• Eğitim

SAÜ’de "Korona Virüs Küresel Takip Paneli" tasarlandı

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden yeni tip korona virüsü hızla yayılmaya devam ederken, salgının tüm dünyadaki geniş çaplı analizi için, “Corona (CO) Virus (VI) December(D)-19 Küresel Takip Paneli” Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) tasarlandı.
SAÜ’de "Korona Virüs Küresel Takip Paneli" tasarlandı
Küresel Takip Paneli, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi ve SAÜ Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Coğrafi Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Döker ile Samsun Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Öğr. Gör. Fatih Ocak’ın ortak çalışmalarıyla oluşturuldu. Tasarlanan panel, hem dünyada hem de salgının görüldüğü ülkelerde enfekte olan, iyileşen ve ölen vaka sayılarının güncel olarak takip edilmesine olanak sağlayacak. Ayrıca panel üzerinden illerdeki yaş aralıklarının nüfusa göre dağılımı ve hastanelerin yoğun bakım kapasiteleri de görüntülenebilecek.
Dr. Öğr. Üyesi Döker tasarladıkları panelin coğrafi verilerin toplanması, depolanması, sorgulanması, izlenmesi ve analiz edilmesinde çok önemli imkanlar sunduğunu açıkladı. Küresel Takip Paneli’nin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) altyapısında kurgulandığını ifade eden Döker, “Günümüzde CBS teknolojilerinin kullanımı birçok alanda hızla artmaktadır. Bunlardan birisi de halk sağlığı ve epidemiyolojidir. CBS’nin epidemiyolojideki en yararlı işlevlerinden biri ise vakaların mekansal dağılımının haritalanması ve farklı coğrafi veriler ile analizinin sağlanmasıdır” dedi.
Hem web hem de mobil uygulama olarak tasarlanan panelle Korona virüs salgınının mekansal dağılımını haritalandırdıklarını da belirten Döker, “Bunun yanı sıra bu uygulamayı nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı ile ülkemizdeki 10 bin kişiye düşen yoğun bakım ünitelerinin il bazında dağılışı gibi farklı verilerle de zenginleştirdik. Ülkemiz verilerinin ön planda tutulduğu web-mobil uygulamamızın tüm kullanıcılara faydalı olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.