DTR Elektrik Kule Reklamı - Sol
DTR Elektrik Kule Reklamı - Sağ
  • Ekonomi

GTS’ye göre ihracatımız yüzde 1,53 azalış gösterdi

Ticaret Bakanlığı 2019 yılı Ekim ayı dış ticaret, ticaret, esnaf ve kooperatif verilerine ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’ne (GTS) göre Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,53 oranında azalan ihracat 16 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Ekim ayında Türkiye’nin ithalatı yüzde 10,79 artarak 18 milyar 179 milyon dolar yükseldi. 2019 yılının Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin ihracat oranı yüzde 2,09 artışla 148,8 milyar dolara ulaştı.
Ticaret Bakanlığı, son 12 aylık dönemde ise ihracat oranını bir önceki yıla göre yüzde 2,59 oranında artış göstermiş olduğunu belirterek rakamın 179 milyar 914 milyon dolara çıktığını belirtti.

Dış ticaret açığımız 1,8 milyar dolar oldu
Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ekim ayında dış ticaret açığı 1 milyar 843 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmimiz ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,60 artarak 34 milyar 515 milyon dolara yükseldi.
2019 yılında dış ticaret açığındaki hızlı azalış, ekonomimizin dış finansman ihtiyacını azaltarak ekonomiye stratejik bir katkı sunmaktadır. Yılın ilk 10 ayında dış ticaret açığımızdaki daralma 29,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer bir ifade ile ülke ekonomisinin geçen yılın aynı dönemine göre dış finansman ihtiyacı 29,1 milyar dolar azaldığı belirtildi.

İhracatın ithalatı karşılama oranımız yüzde 89,9 oldu
2018 yılının Ekim ayında yüzde 101,1 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019 yılı Ekim ayında yüzde 89,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. Ocak-Ekim döneminde ise ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı 2018 yılındaki yüzde 73,6’dan 2019 yılında yüzde 86,5’e yükselmiştir.
Son dönemde Ticaret Bakanlığı’nın finansmandan dijitalleşmeye, yeni pazar stratejilerinden ticaret diplomasisine, sivil toplumla istişare mekanizmalarından ihracatın tabana yayılması faaliyetlerine kadar atılan adımların da katkısıyla ihracatımız önemli bir ivme yakalamıştır.

Ekim ayında en fazla ihracatı gerçekleştirdiğimiz fasıl yine “motorlu kara taşıtları” oldu
“Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracatımız Ekim ayında yüzde 5,34 azalışla 2 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla “Kazanlar ve makineler” 1 milyar 593 milyon dolar ve “Elektrikli makine ve cihazlar” 895 milyon dolar olmuştur.

En fazla ihracat yaptığımız ülke Almanya
Ekim ayında Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla; Almanya, İngiltere ve Irak olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Rusya Federasyonu, Çin ve Almanya aldı. Ekim ayında ihracatçılar 208 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başardı.
Ekim ayında Almanya’ya ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,86 azalırken İtalya’ya ile olan ihracat rakamı yüzde 3,62 oranında artış göstermiştir. Öte yandan, Ekim ayında Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında yer alan Hollanda’ya ihracat rakamını yüzde 20,1 oranında artarken, Ukrayna’ya ihracatımız ise yüzde 56,3 oranında artış göstermiştir.

En büyük ilk 3 ihracat pazarımız toplam ihracatımızın yüzde 21,1’ini oluşturdu
GTS’ye göre en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke Ekim ayı itibarıyla toplam ihracatın yüzde 21,1’ini oluştururken, en fazla ithalat yapılan ilk üç ülkenin toplam ithalattan aldığı pay ise yüzde 28,6 olarak gerçekleşmiştir.
Ekim ayında Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkeleriyle yaptığı ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,01 azalışla 7 milyar 597 milyon dolara gerilerken söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat toplam ihracatımızın yüzde 46,5’ini oluşturdu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın işaret ettiği “Ticarette Yeni Yol Haritası” çerçevesinde 2019 yılı Ekim ayında potansiyel pazarlarımızdan Meksika’ya ihracat yüzde 16,3 oranında Rusya’ya ihracatımız ise yüzde 20,8 oranında artış gösterdi. Bunun yanında, Ekim ayında görülen Libya’ya yüzde 92,9’luk, Türkmenistan’a yüzde 66,3’lük, Hindistan’a yüzde 58,8’lik, Pakistan’a yüzde 58,6’lık ve Kırgızistan’a yüzde 51,2’lik ihracat artışları dikkat çekti.

Dış ticarette en çok kullanılan taşıma şekli deniz yolu taşımacılığı oldu
GTS’ye göre 2019 yılı Ekim ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat “Deniz Yolu” (10 milyar 125 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” (4 milyar 847 milyon dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (1 milyar 227 milyon dolar) izledi.
İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat “Deniz Yolu” (10 milyar 777 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” ulaşımı (3 milyar 334 milyon dolar) ve “Hava Yolu” (3 milyar 220 milyon dolar) takip etti.

İhracatta en çok tercih edilen ödeme şekli mal mukabili oldu
2019 yılı Ekim ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat “Mal Mukabili Ödeme” (10 milyar 69 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (2 milyar 139 milyon dolar) ve “Vesaik Mukabili Ödeme” (2 milyar 33 milyon dolar) takip etti.
İthalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat “Mal Mukabili Ödeme” (10 milyar 605 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (4 milyar 248 milyon dolar) ve “Vadeli Akreditif” (1 milyar 17 milyon dolar) izledi.

Dış ticaretimizi milli para birimimizle gerçekleştiriyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla yerli ve milli para birimimizi dış ticaretteki kullanımını artırmaya devam edildiği Ticaret Bakanlığı tarafından bildirildi. Ekim ayı itibarıyla milli parayla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 179’a yükselirken aynı dönemde 110 ülkeyle ithalat işlemlerimizi Türk Lirası ile gerçekleştirildi.
Ticaret Bakanlığı 2019 yılının Ekim ayında Türk Lirası ile yapılan dış ticaretin toplamı 12 milyar 224 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun 5 milyar 945 milyon TL’lik kısmı ihracat, 6 milyar 279 milyon TL’lik kısmı ithalat oluşturulduğu bilgisini verdi.

Ticaret erbabımız ekonomimize güven duymaya devam ediyor
Ülkemizde faaliyet gösteren aktif firma sayısı Ekim ayı itibarıyla 2019 yılının başından bu yana 95 bin artışla 1 milyon 994 bin 605’e yükselirken, limited şirketler toplam aktif firmaların yüzde 42,6’sını oluşturdu.
Bakanlık olarak tüketici fiyatlarındaki istikrarı sağlamak ve tüketicilerimize güven sağlamak için geliştirdiğimiz ve başarıyla uyguladığımız Hal Kayıt Sistemi’ne kayıtlı kişi sayısında bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,14 yükseliş kaydedilirken sistemdeki bildirim sayısı ise 14 milyon 658 bin olarak gerçekleştirildi.
Gümrük idarelerince tahsil edilen vergilerin toplam içerisindeki payı yüzde 23,13
Gümrük idareleri tarafından tahsil edilen vergi tutarı Ekim ayında 13 milyar 377 milyon TL olmuştur. 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkemiz vergi gelirleri toplamı 485 milyar 293 milyon TL iken Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ise yüzde 23,13 olarak gerçekleşmiştir.
TIC Detay Altı