• Ekonomi

İmar Barışında tarih tartışması

Bakanlar Kurulu’nda çıkan kararla birlikte 31.12.17 tarihinden önce imarsız yapıların kayıt altına alınarak inşa edilmiş, tamamen kaçak veya bir bölümü kaçak ev, işyeri, bina, kooperatif hak sahipleri yararlanabildiği imar affı, 31.12.17 tarihinden sonraki yapı sahiplerinin aftan yararlanamaması nedeniyle tartışmaya neden oldu.
İmar Barışında tarih tartışması
Kübra Yaşar - İskânsız yapıların belli bir harç karşılığında kayıt altına alınarak iskân verilmesi ve bu gelirin dönüşüm projelerine finans sağlaması amacıyla getirilen bir düzenleme olan İmar Barışı, Bakanlar Kurulu kararınca 18.05.18 tarihinde yürürlüğe girdi. 

Yapılan imar düzenlemesiyle birlikte 2017 yılı öncesinde iskansız yapılan yapılarda yaşayan veya bu yapıların sahibi olan vatandaşların iskanlarını alabilmeleri, iskanlarını aldıktan sonra elektrik, doğalgaz ve su gibi alt yapı hizmetlerini talep ederken sorun yaşamamaları amaçlandı.

İmar Barışı nereleri kapsamıyor?

İmar düzenlemesine göre, üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar, hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16’ncı maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapıların bu düzenlemenin dışında tutulmasına karar verildi.Vatandaşlar 2018 yılının da barış kapsamına alınmasını istiyor

Düzenlemede belirtilen 31.12.17 tarihinden sonraki yapılan yapıları kapsamaması maddesi bu tarihten sonra yapılan yapı sahiplerinin imar barışından yararlanamamasına neden oldu.

İmar Barışı hakkında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuyla alakalı olarak, kesinlikle 31.12.17 tarihinden sonra yapılan yapıları İmar Barışı için kabul edemeyeceklerini belirtmiş, ve bu tarihten önceki yapıların ivedilikle yıkılacağını ifade etmişti.

Ancak kanunun 2018 yılında çıktığını ve dolayısıyla 2018 yılının da dahil edilmesi gerektiğini belirten yapı sahipleri aftan yararlanamadıkları için mağdur olduklarını ifade ediyor.

Öte yandan 2017 yılında yapımına başladığı evinin 2018'de bittiğini ifade eden vatandaşlar, 2018 yılının da İmar Barışı kapsamına alınması gerektiğini belirtiyor.11 milyon vatandaş başvurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan paylaşılan bilgilere göre şu ana kadar 11 milyon vatandaşın İmar Barışı’na başvurduğu, 18 milyar liralık bedel yatırıldığı açıklandı.

Yılda 300 bin konutun dönüştürülmesi amaçlanan imar affıyla birlikte 20 yıl içinde dönüşümün tamamlanması planlanıyor.

Başvurular ne zaman bitiyor?

İmar başvuruları yoğun talep üzerine 15 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldı.

Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödemeleri için ise son gün olarak 30 Haziran 2019 olarak belirlendi.
Yorum Yazın