24.10.2016 02:53 Güncelleme Tarihi: 24.10.2016 03:29 26206 Okunma

Sayıların sırları, 7 (yedi)

7 Rakamı, kutsal ayetlerde de çok fazla yer alır, hem ruhani hem de dünyevi alanı kapsayan bir sayıdır. Ruh, madde ve insanla (3 unsur) hava, su, toprak ve ateş (4 element) birleşiminin sayısı 7’dir ve bunlar, 'Dünya Gelişim Sayısı'nın temelini oluştururlar.

Sayıların sırları, 7 (yedi)
Babil kozmolojisinin temeli olan yaratılış destanı Enuma Eliş’te geçen yedi rüzgar, fırtınanın yedi ruhu, yedi kötü hastalık, içinde yedi mühürlü yedi kapı, yer altı dünyasının yedi bölgesi ve gök aleminin yedi gezegeni gibi unsurlar Babil geleneğinde 7 sayısının önemini günümüzde Sümer tabletlerinde görülmektedir.

Mısır’da kader tanrıçaları olarak yedi Hathor vardır ve Hathor Rahibeleri’nin yedi kavanozu vardır, Ra’nın yedi kızı yedi tunikleri üzerine yedi düğüm atmışlardır, Ra’nın yedi şahini yedi bilgedir, boğayla birlikte yedi inek doğurganlığı temsil eder.

7 Sayısının önemi nedir nedir ?  

Sema 7 kat, arz 7 kat, cennet  ve cehennem 7 kat, haftanın günleri 7, tavaf 7 şaft, şeytana atılan taş sayısı 7, kainat Allah tarafından 7 günde yaratıldı, insanlığın ömrü 7000 bin olacak, Kur'an'ın ayetleri az bir farkla 7000 dir. 7 ve katları sayısının önemli bir özelliği olduğu anlaşılmaktadır.

Bazı inanışlara  göre, dünyanın görünen ve görünmeyen alemler arasında ve kozmozdaki rakamı 7’dir. 7, tamamlanmışlığın, bütünlüğün, birliğin, göksel uyumun, mükemmel düzenin sembolü olarak bilinir.

7 Belâ, 7 Canlı, 7 İklim 4 bucak, 7 kat el, 7 mahalle duydu, Yediden Yetmişe, 7 Düvel, 7 Göbek, 7 Delikli Tokmak.yeryüzündeki ateş cehennemden 7 kez söndürülerek indirilmiştir.

Mayalar ve mısırlıların matematik sistemi çoğunlukla 7 üzerine kuruludur.

Herhangi bir kağıt parçası en fazla 7 kez katlanabilir, en fazla 7 kez yeniden dönüştürülür.

Museviler’de kullanılan yediler

Yahudilikte 7 rakamının kutsallığı Sebt günü geleneğine işaret etmesini ve yaratılışın 7. günde meydana geldiğini akla getirir. 7 sunak, 7 kere kan serpme geleneklerine işaret eder

Menorah (Musevilerde kutsal 7 kollu şamdan, Dünya'nın 7 günde yaratılması, Öğünlerde bilinen 7 gezegen, Güneş. Merkür, Venüs, Ay, Mars, Jupiter, Satürn en çok tutulan iki açıklamadır), 7 boynuz, 7 kızgınlık, 7 mühürlü mektup.

Musevilikte süleyman tapınağına 7 basamakla çıkılıyor, yaradılış 7 aşamadan oluşuyor, bilgelik 7 sutunla ifade ediliyor, şenlik ve törenler 7 gün sürüyor, kurbanların kanı 7 gün akıtılıyor ve kutsal şamdan 7 koldan oluşuyor.

İncil'de kullanılan yediler

İncil’de yedi rakamı bütünleyici tamamlayıcı anlamda kullanılmıştır. Dünya’nın yaratılması yedi günde tamamlanır. (Eski Ahid / Torah / Tekvin) Son yargilama’da melekler yedi trompet çalarlar (Eski Ahid’de İbrahim’in oğlu yerine kurban ettiği koçun boynuzu schofar (ibr), daha sonra trompet halini alacaktır) Hz.İsa’nın 7 ekmekle büyük bir kalabalığı doyurduğu Mecdelli Meryem’den 7 şeytan çıkardığı ifade edilmektedir. İlk Hıristiyan cemaatında Havarilerce 7 Diakon tayin edilmiştir.

7 mühür, 7 trompet, 7 yıldız, 7 başlı canavar, 7 kandil, 7 ruh, 7 kilise.

Hristiyanlıkta adı gecen kutsal 7 klise vardır. ve bunlar anadoludadır.

Hristiyanlık dininde dikkat edilmesi gereken 7 ölümcül günah var.

