• Genel

İSKİ’den mülakat açıklaması

İSKİ, bazı basın yayın organlarında ve özellikle sosyal medyada çıkan istihdam sürecinde memurlarla yapılan mülakatlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.
İHA -
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bazı basın yayın organlarında ve özellikle sosyal medyada çıkan istihdam edilecek memurlara yönelik yapılan mülakatlarla ilgili olumsuz yayınlara, söylemlere ve haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. İSKİ’den yapılan açıklamada, “Son günlerde bazı basın yayın organları ve özellikle sosyal medyada İdaremiz bünyesinde istihdam edilecek memurlarla yapılan mülakatlar hakkında çıkarılan olumsuz söylem, haber ve yayınlar üzerine aşağıda yer alan açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. İdaremiz tarafından 14/11/2017 tarihli ve 30240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden alınan izin üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Genel Müdürlüğümüz bünyesinde boş bulunan kadrolar için öğrenim durumu yüksek lisans düzeyinden 12, lisans düzeyinden 249, ön lisans düzeyinden 180, lise düzeyinden 20 olmak üzere toplam 461 adet kadro için 50 branşta memur alımı ilanına çıkılmıştır. 03/12/2018-10/12/2018 tarihleri arasında https://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda toplam 29.943 aday sisteme giriş yapmış olup, başvurusunu tamamlayan 21.467 adayın başvurusu alınmıştır. İlanımızdaki nitelikleri karşılayan adaylar T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanmış, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday belirlenerek, 17/12/2018 tarihinde kurumumuz internet sayfası (https://www.iski.gov.tr) ve https://basvuru.iski.gov.tr adresinden yayımlanmıştır. Adayların 24/12/2018-28/12/2018 tarihleri arasında sınav komisyonumuza evrak teslimini gerçekleştirmelerinin ardından, bütün belgeler sınav komisyonumuzca incelenmiş olup, başvuru şartlarını karşılayan adaylar 07/01/2019-08/02/2019 tarihleri arasında sözlü sınava girmeye hak kazanmışlardır. Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği’nin Sınav Kurulu ve Görevleri başlıklı 9. maddesinde; ‘Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, üyelerden biri insan kaynaklarından sorumlu birim temsilcisi olmak üzere, atamaya yetkili amirce belirlenecek toplam beş üyeden teşekkül eder. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde İdare dışından da kamu görevlileri sınav kurulunda üye olarak görevlendirilebilir.’ denilmektedir. Bu kapsamda İdaremizin üst düzey yöneticilerinden hem tecrübe, hem de teknik bilgisi yüksek olan (inşaat, çevre, makine mühendisi, kamu yönetimi vb.) 5 asil ve 5 yedek üye seçilerek sınav kurulu oluşturulmuştur. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav kurulumuz tarafından mevcut Yönetmelik kapsamında değerlendirmeleri yapılmış olup, Yönetmeliğin ‘sınav’ konu başlıklı 10. maddesinde belirtilen sorular sorulmuştur. İlgili yönetmeliğin 11. ve 12. maddesi hükümlerine göre sınav kurulu tarafından değerlendirmeler yapılarak, adayın mesleki ve teknik bilgilerinin en iyi şekilde ölçülmesi amaçlanmıştır. Sınav kurulumuz her bir adaya eşit yaklaşım ortaya koyarak, nesnel ve objektif değerlendirmelerde bulunmuş olup, bunun neticesinde sınav başarı listesi oluşturularak 17/05/2019 tarihinde sınav sonuçları ilan edilmiştir. Sınav konularına ilişkin örnek sorular aşağıda yer almaktadır: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi; Uşi Antlaşması hangi savaştan sonra, ne zaman imzalanmıştır? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda temel haklar ve ödevler hangi başlıklar altında ele alınmıştır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurların kademelerinde ilerlemeleri için gereken şartlardan bir tanesini belirtiniz? Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuat; Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi nasıl olur? Mesleki Yeteneğin Ölçülmesine Yönelik; Terfi hatlarında pompalara su darbesi etkisinin engellenmesi için ne gibi mekanik ve hidrolik mekanizmalar kullanılmaktadır? Ataşman Defteri nedir? Yukarıdaki açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere; sözlü sınavda hiçbir memur adayına yazılı, görsel ve sosyal medyada yayınlandığı şekilde soru yöneltilmemiş olup, bahsi geçen haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
Yorum Yazın