• Genel

Kayıt dışı istihdamla mücadele için SGK seferber oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu Erzurum İl Müdürü Nizamettin Durmuş, kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda kapsamlı düzenlemeler oluşturduklarını ancak, STK’lar, bankalar ve ilgili merciler ile iş birliği sonucunda, kayıt dışı istihdam sorunu ortadan kaldırabileceklerini söyledi.
Kayıt dışı istihdamla mücadele için SGK seferber oldu
İl Müdürü Durmuş, Türkiye’de ki kayıt dışı istihdamın hukuki, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan birçok nedeninin bulunduğu, sahada en çok karşılaşılan sorunun ise işverenler açısından pirim, kıdem veya ihbar tazminatları gibi yaptırımlardan kurtulma çabası içerisinde olduğunu, açıkladı.
İşverenlerin, çalışanlarını sigortasız çalıştırmayı istemek gibi bir haklarının söz konusu olmadığını kaydeden Durmuş, Alo 170 hattına yapılan ihbarların yanı sıra, risk analizleri ile işyerlerin denetimlerinin yapıldığını, İl Müdürlüğünce bin ’in üzerinde denetlenen işyerinde, 260 kayıt dışı çalışan tespit ettiklerini aktardı. Kayıt dışı işçi çalıştırmayan işverenler için teşvik uygulamalarının olduğunun altını çizen Durmuş, “destekal.gov.tr” linkini işverenler için hizmete sunduklarını dile getirdi.
Erzurum’da, kayıt dışılığı oluşturan alanlar, nitelikli personel gerektirmeyen sektörler, 10 veya daha az sigortalı çalıştıran küçük ölçekli işyerleri, Sabit ve sürekli olmayan işyerleri, Donanım açısından yetersiz kişiler, 15-24 yaş arası ve 55 yaş sonrası yaş grubunda olan kişiler, yabancı uyruklular, deneme süresi olarak adlandırılan dönemler ve tarım kesiminde çalışanlar şeklinde gruplandırılıyor.
Kayıt dışı istihdamla mücadele için beş ana stratejisini “kurumlar arası bilgi ve veri paylaşımı suretiyle çapraz denetim yapılması, denetim sisteminin etkinleştirilmesi ve risk odaklı denetim modeline geçiş, istihdam üzerindeki maliyetlerin yeniden değerlendirilmesi, sosyal güvenlik hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve sosyal güvenlik bilincinin oluşturulması” şeklinde sıralayan Durmuş, “Hastanede, Eczanede, ödemeleri sağlayan Sosyal Güvenlik Kurumu, hayatın her alanında bulunuyor, herkesin varlığını ve eksikliğini derinden hissettiği bir kurum SGK, hizmetlerin kalitesini ve aktüeryal kalitesini olumsuz etkileyecek kayıt dışı istihdamla mücadelenin önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Kayıt Dışı İstihdamın konu olduğu kahvaltılı toplantıya SGK Voleybol İktisas Kulübü takımı da katıldı. Sosyal Güvenlik Şube Müdürü Erkal Taş, toplantının ardından Nizamettin Durmuş’a, SGK VİK formasını armağan etti.