Eski sisteme göre gezegen sayısı 7. zaten çıplak gözle görülen 7 gök cismi vardır.

Hacta seytan taşlama 7 taşla yapılıyor.

Hristiyanlıkta 7 mühür açılıyor, 7 kiliseye gönderiliyor, nihai yargı günü 7 boru çalınıyor.

Katoliklerde 7 sakrament esas vardır.

İslamiyet 7. yüzyılda doğmuştur

Kurân’ın ilk sûresi Fâtihâ, 7 âyettir.

Peygamberimiz hz.muhammed(s.a.v.)'in 7 çocuğu var.

Kabe'de 7 minare vardır.

Bir hadise göre günde 7 hurma yemek insanı hastalıklara karsı bağışıklık kazandırır.

Kur'an'da yusuf peygamberle ilgili kıssada 7 yıl bollluk 7 kıtlık diye bir durum sözkonusudur.

Sufi inancına göre hz.adem'den hz.muhammed'e (s.a.v.) kadar büyük peydamberlerin sayısı 7

İstanbul'un Fethi için 717 yılında gelmiş olan Müslüman Arap kumandanlarından ve sahabe neslinden meydana gelen bir ordu başında Mesleme bin Abdülmelik; Galata'da Bizans semalarına ilk Ezan-ı Muhammedi sesinin yükseldiği bir cami yaptırmış ve adına da Arap Camii denilmiştir.

İstanbul semalarında ilk ezanın okunduğu Arap Camii ve 7 rakamının sırrı Arap Camii'yle alakalı şöyle bir sır rivayet edilir: Camii, miladî 717 yılında yapıldı. İslam ordularının başında Mesleme Bin Abdülmelik vardı.  Mesleme ismi Türkçe'de 7 harf.  Ordu burada; yani İstanbul'da 7 sene kalmış. Ordu buradan 7 yıl sonra çekilmiş. Caminin içinde aydınlığa açıla 70 pencere var.

Tüm jeologların verdiği bilgiye göre İstanbul Boğazı; dolayısıyla İstanbul, bir tufan sonucu bundan tam 7 bin yıl önce oluşmuş.

Ad kavminin helakına sebeb olan kasırga 7 gece sürmüştür. Bu konunun hakka suresi 7. ayetinde anlatılmasıda ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur. (hakka süresi 7. ayet)

Eski Mısır'da güneş tanrısı ra 7 ruhludur.

7'den 70'e diye bir söz de, yedi uyuyanlar da bu tespiti doğrular nitelikte.

Budizm'in kurucusu gautama buddha'nın doğar doğmaz attığı adım sayısı 7'dir.

Feng Shui'de iletişim sayisi 7'dir.

Afrikalıların kwanza bayramı 7 sembollüdür.

Kızılderililerin mevsim sayısı 7'dir

Zulu süsleri 7 renklidir.

İnsan vucudunda 7 adet çakra (hassas nokta) bulunuyor.

Bir insanın başında 7 açık nokta var, ağız +kulak 2 + burun 2 + göz 2 = 7

İnsanın manevi gelişimi 7 aşamadan ve kapıdan geçerek tamamlanıyor.

Kainat 7 günde yaratılmıştır.

Kabe’nin etrafı, 7 kere tavaf edilir.

Mevlevilik’te 7, bilgelik rakamıdır.

Mevlevilerde 7 selâm vardır.

İslâm dininde 7 mertebe vardır.

Müslümanlar Hac sırasında Safa’yla Merve arasında 7 kez gidip-gelirler.

İnsanın soyu, 7 göbek öteye gider.

İnsanın yüzünde 7 delik vardır. (Ağız, 2 kulak, 2 göz, 2 burun deliği)

Çocuklar okula 7 yaşında başlar.

7 aylık bebeklerin yaşama şansı, 8 aylık bebeklerden daha fazladır.

Bir Haftada 7 gün vardır.

Dünyanın harikalarının sayısı  7 dir.

Müzikte 7 nota vardır.

7 temel renk vardır.

James Bond, 007’dir.

Türk tiyatrosunda Hürmüz bile 7 kocalıdır.

Pamuk Prenses’in 7 cücesi vardır.

Atatürk, 7 harftir.

Gökkuşağı, 7 renktir.

Büyük Ayı, 7 yıldızlıdır.

Dünyada 7 kıta vardır.

Gökyüzü, 7 kattır.

En çok tanınan ve bilinen gül çeşidi, “7 Veren Gül”dür.

Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesi vardır.

Rio, Roma ve İstanbul 7, tepe üzerine kurulmuştur.

Avustralya’da Aborijin ve Kulinler’de de 7 mevsim vardır.