28.02.2017 18:00 Güncelleme Tarihi: 28.02.2017 18:11

Dünya'yı kana bulayan kuzenler

Dünyayı kana bulayan kuzenler

Kraliçe Victoria'nın torunları (I.Dünya savaşı)

Tahta amcası IV. William'ın ölümü üzerine Victorya 20 Haziran 1837 tarihinde 18 yaşındayken çıktı. 1840 yılında kuzeni Prens Albert'la evlendi ve 9 çocuk sahibi oldu. Siyasi yaşamda hep aktif rol aldı. 1861 yılında Prens Albert öldükten sonra yaşamının geri kalan kısmını siyahlar giyerek yas içinde geçirdi. "Tutuculuk" ve "ahlak gösterişi" Kraliçe Victoria dönemine damgasını vurmuştur.

Kraliçe Victoria'nın 9 çocuğundan 8'i diğer Avrupa hanedanlarından kişilerle evlendiler. Günümüzde bile birçok Avrupa monarşileri Kraliçe Victoria'nın soyundan gelen kişilerle yönetilmektedir.
 
Victoria'nın ölmesiyle birlikte bir çağ da kapanmış oldu
Kraliçe Victoria birçok yönden, özellikle de çocuklarına karşı oldukça sertti. Günümüzde Victoria dönemi olarak adlandırılan saltanat yıllarında İngiltere'de geçerli birçok özelliği, kraliçenin kişiliğinde de bulmak olanaklıdır. Bu dönem içtenlik, saygın ve kişilikli davranış, görev sorumluluğu, çalışkanlık, tutumluluk gibi erdemlerin yanı sıra, tutuculuk, tartışma özgürlüğünün kısıtlanması, gösteriş düşkünlüğü, gerçekleri görmekten kaçınma gibi olumsuz özellikleri de barındırmıştır.

George ,Nikola,  Wilhelm  Kuzenler
Kraliçe Victoria, Avrupa büyük hanedanları arasında büyükanne vasfına sahiptir. İngiltere Kralı V.George, Rusya çarı II. Nikola ve Alman imparatoru Wilhelm birbirlerine çok benzerler. Çünkü kuzendirler ve hepsi de Victoria’nın torunudurlar. Üstelik Çar II. Nikola’nın karısı Alman Aleksandra Fyodorovna da Viktoria'nın torunudur. (Evlenmeden önceki adı Alix von Hessen und bei Rhein)

1. Dünya Savaşı'nda İngiltere ve Çarlık Rusyası aynı ittifakta yer alırken Almanya karşı ittifakta yer almıştı. 

Üç kuzenin tahtta kalma aralıkları;
V.George: 6 Mayıs 1910 - 20 Ocak 1936
II.Nikola: 1 Kasım 1894 - 15 Mart 1917
II.Wilhelm: 15 Haziran 1888 - 9 Kasım 1918

İngiliz hanedanı da aslında bir Alman hükümdar soyudur;
Hannover dükalığından gelen I. George bugünkü hanedanın büyük babalarıdır. Bazı kayıtlarda I. George iyi bir  İngilizce bile bilmediği söylenir ve Hannover ismini İngiliz hükümdarları I. Dünya Savaşı başında Almanya’ya karşı savaşa girerken değiştirip Windsor yaptılar. I. George Osnabrück doğumludur ve 1714'te İngiltere Kralı olmuştur.

II. Wilhelm (doğum ismi: Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen, (d. 27 Ocak 1859, Veliaht Prens Sarayı, Berlin, Prusya - ö. 4 Haziran 1941, Doorn, Hollanda), son Alman İmparatoru ve Prusya Kralı. Annesi İngiltere Kraliçesi Kraliçe Victoria'nın büyük kızı, III. Friedrich'in karısı, Alman imparatoriçesi ve Prusya kraliçesi Prenses Victoria'dır. II. Wilhelm, böylelikle, İngiltere Kraliçesi'nin torunu, Victoria'dan sonraki İngiltere Kralı VII. Edward'ın yeğeni, Edward'ın oğlu Kral V. George'un da birinci dereceden kuzenidir.

1.900 başın da Almanya  yı ilk defa gerçek bir siyasi güç haline getirip Birinci Dünya savaşın da etkin rol almasını sağlayan İmparator Wilhelm kendi döneminin İngiltere  Kralı ve Rus Çarı ile kuzendir.Kuzenlerini yenmeye çalışan Wilhelm in en büyük desteği Osmanlı devleti olmuştur.Wilhelm tek yurtdışı diplomatik gezisi İstanbul a yaptığı bilinmektedir.Birinci Dünya savaşının bai m,marıdır Avrupa da ki siyasi dengelerin temelinin Alman İmparatorluğu’nun donanma hazırlamasına gerektiği farkedişmişti Büyük sanayi devlerinin desteğiyle kuzey denizinde  donanmayı kurarak İngiltere Kraliçesi Wictoria’yla olan akrabalık ilişkileri sayesinde iyi durumda olan Alman İngiliz ilişkileri bozacak bir döneme girilmiş oluyordu Avrupa kutuplaşmaya başlamıştı Osmanlı İmparatorluğu Rusya ve İngilterenin ittifak imzalamasıyla savaş kaçınılmaz olmuştu.  Osmanlı Devleti’nin Almanya Tarafında Savaşa Girişi. Almanya’nın Rusya’ya savaş açmasının ertesi günü, 2 Ağustos 1914’te, İstanbul’da Osmanlı Devleti ile Almanya arasında gizli bir ittifak antlaşması imzalanmıştı. Aynı gün Türkler umumi seferberlik ilân ettiler. Osmanlı hükümeti aslında tarafsız kalmak niyetindeydi. Ancak 10 Ağustos 1914’te Akdeniz’de İngiliz donanmasının takibinden kaçan Goeben ve Breslau adlı Alman kruvazörleri Çanakkale Boğazı’na girerek Osmanlı Devleti’ne sığındılar.

