30.11.2018 13:41 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 15:29

Brütten nete maaşımızı nasıl hesaplarız?

Brütten nete maaşımızı nasıl hesaplarız?

Maaşımızı hesaplarken yaparken hangi kesintileri dahil etmeliyiz? Net maaşımıza nasıl ulaşırız?

Brüt maaş, işveren tarafından çalışan için ödenen toplam tutardır.
Net maaş ise çalışanın kesintiler sonrası eline geçen net tutara denir.

Bir çoğumuz çalıştığımız işyeri ile brüt üzerinden anlaşma yapıyor ve bu nedenle ay sonunda elimize geçen net rakamı önceden hesaplayabilmek istiyoruz.

Bunun için de genelde internette “brütten-nete” hesaplama yapan sitelere bakıyoruz.

Ufak tefek farklılıklar olsa da çoğunlukla bu siteler üzerinden elde edilen sonuçlar da doğru oluyor.

Maaşımızın kesintisini nasıl hesaplamalıyız?

Öncelikle maaş hesaplaması yaparken öncelikle toplam brüt maaşımızı hesaplamalıyız.

Yani hesaplayacağınız ay için alacağınız herhangi bir ek ödeme (prim/mesai ücreti) var mı veya çalıştığımız gün sayısı tam mı bunu gözden geçirmemiz gerekir.

Eğer eklenecek/çıkarılacak tutarlar var ise bunları brüt ücretimize dahil ettikten sonra elde edeceğimiz rakam o ayın “toplam brüt” ücretidir ve bütün kesintiler bu tutarı baz alarak hesaplanır.

Örneğin 2029,50 TL alan bir kişi, bu ay 500 TL ek ödeme alacaksa, kişinin kesintileri 2529,50 TL üzerinden hesaplanır.Peki, toplam brüt ücretimizden hangi kesintiler yapılır?

2018 yılına ait olan kesinti tutarlarını aşağıda paylaşıyorum;

İşçi SGK Payı => %15
İşsizlik Sigortası => %1
Gelir Vergisi Matrahı => Toplam Brüt – (İşçi SGK Payı + İşsizlik Sigortası)
Gelir Vergisi Tutarı => Gelir Vergisi Matrahı ile ilgili Vergi Dilimi Oranı çarpılarak, Gelir Vergisi Tutarı hesaplanır.
Damga Vergisi => %07,59
Kesintiler Toplamı => İşçi SGK Payı + İşsizlik Sigortası + Gelir Vergisi + Damga Vergisi
BES => %3
AGİ (min.) => 152.21 TL (eklenir)

Vergi kesintisi nasıl hesaplanır?
Kümülatif Vergi nedir?

Kümülatif Vergi Tutarı, kişinin bulunduğu yılın ocak ayından, bulunduğu ay dahil hesaplanan bütün Gelir Vergisi Matrahı tutarlarının toplamına denir.

Gelir Vergisi Tutarı ise kişinin kümülatif vergi tutarına göre belirlenen Vergi Dilimi Oranı ile Gelir Vergisi Matrahı çarpılarak hesaplanır;
 
GELİR DİLİMİ VERGİ ORANI
14.800,00TL'ye kadar 0,15
34.000,00TL'ye kadar 0,20
80.000,00TL'ye kadar 0,27
120.000,00TL'ye kadar ve fazlası 0,35

Kişinin kümülatif vergi tutarı 12.499,75 TL ise, Gelir Vergisi Matrahınızın (GVM) %15 ile çarpılarak kişinin Gelir Vergisi tutarıdır.

Geçiş dönemlerinde ise her iki vergi dilimi de kullanılır.
Yani örneğin geçen ayki kümülatif verginiz 14.000,0 TL iken bu ayki kümülatif vergi tutarınız 15.500,82 TL ise, geçiş yaptığınız 14.800,0 TL üzerinden hesaplama yaparak ilgili dilimle çarpmalısınız.

14.800,0 TL tutarını ne kadar aştınız? 
15.500,82 – 14.800 = 700,82 TL

Bu durumda Gelir Vergisi Matrahınızın (GVM) 700,82 TL’sini %20’lik dilime, kalanını %15’lik dilimden hesaplamalısınız.

