TIC HOLDING Header
  • USD 18.529
  • EUR 18.178
  • Altın 989.588
  • BIST 100 3179.99
  • Sağlık

TTB: Kanser hastalarından ilave ücret alan özel sağlık kuruluşlarının ve hekimlerin isimleri bildirilsin

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bazı özel sağlık kurum ve kuruluşlarında kanser hastalarından ilave ücret alındığı ve ücret ödemeyen hastalara ileri tarihli randevu verildiği iddialarını Sağlık Bakanlığı ve tabip odalarına iletti. TTB, ''Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının münhasıran kanser tedavilerinin yürütümü yönünden denetlenmesi, mevzuata aykırı davranan sağlık kurum ve kuruluşları hakkında gerekli yaptırımın uygulanması ve bu sağlık kurum ve kuruluşlarının adları ile sorumlu hekimlerinin isimlerinin disiplin işlemlerine esas olmak üzere bildirilmesini'' istedi.
TTB: Kanser hastalarından ilave ücret alan özel sağlık kuruluşlarının ve hekimlerin isimleri bildirilsin
AJANSLAR - TTB, bazı özel sağlık kurum ve kuruluşlarında kanser tedavileri için ilave ücret alındığına ve ücret ödemeyen hastalara çok ileri tarihlere randevu verildiğine dair iddialar üzerine Sağlık Bakanlığı’na ve tabip odalarına dün bir yazı gönderdi. TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut’un imzası ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yollanan yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 1.9.3 maddesi uyarınca sağlık hizmeti sunucuları hastalardan, kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri) ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden ilave ücret alamazlar. Buna karşın Birliğimize yapılan bildirimlerde, bazı özel hastanelerde verilen kanser tedavileri için ilave ücret alındığı ve ücret ödemeyen hastalara çok ileri tarihlere randevu verildiği ifade edilmektedir.

“KANSER HASTALARINDAN İLAVE ÜCRET ALAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ VE HEKİMLERİN İSİMLERİ BİLDİRİLSİN”
Tüm sağlık kurumlarında olduğu gibi özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından da yaşamsal önemi haiz bu tedavilerin mevzuata ve hekimliğin dört temel ilkesinden olan hastaya zarar vermeme, hastaya yarar sağlama ve adalet ilkelerine uygun şekilde verilmesi zorunludur. Buna aykırı davranan, mesleki deontoloji bakımından kabul edilemeyeceği gibi hastaların sağlık ve yaşam hakkını ağır biçimde ihlal etmektedir. Bu nedenle özel sağlık kurum ve kuruluşlarının eşit ve adil bir hizmet sunumunun sağlanabilmesi ve hukuka aykırılıkların tespiti amacıyla münhasıran kanser tedavilerinin yürütümü yönünden denetlenmesi, mevzuata aykırı davranan sağlık kurum ve kuruluşları hakkında gerekli yaptırımın uygulanması ve bu sağlık kurum ve kuruluşlarının adları ile sorumlu hekimlerinin isimlerinin disiplin işlemlerine esas olmak üzere tarafımıza bildirilmesini gereği için bilgilerinize sunarız.”
Yorum Yazın