TIC 600*160
  • Genel

Sağlık-Sen'den İdari İzin ve Süt İzni Başvurusu

Sağlık-Sen, çalışılmayan gün olarak kabul edilen süt izinlerinin bu kapsamdan çıkarılması ve idari izinlerde yapılan çalışmaların nöbet olarak değerlendirilmesi için Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na TKHK başvurdu.
Sağlık-Sen'den İdari İzin ve Süt İzni Başvurusu
İHA - Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı’nın, çalışılmayan gün olarak kabul ettiği günler (analık izni, süt izni, yarım gün izin ve aylıksız izin) içinde yer alan süt izinlerinin bu kapsamdan çıkaran yazısının iptali için 12 Mayıs 2016 tarihinde Danıştay’a da dava açmıştı. 

Konuyla ilgili olarak TKHK’na gönderilen yazıda, Ramazan Bayramı sebebiyle kamu görevlilerinin 04 Temmuz’da yarım gün, 08 Temmuz’da ise tam gün idari izinli sayıldığı hatırlatılarak, idari tatillerde de hafta sonu ve adli tatillerde olduğu gibi resmi kurumların hizmet vermediği ifade edildi.

Buna karşılık sağlık gibi kesintisiz hizmet veren sektörlerde hizmetin durmasının mümkün olmadığının dile getirildiği yazıda, “İdari izinli günlerde hizmetin aksatılmaması için bu kurumlarda görevlendirilen personelin bu çalışması nöbet olarak değerlendirilmelidir.

Çünkü idari tatilde resmi tatilde olduğu gibi aylık mesai saati hesabından düşülmektedir. Sağlık tesislerinde çalışan personel nöbet usulü ile çalışmakta, nöbet planı aylık olarak önceden yapılmaktadır.

Bu nöbetleri de idari izinli günlere gelen ve bundan kaynaklı izin kullanamayacak olan personelin hizmetinin karşılığı olarak nöbet ücretinden yararlandırılması gerekmektedir” denildi.

Sağlık-Sen, süt izninin döner sermaye hesaplamasından çıkarılmasını sağlayan uygulamanın iptalini de istedi. TKHK’nın çalışılmayan günlerin döner sermaye kapsamından çıkarılmasına yönelik başlattığı uygulamanın en çok süt izni kullanan personelin etkileneceği ve kanunun verdiği haktan çocuğunu yararlandırırken kişilerin maddi kayıp yaşayacağı ifade edildi.

657 sayılı Kanunun 104. maddesinin D bendinde; “kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir” hükmünün hatırlatıldığı yazıda, süt izninin çalışılmayan gün kapsamında değerlendirilemeyeceği ve döner sermaye kesintisi yapılmaması gerektiği ifade edildi.

Süt izninin tercih değil, kanunun emredici hükmü olduğuna dikkat çekilen yazıda, “Süt iznine ilişkin kanuni düzenlemenin amacı annenin bundan göreceği fayda değil, çocuğun bundan fayda sağlamasıdır. İzinli olunan bu günlerde döner sermaye kesintisi yapılmamalıdır” ifadelerine yer verildi.

Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı’nın, çalışılmayan gün olarak kabul ettiği günler (analık izni, süt izni, yarım gün izin ve aylıksız izin) içinde yer alan süt izinlerinin bu kapsamdan çıkaran yazısının iptali için 12 Mayıs 2016 tarihinde Danıştay’a da dava açmıştı.
TIC Detay Altı
Yorum Yazın