• Genel

Stajyer öğrencilere kurum içi adaptasyon eğitimi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Küçükçekmece Belediyesi’nde yaz döneminde görev alan üniversiteli stajyer öğrencilere ‘Kurum İçi Adaptasyon’ eğitimi verildi. Gençlere belediyenin işleyişi anlatıldı.
Stajyer öğrencilere kurum içi adaptasyon eğitimi
İHA - Belediye Binasında bulunan Çok Amaçlı Salonda gerçekleşen eğitimde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Dinçay Külekçi, belediyenin tüzel kişiliği üzerinden görevleri, işleyişi, birimleri; belediyenin kurumsal yapısı, Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ile Birim Müdürlerinin görevlerini stajyer öğrencilere aktardı. Stajyer öğrencilerin 3308 Sayılı Meslek Eğitim Kanunu kapsamında olduğunu ifade eden Külekçi, “Siz görevlendirildiğiniz müdürlüklerdeki müdür, şef, idari amirinizin taleplerini yerine getirmekle yükümlüsünüz. Bu görevleri yaparken okuduğunuz alanla ilgili bir şeyler öğrenmeniz ve iş hayatını tanımanız lazım. Kamu kurumunda çalışmanın bilinci ile her gelen kişiye saygılı bir biçimde karşılamalı ve yardımcı olmalısınız” dedi.
Eğitime Belediye bünyesinde görevli 63 stajyer katıldı. Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından her sene görevli stajyer öğrencilere, adaptasyon ve CV hazırlama eğitimi veriliyor.

“Tüm belediyeler kanuna göre hareket etmekle yükümlüdür”
Tüm belediyelerin 5393 Sayılı Belediye Kanuna göre yönetildiğini kaydeden Dinçay Külekçi, "Her bölüm kendileriyle alakalı kanunlarına göre hareket etmekle yükümlüdür. Belediye Başkanı Kemal Çebi, belediyenin en üst amiri olarak belediyeyi yönetir. Memurları atamaya yetkilidir. Belediyenin hak ve yetkilerini korur. Yetkilerini Başkan Yardımcılarına devreder. Onlar da müdürlere devreder. Belediye Başkanı, Belediye Meclisi halk tarafından seçilir. Bizim belediyede şu an dört Başkan Yardımcısı mevcut. Bunlar Sedat Özkan, Süleyman Gevezoğlu, Güven Aydın, Mustafa Kuzugüden” dedi.
Belediye Meclisinin işleyişinden de bahseden Külekçi, “Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Kararlar mahallin en büyük mülki idare amirine gönderilir; gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez” diye konuştu.

“Belediye idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir”
Belediyeyi, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olarak tanımlayan Külekçi, “Belediye İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta şikayetleri değerlendirir. Sivil Savunma Birimi ile acil arama kurtarma yapar. Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, Kültür ve sanatsal faaliyetler yapar. Spor işleri yapar, sosyal hizmetler verir. Nikah hizmeti verir. Mesleki beceri kazandırmak için personellere kurum içi eğitimler verir. Konut; sosyal hizmet ve yardım, nikah, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır" ifadesinde bulundu.
Yorum Yazın