20.11.2017 02:14 Güncelleme Tarihi: 20.11.2017 02:45

Yuvarlak Masa - Bilderberg Şebekesi

Yuvarlak Masa - Bilderberg Şebekesi

Bu grup, Bilderberg Grubu, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Kuruluşu, Dış İlişkiler Konseyi, Üçlü Komisyon, ve Roma Kulübü isimli organizasyonlardan oluşmaktadır.

Bu gurup’un, İlluminati'yi en güçlü bir şekilde ifade edebilecek olan şebeke değildir. İlluminati ağı içerisinde birçok seçkin grup vardır, fakat bu "Yuvarlak Masa" organizasyonları, Illuminati 'Planı'nın gündelik politik, ekonomik, iş dünyası topluluğu , gibi olmuştur (özellikle nato), eğitim ve diğer tüm alanlardaki beyin yıkamalarında kilit  rolü oynamaktadır.

Ama kısaca açıklamak gerekirse, bu şebeke, Dünya gezegeninin merkezi kontrolünü içeren Illuminati Planı'nı, 20. yüzyıl geçerken daha da ileriye ve öteye taşımak için yaratılmıştı.

Yuvarlak Masa, 19. yüzyılın sonuna doğru gelindiğinde  Londra'da (İlluminati'nin faal merkezi) gerçekleşmişti. İlk resmi Adamı, Güney Amerika'yı zalimce idare etmiş olan ve bu toprakları siyah insanların elinden alan, Cecil Rhodes idi. Teoriye göre, şu anda siyah insanlar Afrika'daki politik kontrolü ellerinde almalarına rağmen, esas kararlar, daha çok, siyah başkan ve lider  aracılığı ile Avrupalı ve Amerikalı seçilmişler tarafından verilmektedir. .

Rhodes, bir kabileyi diğer kabileye karşı oynatmıştı ta ki tümü birbirlerini savaşta yok edene kadar, böylece Rhodes ve İngiliz'in yönetimi ele almasını sağlayana dek. Bu, hâlâ daha, günümüzde Afrika'da sürmekte olan çatışmalarda aynısı olmaktadır 

Rhodes, Yuvarlak Masa'nın amacının İngiltere tarafından (İngiltere merkezli Illuminati tarafından) kontrol edilen amaçları bir Dünya İktidarı kurmak olduğunu söylemişlerdir.

Rhodes Bursları parasal kaynağını oluşturmaya çoktan bırakmıştı. Rhodes Bursları, dış ülkelerden gelen Öğrencilerin Oxford Üniversitesi'nde -İlluminati'nin eğitim ve beyin-yıkama merkezinde- eğitim görebilmeleri için onların bütün masraflarını karşılayan bir uygulamadır. Ülkelerine dönenlere politika, ekonomi ve medya gücünü elinde tutan konumlara yerleştirilmiştir Rhodes Mezunları ile diğer genel öğrenci nüfusu arasında dağlar kadar fark vardır.

Onlar, İlluminati temsilcileri olarak görev yaparlar. Bugün, dünyadaki en meşhur Rhodes Mezunu, eski Amerika Başkanı Bill Clinton'dur. Fakat, Rhodes Yuvarlak Masa'nın resmi öncüsü olmasına rağmen, esas sermayeyi sağlayan ve kontrol edenler, bir çok uluslararası komplonun merkezinde yer almış olan bankacılık hanedanı Rotschild Ailesi idi. Bu Yahudi-karşıtı bir işaret değildir çünkü Rotschildler Yahudi olduklarını iddia etmektedirler.

Yahudi insanları herkesten fazla sömüren ve onların beynini yıkayan da Rotschildler'den başkası değildir.

Birinci Dünya Savaşı Öncesi ve sırasında, Yuvarlak Masa'nın ABD ve İngiltere'deki gizli seçkinleri, kendi hükümetlerinin savaş konseylerindeki başrole sahip kişilerdi.. Belgelerle de ispatlanabileceği gibi, bu kişiler global çatışmaya yol açacak olayları yaratmak için beraber alışmışlardı. Problemi-yarat-sonra-çözümü-sun teknikleri sayesinde, global statükoyu bu savaşla yok etmek ve böylece dünyayı, savaş bittikten sonra, kendi planlarının öngördüğü imaja göre yeniden çizme şansını yakalamak istiyorlardı. Ve bunu da aynen yaptılar.

Savaştan sonra, dünyadaki güç, savaştan öncesine göre, daha da az birkaç kişinin eline verilmiş ve indirgenmişti ve bunu yine kendilerinin yarattığı İkinci Dünya Savaşı ile de daha öteye götürüp geliştirdiler. Bu durum, bugüne dek sürdü, ve aslında her geçen dakika daha da hız kazanmaktadır.

