• Ekonomi

Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11,1 arttı

Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 11,1 oranında artışla 126,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11,1 arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri’ni paylaştı. Buna göre, ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 11,1 oranında artışla 126,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,5 oranında artarak 59,3 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 14,1 oranında artarak 40,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre yüzde 1,6 oranında azalarak 13,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,7 oranında artarak 15,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 10,8 oranında artışla 14,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 1,4 oranında artışla 15,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 17,6 oranında artarak 35 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde 9,5 oranında artarak 25,5 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 6,9 oranında artarak 74,4 milyar dolar oldu.
Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 10,8 oranında artarak 72,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 11,4 oranında artarak 54 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2020 yıl sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Ağustos sonu itibarıyla 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 72 milyon dolar olarak gerçekleşti.
2021 Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 41,2’si dolar, yüzde 25,3’ü Euro, yüzde 14,0’ı TL ve yüzde 19,5’i diğer döviz cinslerinden oluştu.
2021 Ağustos sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 169,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,3 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 21,4, Merkez Bankası’nın yüzde 16 özel sektörün ise yüzde 62,6 oranında paya sahip olduğu gözlendi.