09.01.2017 09:32 Güncelleme Tarihi: 09.01.2017 10:26 42544 Okunma

Karanlık savaşlar dönemi

Karanlık savaşlar dönemi

İki kutuplu sistemden tek kutuplu sisteme geçiş sonrası yaşanan süreç, bugün çok kutuplu bir dünya sistemine doğru evrilme ihtimali taşımaktadır.

Bu çok kutuplu gerçekliğe geçiş, uluslar arası sistemin pek çok boyutunu değiştirme ihtimalini de bünyesinde taşımaktadır. 

Bu ihtimal mevcut sistemi elinde tutan Batı İttifakını rahatsız etmekte ve yeni kurulacak sistemin de kendi çıkarları doğrultusunda oluşmasının mücadelesini vermektedir. Yaşadığımız sürecin nedeni budur.

Yeni dönemde iddia sahibi olmak isteyen güçlerin biribiri karşısında askeri seçenekleri (ekonomik bağları ve özellikle nükleer dengeler nedeni ile) raflardan inmemiş görünmektedir. Şu an için bu savaş bu mücadele, finansal ve silahlı manipülasyon ve terörizm şeklinde yürütülmektedir.

Şu anki durum, Çehov’un ‘’Duvardaki Tüfek’’ aforizmasına benzer şeklinde her an ateş almaya hazır durumda bekletilmesine benzetilmektedir. Bugün adı konulmamış bu küresel savaş,daha önce muhabereye açık olmayan alanlarda ve kuralsız yapılıyor. Bu duruma Rusya Genel Kurmay Başkanı Valery Gerasimov 2014 yılında yazdığı bir makalede ‘’Lineer olmayan savaş’’ demiştir. Bu tüm Dünyanın Çin’in sınırsız savaş tezi olan ‘’karanlık savaşlar‘’ dönemine girdiğini göstermektedir.

Lineer olmayan savaş, savaş ile barış arasında net ayrımın olmayışı, savaşların çoğu zaman düzenli ordular ve askeri olmayan araçlarla yapılması demektir. Bu lineer olmayan savaşta, ekonomi,silah,uluslar arası terörizm, terörizm üzerinden vekalet savaşları ve enformasyon gibi  her tür enstürman savaş aracı olarak kullanılabilir.

Savaşın hamleleri değişken olacaktır. Zamanla ekonomik ve enerji yapıları, iletişim araçları ve noktaları, teknolojik alt yapılar, güç dağılım merkezleri ve hatta sivil altyapı unsurları yeni dönem savaşın (hiçbir doktrini ve kuralı olmayan Lineer olmayan Hibrit savaşının) alanları olacaktır.

Hedef ise, rakibin etkin direniş gösterecek tüm alanlarını etkisizleştirmek. Ve bu şekilde rakibin, mücadele ve savaş esnasındaki ekonomik ve siyasi maliyetini arttırmaktır. Yani bu savaş tarzında (Lineer olmayan Hibrit Savaşında) muharebe alanı oldukça karmaşık olacaktır. ‘’Karanlık Savaşlar’’ döneminde savaş, kendisine atfedilemeyecek bildiğimiz savaş tanımlarından farklı farklı yüzleri ile karşımıza çıkacaktır.

Stratejik çıkarların, modern kapitalizmin dikte ettiği ekonomik çıkar gereklerinden üstün geldiği yeni bir döneme girmiş bulunmaktayız.

İşte bu yeni dönemde statükoya meydan okuyanların, staratejik çıkarlarını savunma sürecinde karşılaşacağı en büyük problemlerinden biri de Batı-ABD ittifakının ekonomik tepkileridir.

Bu yeni dönemde  statükoya meydan okuyanlar, jeopolitik çıkarlarını büyük oranda Batı-ABD ittifakının dikte ettiği ve yönettiği, manipüle ettiği bir küresel mali sistem içerisinde nasıl koruyacaklarını düşünmek zorundadırlar.

Çünkü Küresel Mali Sistem, merkez bankaları,uluslar arası finansal kurumlar, global şirketler vs ile Kuzey Atlantik merkezli finansal merkezlerden yönetilmektedir.

Batı ittifakının çıkarları ile örtüşmeyen her tür adım ya da oluşumun, bu merkezler tarafından yapılacak küresel finansal misilleme ve tehditlerle zarar göreceği yadsınamaz bir gerçekliktir.

Bu savaşta, Hükümet devirmeden kullanılabilir kukla vekil ülkeler, kendisine direnme eğilimi gösteren devletler içindeki kullanışlı unsurlar, paramiliter güçler, milisler, kendisini rekabet halindeki karşı güçlere ihale eden terörist gruplar kullanılacak, güç savaşına girenler zaman zaman birbirilerine açık/gizli operasyonlar yapacaktır. 

Bu yeni dönem savaş tarzında teknoloji, hiç olmadığı kadar önemli olacaktır. Bu yeni tür savaş,eski ve yeninin birlikte kullanıldığı bir savaş olacaktır. Geleneksel savaşın unsurları, manevraları,en ilkel terörist eylemler; dünyanın en modern ve en son teknolojisi ile birlikte kullanılacaktır.

Bu yeni ‘karanlık savaşlar, Lineer olmayan Hibrit savaşları’ döneminde yapılması gereken şey ise, siyaseti,toplumu ve ekonomiyi bu yeni savaş dönemi standartlarına adapte etmeyi amaçlayan planları geliştirmektir.