1919 yılında, Paris yakınlarında, Versailles Barış Konferansı'nda bir araya gelen Amerika ve İngiltere'den Yuvarlak Masa'nın seçkinleri, Alfred Milner, Edward Mandel House, ve Bernard Baruch gibi şahıslar, kendi ülkelerini temsilen toplantılara atandılar ve aslında kendilerinin yarattığı savaşın sonucu olarak, dünyanın nasıl değişeceğini karar vermeye başladılar. Almanya'yı ödenilmesi imkansız tazminatlara tabi tuttular, ve böylece savaş-öncesi Weimar Cumhuriyeti'nin, inanılmaz bir ekonomik çöküntü arasında, kalıp yıkılmasını garanti altına aldılar. Tüm bunların getirdiği sonuç ise "gayet rastlantısal" olarak Hitler'in gücü eline geçirmesi oldu. (Bak "Hitler bir Rotschild mıydı?" Makalesi) Ayrıca, İlluminati'nin Yuvarlak Masa Üyeleri, Paris'te Hotel Majestic'teyken, Bilderberg(Bil)-Dış İlişkiler Konseyi(DİK)-Kraliyet Uluslararası İlişkiler Kuruluşu(KUİK)-üçlü Komisyon(?K) şebekesini oluşturma işlemlerine başladılar. Buna ek olarak, Versailles'te karar verdiler ki Filistin'de bir Yahudi anavatanının yaratılmasını destekleyeceklerdi. Her biri ya Rotschild soyundan gelmekteydi ya da onlar tarafından kontrol edilmekteydi.

"Versailles Barış Konferansı"ndaki, Amerikan Başkanı Woodrow Wilson, Rotschild klonları ve ABD Yuvarlak Masa Öncüleri Colonel House ve Bernard Baruch tarafından "Önerilmişti"; İngiltere Başbakanı Lloyd George, Rotschild çalışanı ve Yuvarlak Masa lideri Alfred Milner ve Rotschild hanedanının kurucusu Mayer Amschel Rotschild'ın torunu Sir Phillip Sassoon tarafından "önerilmişti"; Fransız lider Georges Clemenceau, gerçek ismi Jeroboam Rotschild olan kendi İçişleri Bakanı Georges Mandel tarafından "önerilmişti".

Hotel Majestic'teki gizli toplantılarının sonucu olarak, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Kuruluşu Londra'da 1920 yılında, Dış İlişkiler Konseyi 1921 yılında, ve bunları takip eden Bilderberg Grubu (1954), Roma Kulübü (1968) ve üçlü Komisyon (1973) kuruldu. Tüm bu organizasyonlar, Rothschild'lar, Rockefeller'ler ve İlluminati'nin daha yüksek güçlerine çalışan Henry Kissinger gibi önde gelen beyin-yıkayıcılar tarafından idare edildi ve edilmektedir.

Bilderberg toplantılarının ana amacı dünya siyaseti üzerinde önceden programlamalar yapmak ve projeler geliştirmektir. Konuşulacak ve tartışılacak konular önceden tespit edilir. Ama bu tespiti örgüt hiyerarşisinin üst kademesinde yer alanlar yapar. Katılanlar ise sadece görüş beyan ederler.

Bilderberg Grubu'nun kendi iç hiyerarşisi açısından daimi üyelik, üyelik ve herhangi bir toplantıya katılma arasında fark olduğunu hatırlatalım. Bununla birlikte toplantılara katılmak da grupla bir bağ kurmayı ve siyasi sahnede grubun kararlarına ters düşecek tutumdan kaçınmayı beraberinde getirir.

Bu organizasyonların, üyeleri arasında global politika, iş dünyası, bankacılık, medya, "eğitim" ve diğer alanlardaki en yüksek mevkili insanlar bulunmaktadır. Bunlar, görünüşte bağlantısız ülkeler, politik partiler ve kuruluşlar aracılığı ile, halkların bilgisi dışında, ayni global siyasetleri, planlı bir şekilde düzenleyen kanallardır. Malta Şövalyeleri, Masonlar gibi diğer gizli örgütlerin yüksek konumları da, bu Yuvarlak Masa ağına bağlanır.

Rhodes Bursları
Rhodes, servetinin büyük bir bölümünü, Oxford Universitesi'ne burs programı kurmaları için bıraktı. Yaklaşık olarak her sene 70 burs verilmektedir. Her burs 2 yıllıktır. Bursun önceleri sağladığı maddi kaynak olan 300 sterling, senede 2600 sterling'e artırılmıştır.

Rhodes burslarına seçilenler Almanya, ABD ve İngiliz Milletler Topluluğu'ndan öğrencilerdir. 1976 yılına dek yalnızca erkekler başvurabilirdi. ABD'de her yıl 32 burs verilmektedir. Her 8 bölgeye 4'er tane burs gitmektedir. Başvuranlar 18-24 yaş arasında olmalı ve tanınmış bir kolej veya üniversiteden bir dereceye sahip olmalıdır. Her okul 5 kadar öğrenci atayabilir. Bu okullardan eyalet seçim komiteleri 2 aday seçer. Burslar liderlik, okul başarısı, açık hava sporsal faaliyetlerinde başarı ve mülakatlara göre verilmektedir. Burs kazananlar Oxford'a herhangi bir çalışma programını seçebilir. Bazı durumlarda mezuniyet sonrası programlar için burslar bir üçüncü sene süresince uzatılabilir.