• Ekonomi

"Vodafone Türkiye Yeşil Dijital Dönüşüm Politika Raporu" yayınlandı

Vodafone Türkiye’nin yeşil ve dijital dönüşümüne katkı sağlayacak yeni etki raporu yayınlandı. Rapora göre, Türkiye’de 21 milyar TL’yi aşkın elektrik tasarrufu ve karbon salımında 3 milyon tonu aşkın azalma sağlanabilecek. Diğer yandan, dijital tarım ürünlerinin kullanılmasıyla ülke GSYH’si 36 milyar TL’den fazla artırılabilecek.

Vodafone, Türkiye’nin yeşil ve dijital dönüşümünü mercek altına alan yeni bir rapor yayınladı. “Vodafone Yeşil Dijital Dönüşüm Politika Raporu”nda Türkiye’nin yeşil dijital dönüşüm yolculuğunda attığı ve atması gereken adımlar vurgulanırken, gelecekteki politika geliştirme süreçleri için de bir rehber oluşturulması hedefleniyor. Raporda, yeşil dijital dönüşümün etkileri, dünya ve Türkiye’deki uygulamalar, yeşil dijital dönüşümü destekleyen dijital ürünler ve kamu politikalarına yönelik öneriler ele alınıyor.

Rapora göre, yeşil dijital dönüşümü destekleyen dijital enerji çözümlerinin kullanılmasıyla tüm Türkiye’de 21 milyar TL’yi aşkın elektrik tasarrufu ve karbon salımında 3 milyon tonu aşkın azalma sağlanabilecek. Diğer yandan, dijital tarım ürünlerinin kullanılmasıyla ülke GSYH’si 36 milyar TL’den fazla artırılabilecek.

Vodafone’un yayınladığı “Yeşil Dijital Dönüşüm Politika Raporu”, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Hasan Süel ve Özlem Kestioğlu’nun katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

“Ülkemiz, iklim değişikliğinden kaynaklı risklerden çokça etkileniyor”
Vodafone olarak, bir yandan Türkiye’nin dijitalleşmesi için çalışırken, bir yandan da dijitalleşmenin sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini incelediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Türkiye, iklim değişikliği kırılganlığında 10 kriterden 9’unda yüksek riskli grupta değerlendiriliyor. Ülkemiz, iklim değişikliğinden kaynaklı risklerden çokça etkileniyor. İklim Değişikliği Performans Endeksi’nde 64 ülke arasında Türkiye 56’ncı sırada. Küresel Yeşil Ekonomi Endeksi’nde ise 160 ülke arasında 140’ıncı sıradayız. Bu tablo bize Türkiye’nin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırmasının sürdürülebilir kalkınmasının en önemli unsuru olabileceğini gösteriyor. Türkiye, rekabet gücünü kaybetmek istemiyor ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlıyorsa, hem yeşil hem de dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmak durumunda. Dijital teknolojilerin sunduğu verimlilik, şeffaflık ve yenilikçi çözümler, karbon ayak izini azaltarak yeşil dönüşümü hızlandırmada ve Türkiye’nin küresel rekabet gücünü korumasında kritik önem taşıyor. Türkiye’nin yeşil dijital dönüşüm süreçini başarıyla yürütebilmesi için gerekli politika ve stratejilerin oluşturulması, ulusal ve küresel düzeyde sürdürülebilir gelecek için kritik öneme sahip” şeklinde konuştu.

“Türkiye yeşil dijital dönüşüm sürecini hızlandırması gerekiyor”
Dijital teknolojilerin sunduğu verimlilik, şeffaflık ve yenilikçi çözümler yeşil dönüşümü hızlandırdığını ve Türkiye’nin küresel rekabet gücünü korumasında kritik önem taşıdığını vurgulayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, “Vodafone Business olarak sunduğumuz dijital çözümlerin yanında, yeşil dönüşümde sağladığımız olumlu etkiler ve rekabet avantajları sayesinde, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında çok önemli katkılar sağlıyoruz. Red Enerji ürünümüzle aylık yüzde 30’a kadar enerji tasarruf imkânı sunarak elektrik tüketim maliyetlerini ve karbon ayak izini düşürürken, bir diğer ürünümüz olan Akıllı Fabrika ile makine verimliliğinde yüzde 45’e varan artışlar elde edebiliyoruz. Dijital Tarım çözümümüz sayesinde üretimde kullanılan enerji ve suda yüzde 40’a, ilaç ve gübrede ise yüzde 30’a varan tasarruf sağlayabiliyor, kaynak verimliliğine ciddi anlamda katkı sunuyoruz. Bunun dışında, Araç Takip Sistemi çözümümüzle filo optimizasyonu ile rölanti sürelerini kısaltarak yüzde 15’e varan yakıt tasarrufu söz konusu olabiliyor. Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirebilmek için yeşil dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

