• Siyaset

İYİ Partili Ergun: Kanuna aykırı maden tesisi, tarımı tehdit ediyor

İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergun, Muğla Milas'ta bulunan bir maden tesisine ruhsat verilmesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.
İYİ Partili Ergun: Kanuna aykırı maden tesisi, tarımı tehdit ediyor
İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergun, Muğla'nın Milas ilçesindeki Ilbıra dağı bölgesinde zültanit ve boksit madenciliğine izin verilen firmanın bölgede çok sayıda kızılçam ağacı ile değişik türde ağaçları kestiğini belirterek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesi verdi. Ergun, “Bu şirkete verdiğiniz maden izni için ÇED raporu var mı?” diye sordu.

Sözcü'nün haberine göre Ergun verdiği önergede şu ifadeleri kullandı: "Söz konusu madencilik faaliyetleri için çok sayıda kızılçam ağacı ile değişik türde ağaçlar kesilmektedir. Madencilik faaliyetinin önemli bir unsuru olan patlatma faaliyetleri ile yeraltı su kaynakları tehdit altına girmiştir. Ayrıca 3573 sayılı Zeytinciliğin İslahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun'un 20'nci maddesinde ‘Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mâni olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez' hükmü bulunuyor. Bu hüküm açık olmasına rağmen, söz konusu maden tesisi zeytinliklerin çok yakınında inşa edilmiştir. Bu sebeple zeytin ağaçları ve zeytincilik faaliyetleri bu durumdan olumsuz şekilde etkilenmektedir. Dolayısıyla bölgesinde yeraltı sularına, ekosisteme ve zeytincilik faaliyetlerine zarar veren bu maden tesisi hakkında bazı hususların izah edilmesi gerekmektedir."

Ergun, şu sorulara yanıt istedi:

-Söz konusu maden ocağının “ÇED Olumlu” raporu var mıdır?

-“ÇED Olumlu” raporu var ise tesisin faaliyetleri 3573 sayılı kanunun 20. Maddesi ile çelişmekte midir?

-“ÇED Olumlu” raporu yoksa bu tesise ruhsat verilmesindeki kamu yararı nedir?

-Tüm bu ruhsat ve izinler verilirken bölgedeki vatandaşlarımızın, sivil toplum örgütlerinin ve yerel yönetimlerin görüşlerine başvurulmuş mudur? Başvurulduysa ne yönde görüş belirtmişlerdir?
Yorum Yazın