• Ekonomi

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikleri açıkladı

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçerek Genel Kurul’a gönderildi.
Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikleri açıkladı
İHA - AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş imzasıyla teklif edilen, AK Parti Grup Başkanlığı tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek Genel Kurula gönderilen kanun teklifi birçok düzenlemeyi de beraberinde getiriyor. Şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırılması, varlık barışı süresinin 31 Aralık 2019’a kadar uzatılması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ‘yedek akçe’sinde düzenleme yapılması gibi düzenlemeler kanun teklifinde en öne çıkan maddeler hakkında açıklama yapan Mustafa Savaş; “Ekomiye ivme kazandıracak teklifimiz Plan Bütçe Komisyonu’ndan geçti” dedi.
Yasa teklifiyle alakalı açıklamada bulunan Mustafa Savaş, "Bu kanun teklifimizi ekonomiye ivme kazandıracak mali bir paket olarak nitelendirebiliriz. Ekonomi, finans, kamu maliyesi, sosyal güvenlik, kamu-özel işbirliği, enerji ve diğer çeşitli alanları ilgilendiren toplam 35 maddeden oluşan kanun teklifimizin, ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Hazırlanan Kanun Teklifi ile ulusal ve uluslararası makroekonomik gelişmeler nedeniyle reel sektörde ortaya çıkabilecek finansal sorunların çözümlenmesi için düzenlemeler yapıldığını belirten Savaş, "Amacımız ekonomiye ciddi bir katma değer sağlayan fakat borçları nedeniyle finansal güçlük de yaşayan firmaların faaliyetlerine sağlıklı şekilde devam edebilmelerini sağlayacak gerekli yasal alt yapıyı oluşturmak. Bu firmaların bankalara olan borçlarını ödeyip yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için finansal yeniden yapılandırma programlarını içeren bir uzlaşı platformuna gerek duyuluyor. Bu ihtiyaca yasal bir düzenleme kazandırarak bu firmalara da yardımcı olmamız gerekiyor. Biz de bunu teklif ettik" dedi.

“Vergide yeni dönem”

Bazı sektör ve meslek gruplarında faaliyette bulunan ve basit usulde vergilendirilen mükelleflerin, müracaat etmesi halinde, gider kısmına bakılmaksızın hasılatı üzerinden, belirli bir oranda vergilendirilmesinin önünü açacaklarını dile getiren Mustafa Savaş, amaçlarının gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinde vergiye tabi kazancın tespitinin basitleştirilmesi olduğunun altını çizdi.

Varlık Barışı’nın süreci yıl sonuna kadar uzatıldı

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmek suretiyle milli ekonomiye kazandırılmasının da amaçlandığını belirten Savaş, “Ayrıca Türkiye’de bulunan, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ancak işletmelerin resmi kayıtları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla taşınmazların kayıt altına alınmasına da imkan sağlanıyor. Varlık barış süresini 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatmayı teklif ettik. Vatandaşlarımıza önemli bir çağrıda bulunacağız. Kayıtdışı ekonomiyi kayıt altına alacağımız önemli bir süreç bu. Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bunları bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunlardan yararlanabilecek. Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 1 oranında hesapladıkları vergiyi, vergi dairesine beyan ederek ödeyecekler. Hayırlı olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.

“Merkez Bankası ve yedek Akçede düzenleme”

Merkez Bankası’nın mevzuatında da değişiklik yapılacağına dikkat çeken AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Bir para politikası aracı olan zorunlu karşılıkların etkinliğini artırmak üzere, bankaların ve diğer mali kuruluşların bilanço içi veya dışı uygun görülen kalemlerinde meydana gelen değişikliklerin, sıkça farklılaşan piyasa koşullarına göre zorunlu karşılığa tabi tutulmasını mümkün hale getiriyoruz. Buna göre Merkez Bankası, zorunlu karşılıkları belirlerken bilanço içi ve dışı unsurları da dikkate alacak. Merkez Bankası’nın çalışmasını kolaylaştıracak verilerin temini çok önemli. İhtiyaç duyduğu verilere hızla ulaşmasına imkân sağlıyoruz. Bankanın talepleri, gerçek zamanlı ve anlık olarak temin edilebilecek. Bu taleplerin karşılanması için bankaca kurum ve kuruluşların bilgi işlem sistemlerine erişim sistemleri kurulabilecek. Bu çok önemli bir ihtiyaçtı ve biz de bu kanun teklifiyle bu ihtiyacın da karşılanmasını sağlıyoruz. Teklifle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, "yedek akçe" olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Yedek akçenin, kanunda belirtilen düşüşler yapıldıktan sonra yüzde 10 olarak ayrılmasını teklif ediyoruz. Ayrıca, zorunlu karşılıklarla ilgili yalnızca pasif tarafına değil, aktif tarafına da bakmak suretiyle bu karşılıkların belirlenmesiyle ilgili Merkez Bankası’na bazı yetkiler vermeyi teklif ediyoruz" diye konuştu.