2025’e kadar küresel GSYH’ye 1,7 trilyon dolar katkı
Dijital dönüşüm; sera gazı emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği, kaynak yönetimi, döngüsel ekonomi ve performans yönetimi konularında önemli rol oynuyor. Dijitalleşmenin ekonomik büyüme, istihdam, ücretler ve tüketici refahı üzerinde de olumlu etkileri bulunuyor. Yapılan araştırmalar, önümüzdeki 10 yıl içinde dijitalleşmenin getirilerinin artacağını gösteriyor. Bu süreçte, yapay zekâ, bulut bilişim, nesnelerin interneti gibi yeni teknolojilerin benimsenmesi ve yaygınlaşması bekleniyor. Dünya Ekonomik Forumu’na göre dijitalleşme küresel emisyonları yüzde 20 düşürebilecek. Yeni teknolojilerin kullanımıyla, iş yapış şekillerinde ve modellerinde değişim, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılmasında kolaylaştırıcı etki, çevreye daha az zarar veren mal ve hizmet üretimine katkı sağlamak mümkün olacak. Toplumların teknolojik ilerlemeden en iyi şekilde yararlanabilmesi için doğru politikalarla uygun koşulları oluşturması durumunda, 2025’e kadar küresel GSYH’ye 1,7 trilyon dolar katkı sağlanması öngörülüyor.

Türkiye, iklim değişikliğinde yüksek riskli grupta
İklim değişikliği kaynaklı risklerden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Türkiye, iklim değişikliği kırılganlığı göstergesi 10 kriterden 9’unda yüksek riskli grupta değerlendiriliyor. Kuraklık, orman yangınları, aşırı yağış ve seller, tarımsal üretimde verimsizlik, biyoçeşitlilik kaybı gibi fiziksel riskler tarafından tetiklenecek sosyal riskler de Türkiye açısından önem taşıyor. Türkiye’nin önemli geçiş riskleri de bulunuyor. AB’nin 2030 ve 2050 iklim hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki standartlar ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi uygulamalar, Türkiye’nin ihracattaki rekabet gücünü etkileyecek seviyede. SKDM, yıllık 1,8 milyar euroya kadar ek maliyet oluşturabilecek. Dolayısıyla, Türkiye’nin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırması, sürdürülebilir kalkınmasının önemli unsuru olabilecek.

Net sıfır için 20 yıl içinde 165 milyar dolar yatırım
Türkiye’nin hem Paris İklim Anlaşmasında verdiği taahhüdü yerine getirmek, hem de geçiş risklerini yönetmek ve rekabet gücünü korumak için yeşil dijital dönüşümünü gerçekleştirmesi gerekiyor. Özellikle AB’deki gelişmelere uyum sağlamak, Türkiye’nin ihracat hacmini ve rekabet gücünü koruması için önem taşıyor. Dünya Bankası’nın raporuna göre, Türkiye’nin net sıfır için 20 yıl içinde 165 milyar dolar yatırım yapması gerekiyor. Yeşil dönüşüm, Türkiye’nin rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini artırıp enerji maliyetlerini düşürerek 20 yılda 146 milyar dolar net ekonomik kazanç sağlayabilecek. Bu bağlamda, yeşil ve dijital dönüşümlerin beraber yürütülmesi Türkiye için büyük bir potansiyel barındırıyor. Yeşil dijital dönüşüm, Türkiye’nin rekabet gücünü artırmasını ve sürdürülebilir kalkınmasını hızlandırmasını sağlayacak.

