• Eğitim

Tunceli’de "Yeni İnşaat Vizyonları" Projesine hibe desteği

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan "Yeni İnşaat Vizyonları: Yeşil Binalar" proje hibe almaya hak kazandı.
Tunceli’de "Yeni İnşaat Vizyonları" Projesine hibe desteği
Avrupa Birliği Türkiye Ulusal Ajansı 2019 yılı KA202 stratejik ortaklıklar teklif çağrısı döneminde Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde "Yeni İnşaat Vizyonları: Yeşil Binalar" Projesi başvurusu yapıldı. Başvurusu yapılan ve bağımsız uzman değerlendirmeleri sonucunda hibelendirilmesine karar verilen proje kapsamında mesleki ve teknik eğitim kurumlarında okutulmak üzere ders modülleri, açık kaynak kodlu IOS ve android tabanlı uygulama geliştirileceği belirtildi.
232 bin 398 Euro bütçesi olan ve 24 ay sürecek proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, “Proje kapsamında enerji tasarrufu, sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi, iyileştirilmiş çevre etiği üzerinde bakış açısını artırarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya ve yaşanabilir bir çevre sağlamak vizyonu ile ortaya çıkan projemiz yenilik için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi ile ilgilidir. Bu proje ile amacımız uluslararası işbirlikleri ile mesleki eğitime katkıda bulunmaktır. Ortaya çıkacak kitap ve müfredat, AB ülkelerinde ortaklaşa kullanılabilecek ders kitapları sağlayacaktır” dedi.
Hazırlanacak ders kitapları, e-öğrenme materyalleri ile mesleki ve teknik eğitim okullarındaki öğretmen ve öğrencilerin yeterliliklerinin artacağını belirten Ekmekci, “Bu kaynaklar sektör temsilcilerinin gözetiminde hazırlanacağından, eğitim ve iş dünyasında da köprü görevi görecek. Projenin sonuçları, mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasına ve yeni iş alanlarının yaratılmasına katkıda bulunacaktır. Proje kapsamında, inşaat alanında çalışan yöneticiler ve yöneticiler yeşil bina teknolojisi hakkında bilgi ve yetkinliklerini artıracak ve inşaat teknolojisi alanında eğitim gören yaklaşık 40 bin öğrenci yeşil bina sistemleri hakkında bilgilendirilecektir. AB ülkelerinde inşaat sektörünün katkısı ile oluşturulacak yeni ders kitapları endüstrinin ihtiyaçlarına göre belirlenecek, böylece öğrenciler mezuniyetten önce iş dünyasına katılabileceklerdir” şeklinde konuştu.