• Genel

Merkez Bankası ve karar alıcılara çağrımızdır

Döviz kurları ve enflasyon artışı durdurulmalı, karar vericiler daha realist çözümler üretmelidirler.
Merkez Bankası ve karar alıcılara çağrımızdır
Sanayici ve iş insanlarımız pandemi koşullarında bile üretime devam ediyor, ürettiğini ihraç ediyor, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ettiler. Bu süreçte dünya pazarlarındaki daralmaya rağmen daha uygun fiyatlara hammadde ve diğer girdileri temin edebilen sanayicilerimiz üretimlerini çeşitlendirerek arttırmakta, dış ticarette çok başarılı sonuçlar almaya devam etmektedirler.

Ancak yaşanan döviz artışıyla birlikte hammadde ve girdi maliyetlerindeki artışla üretim durma noktasına gelmiş, ekonomi piyasası çok ciddi bir kriz ile karşı karşıya gelmiştir. Yerel para birimindeki aşırı değer kaybı enflasyonu arttırmakta, iç ve dış pazarda daralmaya neden olmaktadır.

Öngörülebilir makul bir enflasyon, ekonomiler için sorun sayılmayabilir. Ancak fiyat artışlarının yüksek oranlara ulaşması ve kurların tahmin edilebilir olmaktan çıkması ticari yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir.

Son zamanlarda ekonomi piyasasında yaşanan hızlı dalgalanmalar sadece iş camiasını etkilemekle kalmamakta, bütün toplumu etkilemektedir.

Serbest piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, dövizdeki hızlı tırmanış ve enflasyon artışı devam etmektedir. Bütün bu duruma müdahale etmesi gereken Merkez Bankasının son zamanlarda peş peşe aldığı faiz indirim kararları beklenen etkiyi yaratamamaktadır.

Yaşanmakta olan bütün bu gelişmeleri biz Diyarbakır İş Konseyi üyeleri olarak büyük bir endişe ile izlemekteyiz.

Gerek siyasi otoritelerin, gerekse de bu konuda en yetkili merci olan Merkez Bankasının bu süreci daha realist politikalarla yönetmesi gerektiğine inanmaktayız.

Piyasalardaki hızlı ve dengesiz dalgalanmaların yanı sıra enflasyonun önlenmesi konularında bütün yetkili kurumları daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Diyarbakır İş Konseyi Adına Burç BAYSAL
Yorum Yazın