V. George (3 Haziran 1865 - 20 Ocak 1936), 1910-1936 arasında Birleşik Krallık hükümdarı.

VII. Edward ın ikinci oğluydu. Mayıs 1892'de York dükü oldu. Babasının tahta çıkmasından sonra (1901) sonra Cornwall dükü ve Galler prensi oldu. 6 Mayıs 1910'da babasının yerine geçen George, 22 Haziran 1911'de taç giyerek resmen İngiltere kralı oldu. Mary Teck ile evli olan George'in 6 tane çocuğu vardır. İngiltere, Britanya Krallığı’nda öne çıkmış durumdaydı. 19.yy ile birlikte büyük bir sömürü imparatorluğu haline gelen İngiltere; Avustralya, Kanada, Afrika, Hindistan gibi sömürü alanlarına sahip olmuştur. En güçlü dönemini ise kraliçe Victoria zamanında (1837 – 1901) yaşamıştır. 19.yy’ın başlarında en güçlü devlet konumunda olan İngiltere, Alman İmparatorluğu’nu büyük bir tehdit olarak görmüştür. Rusya ile olan ittifaklarını da Almanya’nın Pan-Germenizm politikasına karşılık Rusya’nın Pan-Slavizm politikası olması üzerine oturtmuştur. Fransa ile yaptığı ittifakta, Fransa’nın yenilgi alması Almanya’nın tehdit olarak görülmesini güçlendirici bir neden olmuştur.

Hollanda ve Belçika’nın Almanya’ya karşı koyabilmesi bir ada ülkesi olan İngiltere için önem arz etmekteydi ve savunma stratejisi bunun üzerine kuruluydu. Almanya tehdidinin büyümesi İngiltere için zamanla bir savaş nedeni haline gelmiştir. Bunun yanında Almanya ile İngiltere’nin çıkarları da çatışmaktadır.

II. Nikolay ya da Nikolay Aleksandroviç Romanov  18 Mayıs 1868 – ö. 17 Temmuz 1918, Yekaterinburg), Rusya İmparatorluğu'nun son imparatoru ve Romanov Hanedanının hüküm süren son üyesidir.

1 Kasım 1894'ten, tahttan çekilmek zorunda kaldığı 2 Mart 1917'ye değin hükümdarlık yaptı. Saltanatı sırasında Rusya İmparatorluğu, Dünya'nın büyük güçlerinden biriyken ekonomik ve askeri çöküşe sürüklendi. Yine hükümdarlığı altında Rusya, Baltık Filosu'nun yok edildiği Rus-Japon Savaşı'nda Japonya'ya karşı küçük düşürücü bir yenilgiye uğradı. Ortadoğu'da etkisini artırmaya çalışan Almanya'ya karşı yapılan Britanya-Rusya Antantı ile Rusya ve Britanya İmparatorluğu arasındaki Büyük Oyun sona erdi.

Devlet başkanı olarak, Ağustos 1914'te, 3,3 milyon Rus'un hayatına mal olacak olan I. Dünya Savaşı'na dönük seferberliği onayladı. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında, İmparatorluğun ekonomik yapısı geniş ölçüde köylü ve sayıca daha az ama etkili bir işçi sınıfına dayanmaktaydı. Sanayileşme yetersizdi ve üretim büyük ölçüde tarıma dayalıydı. Şehirleşme 2-3 şehir dışında son derece az ve nüfusun büyük çoğunluğu taşrada yaşamaktaydı. 1905 Devrimleri, ve ardından gelen 1917 Devrimleri, Rusya'nın bu ekonomik ve siyasi yapısından kaynaklanmıştır.

1917'deki Şubat Devrimi nden sonra tahttan çekildi. Ailesiyle birlikte önce Çarskoye Selo'da, daha sonra Tobolsk'ta ve son olarak Yekaterinburg'da tutuldu. Ekim Devrimi'nden sonra, 16/17 Temmuz 1918 gecesi, eşi, çocukları, aile hekimi, uşakları ve aşçısıyla birlikte Bolşevikler tarafından tutuldukları evin bodrum katında öldürüldü. 2000 yılında Rus Ortodoks Kilisesi tarafından aziz ilan edildi.