“Sorunlu krediler yeniden yapılandırılıyor”

Sorunlu kredilerle ilgili de açıklamalarda bulunan AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, "Bankacılık Kanunu’na eklenen geçici bir maddeyle, Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleriyle, diğer finansal kuruluşlardan kredi kullanmış olan ve BDDK tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan çerçeve anlaşmasının kapsamına giren firmaların kullandığı kredilerin yeniden yapılandırılmasına imkan tanınıyor. Kredi kullanıp da geri ödemede zorluk çeken bu firmaların kredilerini geri ödeyebilmelerinin, istihdama ve ekonomiye katkı sunmalarının önünü açmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Teklife göre, yurt dışında çalışan Türk vatandaşları ile yurt dışında çalışmaktayken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin, Türk vatandaşı olan hak sahipleri, yurtdışı borçlanması yaparak aylık bağlanabilmesi için, vatandaşların prime esas kazancının tahakkuk ettirilecek günlük borç tutarı da yüzde 32’ den yüzde 45’e yükseltildiği belirtildi.

“Elektrikli araçlar da yasada”

Türkiye’de elektrik motorlu araçların üretilmesinin ve bu araçların yurtiçinde tercih edilirliğinin vergisel yönden de desteklenmesi amacıyla da teklif sunulduğuna işaret eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Gelişmekte olan bir endüstri var. Ve talep ciddi oranlarda fazla. Çevre duyarlılığını göz önüne alan, hızla gelişmekte olan bir endüstri bu. Buna yönelik de vergisel yönden bir düzenleme teklif ediyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

“Yurtdışına çıkış harcı 50 Lira”

Teklif edilen kanunla yurt dışı çıkış harcı da 15 liradan 50 liraya yükseltilerek genel bütçeye ek bir katkı sağlanması amaçlanıyor.

Aynı zamanda, yeni kanun düzenlemesiyle yurtdışına gidip gelen vatandaşların beraberinde getirdikleri cep telefonlarının da sisteme kayıt sürelerinin 4 ayla sınırlı olacağının altını çizen Mustafa Savaş, "Ülkeye farklı şekilde sokulan ve klonlanmış bir IMEI numarasıyla kullanılan telefonlar 4 ay içinde kullanıma kapatılacak. Vatandaşlar, 1 yıl içinde müracaat edip 250 lira yatırmaları halinde bu telefonlar sisteme entegre edilebilcek. Aksi takdirde kullanamayacaklar. Kanun yürürlüğe girdikten sonra yurda farklı şekilde sokulup klonlanmış IMEI numarası kullanılan telefonlar hiçbir surette iletişime açılmayacak. Hem sahtekarlıkların ve dolandırıcılıkların hem de mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

“Üniversiteler de yeni yasa teklifinde”

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulan üniversitelere devredilen bina ve tesislerin bulunduğu taşınmazlardan kaynaklı yaşanan belirsizliğe yönelik de düzenleme teklif edildiğini kaydeden Savaş, “Halen bu bina ve tesislerin eski maliki üniversitelerin mülkiyetindeki taşınmazlar, talep etmeleri durumunda, YÖK’ün onayıyla bu üniversitelere devredilebilecek. Kurulan üniversitelere bağlanan birimlerin hangi bina, tesis ve taşınmazları kapsadığı konusundaki yaşanabilecek tereddütleri de YÖK giderecek” diye konuştu.

Yurtdışından getirilen araçlara yönelik düzenlemeden de söz eden Mustafa Savaş, “Yasa teklifiyle, gümrük mevzuatına aykırı olarak yurtdışından getirilen ve iyi niyetli üçünü kişiler tarafından satın alınan araçlardan dolayı mağdur durumdaki bu üçüncü şahısların mağduriyetlerini gidermeye yönelik düzenleme öngörülüyor. Buna göre, mevcut bir soruşturma kapsamında bulunan veya el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçları için, 31 Aralık 2019 tarihine kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın, ilk ediniminde ödenmesi gereken Özel Tüketim Vergisi’nin ( ÖTV) yüzde 25’ine tekabül eden tutarın bir ay içerisinde ilgili tahsil dairesine ödenmesi durumunda, araç hakkında el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararının iptal edilmesi ve el konulan araçların da sahiplerine iade edilmesi teklif ediliyor” dedi.
Yorum Yazın