupa bayrağı,12 Yıldız'dır Avrupa Birliği'nin yanı sıra  Avrupa'nın bütünlüğünün de bir sembolüdür. Bayrağın üzerinde bulunan 12 altın yıldızın oluşturduğu daire, dayanışmayı ve Avrupalıların birbirleriyle uyumunu temsil etmektedir.

Bayrak üzerindeki yıldızların sayılarının, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin sayısıyla bir bağlantısı bulunmamaktadır.

Geleneksel olarak 12. mükemmeliyetin, bütünlüğün ve birliğin sembolü olduğundan dolayı bayrakta 12 yıldız vardır. Bu yüzden AB ne kadar genişlerse genişlesin, bayrak hep aynı kalır.