TIC 600*160
  • Eğitim

Başkan Taşpınar, tatil sürelerindeki değişikliği değerlendirdi

Eğitim-Bir Sen Aydın Şube Başkanı Fatih Taşpınar, tatil sürelerine ilişkin yapılacak yeni düzenlemenin eğitimcilerin de görüşü alınıp bölgelerdeki iklimsel koşullar da göz önünde tutularak yapılması gerektiğini belirtti.
Başkan Taşpınar, tatil sürelerindeki değişikliği değerlendirdi
İHA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 13 haftalık yaz tatilinin 2 haftasının Kasım ve Nisan aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığının açıklanmasının eğitimciler yeni sistemin avantaj ve dezavantajlarını konuşmaya başladı. Türkiye’de temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde öğretim yılının 180 iş günü ve 36 haftadan oluştuğunu belirten Eğitim Bir-Sen Aydın Şube Başkanı Fatih Taşpınar, “Toplamda iki hafta olan Ocak ayının son haftası ile Şubat ayının ilk haftası yarıyıl dönem tatili; Haziran ayının ikinci haftasından Eylül ayının ikinci haftasına kadar olan 13 hafta yaz tatili yapılmaktadır. Kademelere göre OECD ülkelerinde yıllık ortalama ilkokulda 185, ortaokulda 183 ve ortaöğretimde 180 öğretim gün sayısı olup Türkiye’de bu kademelerde öğretime ayrılan yıllık ortalama gün sayısı birçok ülke ile hemen hemen aynıdır. OECD ülkelerinde yaz tatili sürelerine bakıldığında, ortalama sürenin 11-13 hafta olduğu görülmektedir. Bu süre, Avrupa’nın kuzey ülkelerinde 10 haftaya kadar düşmektedir. Ülkelerin eğitim-öğretim planlamasındaki tatil süreleri, ülkenin bulunduğu kıta ve coğrafi şartlara göre değişiklik göstermekte; dinî, millî, tarihî ve kültürel günler bu tatil sürelerinin artmasında ya da azalmasında önemli rol oynamaktadır” diye konuştu.
“İklim şartları da dikkate alınmalıdır”
Türkiye’de bölgeler arası iklim farklılığının ciddi derecede hissedilir boyutta olduğunu bu nedenle ağır kış şartları veya aşırı sıcak yaz şartlarının yaşandığı bölgelerde ders ve tatil dönemleri ayarlanırken mutlaka bu şartların göz önünde tutulması gerektiğini savunan Başkan Fatih Taşpınar, “Yeni eğitim-öğretim yılı çalışma takviminde ara ve yaz tatili uygulamalarında değişiklik, iklim şartları ve uzun yaz tatillerinin öğrenci başarısı üzerinde olumsuz etkileri de dikkate alınarak yapılmalıdır. Öğrenmenin sürekliliğindeki verimlilik ile tatil sürelerinin dinlenmeye sağladığı katkı göz önünde bulundurularak eğitim-öğretimin ritmini bozmayacak şekilde öğrencilerin coğrafi şartlara göre mevsimsel olarak dezavantajlı konuma düşmemesi ve bu süreçten olumsuz etkilenmemesi büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.
TIC Detay Altı
Yorum Yazın