TIC 600*160
  • Eğitim

Yeni eğitim-öğretim yılı çalışma takvimi modeline ilişkin değerlendirme

Türkiye’de temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde öğretim yılı 180 iş günü ve 36 haftadan oluşuyor. Toplamda iki hafta olan Ocak ayının son haftası ile Şubat ayının ilk haftasında öğrenciler yarı yıl tatiline giriyor. Haziran ayının ikinci haftasından Eylül ayının ikinci haftasına kadar olan sürede 13 hafta yaz tatili yapan öğrenciler gelecek seneden itibaren 11 hafta yaz tatili yapacak. Kademelere göre Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinde yıllık ortalama ilkokulda 185, ortaokulda 183 ve ortaöğretimde 180 öğretim gün sayısı olup Türkiye’de bu kademelerde öğretime ayrılan yıllık ortalama gün sayısı birçok ülke ile hemen hemen aynı.
İHA - OECD ülkelerinde yaz tatili sürelerine bakıldığında, ortalama sürenin 11-13 hafta olduğu görülmekte. Bu süre, Avrupa’nın kuzey ülkelerinde 10 haftaya kadar düşüyor. Ülkelerin eğitim-öğretim planlamasındaki tatil süreleri, ülkenin bulunduğu kıta ve coğrafi şartlara göre değişiklik göstermekle birlikte; dinî, millî, tarihî ve kültürel günler bu tatil sürelerinin artmasında ya da azalmasında da önemli rol oynuyor.
Yeni eğitim-öğretim yılı çalışma takviminde ara ve yaz tatili uygulamalarındaki değişiklik, iklim şartları ve uzun yaz tatillerinin öğrenci başarısı üzerinde olumsuz etkileri de dikkate alınarak yapılması planlanıyor. Öğrenmenin sürekliliğindeki verimlilik ile tatil sürelerinin dinlenmeye sağladığı katkı göz önünde bulundurularak eğitim-öğretimin ritmini bozmayacak şekilde gerçekleştirilecek. Öğrencilerin coğrafi şartlara göre mevsimsel olarak dezavantajlı konuma düşmemesi ve bu süreçten olumsuz etkilenmemesi de büyük önem arz ediyor.
Öğretmenlerin de dönem içerisinde dinlenme fırsatı elde edecek olması önemli olmakla birlikte, eğitim çalışanlarının herhangi bir özlük hakkı kaybına uğramayacak. Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde yürürlüğe girmesi düşünülen bu uygulama konusunda, eğitim çalışanlarının ve ilgili paydaşların görüşleri alınarak özellikle çalışan anne ve babaların bu düzenlemeden olumsuz etkilenmemeleri için tedbir alınması bekleniyor.
TIC Detay Altı
Yorum Yazın