GVM’si 1.500,82 TL olan birinin;

1.500,82 – 700,82 = 800,0 TL’si %15’lik dilime girecek

800,0 * %15 = 120,00 TL

Kalan tutar %20’likten hesaplanacak;

700,82 * %20 = 140,16 TL

Sonrasında her iki dilim sonucu elde edilen tutar toplanacak;

120,0 + 140,16 = 260,16 TL kişinin bu ayki Gelir Vergisi tutarıdır.Net tutar, toplam brüt ücretten kesintiler toplamı çıkarılarak hesaplanır.

BES => %3

Eğer kişi bireysel emeklilik planına dahilse, kişinin hesaplanan net tutarından, toplam brüt ücretinin %3’ü çıkarılır ve bu tutar kişinin BES’ine yansıtılır. BES’ten caymış olan kişilerde bu aşamada herhangi bir kesinti yapılmaz.

AGİ (min.) => 152.21 TL

Kesinti sonrası elde edilen rakama son olarak AGİ tutarı eklenir. Bu tutar minimum 152.21 TL’dir.

Kendi AGİ tutarınızı aşağıdaki tablodan hesaplayabilirsiniz.
 
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ - AGİ 2018 HESAPLAMA  
Bekâr 152,21 TL
Evli eşi çalışmayan 182,66 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,49 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,32 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışan 152,21 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 175,04 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 197,88 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 228,32 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 243,54 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 258,76 TL

Kişinin BES kesintisi öncesi hesaplanan tutarı, vergi kesintisi sebebiyle asgari ücretin altında kaldığı durumlarda, tutarın asgari ücrete denk gelmesi için AGİ’ye ek yapılır.

Yani yasal kesintiler sebebiyle kişinin net tutarı BES dahil 1.516,87 TL’ye düşen bir işçinin AGİ’sine 86,25 TL ekleme yapılarak kişinin net tutarı 1.603,12 TL’ye tamamlanmalıdır.

Burada BES tutarının kesinti olarak hesap edilmemesinin sebebi, bu tutarın yine kişiye ait olmasıdır.

Brütten-Nete maaş hesaplaması örneği

Sizlerle bir örnek yapalım;


Aylık brüt maaşı 2.500,00 TL olan biri düşünelim.

Kişinin 122,22 TL de mesai ücreti olsun.

Bu durumda bu ayki toplam brüt ücreti;

2.500,0 + 122,22 = 2.622,22 TL’dir.

Şimdi kesintileri hesaplayalım;

İşçi SGK Payı => (Toplam brüt * %15) = 367,11 TL

İşsizlik Sigortası => (Toplam brüt * %1) =  26,22 TL

Gelir Vergisi Matrahı => Toplam Brüt – (İşçi SGK Payı + İşsizlik Sigortası) = 2.228,89 TL

-Bu kişinin geçen ayki kümülatif vergi matrahı 18.100,71 TL’idi.

Gelir Vergisi Tutarı => (Gelir Vergisi Matrahı * %20) = 445,78 TL

Damga Vergisi => (Toplam brüt * %07,59) =  19,90 TL

Kesintiler Toplamı => 

İşçi SGK Payı + İşsizlik Sigortası + Gelir Vergisi + Damga Vergisi = 859,01 TL

Bes => (Toplam brüt * %3) => 78,67 TL => 78,0 TL

-BES kesintileri aşağı doğru yuvarlandığı için BES’e 78,0 TL aktarılıp, 0,67 TL kişinin net maaşına ek yapılır.

AGİ (Evli eşi çalışmayan) =>  182,66 TL

Bu durumda;

2.622,22 - 859,01 = 1.763,21TL kişinin kazancıdır.

Bu tutardan BES tutarı çıkartılıp, AGİ eklenir.

1.763,21 – 78,0 + 182,66 =  1.867,87 TL kişinin bu ay alacağı net tutardır.Son olarak, hazır sistemler üzerinden hesaplanan tutarlar neden farklı oluyor?

Çünkü bu sistemler genellikle ocak ayından aralık ayına kadar maaşınızı aynı brüt ücret üzerinden hesaplar, prim/mesai/eksik gün tutarlarını dahil etmez.

Bunları eğer imkânınız var ise ilgili alana ek ödemelerinizi ekleyerek çok daha doğru sonuçlar elde edebilirsiniz.

Çünkü bu tutarlar sizin kümülatif vergi oranınızı da değiştirecek, dolayısıyla vergi diliminizi de etkileyecektir.

Herhangi bir sorunuz ve tavsiyeniz olursa bana her zaman ulaşabilirsiniz.

Sevgiyle kalın...