• Ekonomi

Batısöke Çimento ve Marmaris Altınyunus sorusu

SORU- Batısöke’de bir atak bekliyorum. Fakat maliyetim biraz yüksek. Eğer kısa vadede beni çok bekletecekse elimden çıkarmayı düşünüyorum. Yorumunuz nedir?
Batısöke Çimento ve Marmaris Altınyunus sorusu
CEVAP- Kuşkusuz borsada farklı yaklaşım tarzlarıyla gelir elde etmek ya da elde edilen gelirini büyütmek mümkündür.

Bu anlamıyla getirinin tek bir yolu olmadığını kabul etmek gerekir. Bu nokta da asıl olan hedef ve beklentiye uygun tarzı bulabilmek ve buna uygun hareket edebilmektir. Aksi taktirde arzu edilen hedeflere ulaşabilmek mümkün olamayacaktır. Farklı bakış açıları arasında uzun vadede büyüyen firmaların tercih edilmesi ise gereksiz riskleri üstlenmemek açısından doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu yönüyle güçlü ve kârlı bir firma dahi olsa kısa vadeli beklentilerle hareket edilmesi istenen sonuçlara ulaşılmasını sağlamayabilecektir. Batısöke Çimento bu bakış açısı ile incelendiğinde istenen kriterlerin dışında kaldığını söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Şirket son dört yılda sürekli zarar açıklayan bir yapıya sahip. Yatırımcıyla en son paylaşılan 2020 dokuz aylık bilançosunda da zarar artarak devam etti. Firma esas faaliyetlerinden zarar etmekle birlikte dönem sonunda zararın büyümesinde finansman giderlerindeki yüksek artışın etkisi göz ardı edilmemeli. Şirketin hem uzun vadeli hem de kısa vadeli borçluluk yapısında artış var. Oluşan zarardan dolayı firmanın birikmiş geçmiş yıl zarar toplamı 250 milyon TL’ye yaklaştı. Zarar nedeniyle özvarlıkları ekside ve teknik olarak iflas noktasında. Firma kârlı bir yapıya dönüşmeyi başaramamasına rağmen hissesi Mart 2020’den bu yana yükseldi. Hisse, nominal değerinin altında işlem görürken gerçekleştirdiği çıkışla birlikte Ekim 2020’de 2,87 TL’ye kadar yükseldi. Geçen yaklaşık üç aylık sürede de yatayda bir dalgalanma söz konusu. Zarar eden firmalar yerine gelir ve kârlılığını büyüten şirketlerin takip edilmesinde yarar var. 

SORU- Maalt hissesinde çıkış devam eder mi? Böyle çıkarsa iyi bir kar edeceğim. Sizce ne zamana kadar bekleyeyim?

CEVAP- Piyasada işlem gören hisseler günlük gelişmelere bağlı dalgalanmalarda bulunabilmektedir. Öte yandan sermayesi düşük firmalarda bu hareketlenmeler daha yüksek perdeden gerçekleşebilmekte. Özellikle spekülatif beklentiler kıpırdanma yaşanan hisselere yoğunluğu artırırken fiyatı da zaman zaman tahminlerin ötesine götürebilmekte. Ancak spekülatif beklentilerin peşinden koşmak yerine iktisadi dayanağı olan hedefleri gözetlemek düşük riskle ve minimum stresle hedeflere ulaşmaya imkan sağlayacağı unutulmamalı. Marmaris Altınyunus’u da bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Şirket, içinde yer aldığı turizm sektöründeki olumsuzluğa rağmen dokuz aylık dönemde kâr açıklamayı bildi. Ancak kayda değer bir geliri olmayan firmanın esas faaliyetlerden dolayı zarar ettiğini not etmek gerekir. Şirket elindeki nakdi nemalandırmaktan kaynaklı elde ettiği finansman gelirleri ile kâr etmekte. Önceki iki yılda da benzer durum söz konusu. Kâr açıklaması önemli olmakla birlikte uzun vadede sürdürülebilir bir büyüme ancak faaliyet geliri ile mümkün olduğu unutulmamalı. Firma ise esas faaliyetlerinden dolayı gelir yaratmada zorlanıyor. Bununla birlikte fiyatı bir yılı geçkin süredir arada sert düşüşler yaşasa da çıktı. Son üç gündeki artan hacim hissedeki çıkışa tekrar ivme katmış durumda. Ancak firmanın açıklamaları arasında hissenin değerlenmesini gerektirecek bir bilgi bulunmuyor.
Yorum Yazın