TIC 600*160
  • Kültür-Sanat

Kültür Bakanlığı'ndan 'Eyvah Eyvah' açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir gazetede yer alan 'Eyvah Eyvah 2 skandalı müzik sektörünü zora soktu' başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.
Kültür Bakanlığı'ndan 'Eyvah Eyvah' açıklaması

ANKARA - Açıklamada,Türkiye'de ticari dolaşıma sunulan sinema ve müzik eserleri, eser sahipleri veyapımcılarının haklarının ihlal edilmemesi ve hak sahipliklerininbelirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacıyla 1987 yılından itibarenİstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü tarafından kayıt ve tescil edildiğihatırlatıldı.

Söz konusu haberdekayıt-tescil işlemlerinin uzun sürdüğü ifade edilen Odeon Firmasının, iddiaedildiği üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bekleyen hiçbir kayıt-tescildosyası bulunmadığı bildirilerek, "Gazete haberinde Hasan Saltık'ınbeyanatı olarak yansıtıldığı gibi, kendisine ait 6 dosya değil 3 dosya İstanbulTelif Hakları ve Sinema Müdürlüğü'ne intikal ettirilmiştir.

Söz konusudosyalardan biri olan 'İncir Reçeli Soundtrack Film Müzikleri' albümüne ilişkinevrak 8 Mart tarihinde ibraz edilmiş, yapılan kontroller neticesinde evraktaeksiklik görülmüştür. Bunun üzerine ilgili firmaya bildirim yapılarak eksikevrakın Müdürlüğe iletilmesi sağlanmış ve tüm evrakın tamamlanmasından sonra 15Mart tarihinde firma yetkilisi Nursel Emine Göktaş'a kayıt-tescil belgesiteslim edilmiştir" denildi.

Bu çerçevede,haftada ortalama 110-120 kayıt tescil işlemi yapılmakta olan İstanbul TelifHakları ve Sinema Müdürlüğünde, adı geçen firmaya evraklarındaki eksikliklerintamamlatılması suretiyle başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içindekayıt-tescil belgesi verildiği belirtildi.

4 Mart'ta Fikir veSanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve SatışınıYapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve EsaslarHakkında Yönetmeliğinde yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, sertifikaalmakla yükümlü bulunan işletmelerin ticaret veya esnaf odasına kayıtyaptırmalarında karşılaştıkları zorluklar göz önünde bulundurulduğu ifadeedildi.

Böylece faaliyetbelgesi ve sicil gazetesine alternatif olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatınıibraz ederek başvuruda bulunma imkanı tanındığı belirtildi. Sertifikageçerlilik süresi 3 yıldan 4 yıla çıkarılarak, içinde herhangi bir kayıtbulunmayan materyallerin üretim, ithalat, dağıtım ve satışını yapan yerlerinsertifika alma zorunluluğu kaldırıldığı bildirilerek, sertifikaların kayıp veyazayi olması halinde ya da adres değişikliğinde kalan süre için ücretsiz olarakyenilenmesine izin verildiği kaydedildi.

 


TIC Detay Altı
Yorum Yazın