Enerjiden tarıma her sektörde tasarruf
Vodafone halihazırda Red Enerji, Dijital Tarım, Araç Takip, Akıllı Fabrika, Akıllı Ekip Takip, Akıllı Süreç Yönetimi, Bulut Santral, Sanal Sunucu ve MS Office 365 gibi ürünlerle yeşil dijital dönüşümü destekliyor. Vodafone’un sunduğu ürün ve hizmetler, Türkiye’nin dijital dönüşümünü hızlandırarak rekabet gücünü artırırken, enerji ve kaynak verimliliği, karbon ayak izi azaltımı, optimizasyon gibi unsurlarla yeşil dönüşümü de destekliyor.

İzleme ve raporlama alanında, Vodafone Red Enerji ürünü, test ortamı sonuçlarına göre aylık yüzde 30’a kadar enerji tasarrufu sağlayarak elektrik tüketim maliyetlerini düşürüyor ve karbon ayak izini azaltıyor. Vodafone Akıllı Fabrika ürünüyle, üretim süreçleri anlık olarak takip edilerek etkili içgörüler ve analizler çıkarılıyor; gelişmiş raporlar sayesinde süreçler optimize edilebiliyor, iş takibi görevlerinin dijitale aktarılmasıyla gerçek zamanlı verimlilik takibi yapılarak makine verimliliğinde yüzde 45’e varan artış elde edilebiliyor. Anlık takip ve tahminleme alanında, Vodafone Dijital Tarım Çözümü sayesinde üretimde kullanılan enerji ve suda yüzde 40’a varan, ilaç ve gübrede ise yüzde 30’a varan tasarruf sağlanabiliyor. Optimizasyon alanında ise Vodafone Araç Takip Sistemi’nin sunduğu filo optimizasyonu ile rölanti süreleri kısaltılarak yüzde 15’e varan yakıt tasarrufu sağlanıyor.

Vodafone ayrıca, yakında hayata geçireceği yeni projeyle, KOBİ’lerin yeşil dijital dönüşüm yolculuğunu Red Enerji ve Dijital Tarım ürünleriyle kolaylaştıracak. Proje kapsamında KOBİ’lere ürün kurulumu, kapasite geliştirme eğitimleri ve danışmanlık, etki ölçümü ve raporlama hizmetleri verilecek.

Dijital altyapı yatırımları yapılmalı
Raporun son bölümünde, yeşil dijital dönüşümün desteklenmesi ve hızlandırılması için dünya örnekleri ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bazı politika adımlarının atılması öneriliyor.

Sektörel politikalar, koordinasyon ve yasal düzenlemeler alanındaki öneriler
Dönüşüm stratejisinin kamu otoritesinin liderliğinde farklı paydaşların görüşleri alınarak oluşturulması, planlama yapılması ve standartların belirlenmesi, Bütüncül bir kamu politikası geliştirilmesi ve ilgili kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, Tüm sektörlere yönelik detaylı yol haritaları ve aksiyon planları oluşturulması, Bu konu tüm sektörleri ilgilendirdiği için sektörlere özgü somut hedeflerin belirlenmesi, performans göstergelerinin takip edilmesi ve raporlanması.

Dijital altyapıların geliştirilmesi alanındaki öneriler
Türkiye’nin dijital dönüşümü için fiber altyapının yaygınlaştırılması, Veri merkezi kapasitelerinin artması için yatırımların yapılması, Dijital dönüşümü hızlandıracak en temel unsur 5G altyapısının kurulması ve yaygınlaştırılması için yatırımların yapılması, Ulusal 5G stratejisi ve onu destekleyecek politika araçlarının oluşturulması, örneğin şeffaf ve yatırımları destekleyen frekans tahsisi politikalarının belirlenmesi.

Ar-Ge, inovasyon, teşvikler alanındaki öneriler
Yeşil dijital dönüşüme yönelik Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının desteklenmesi, Yeşil dijital dönüşümün desteklenmesi için tematik fonlar aracılığıyla çeşitli programlar geliştirilmesi, Uygun dijital çözümlerin teşvik edilmesi, Faydayı mümkün olduğunca artırmak, verimliliği yaygınlaştırmak için farklı sektörlerdeki uygulamaların desteklenmesi, İmalat sanayine ek olarak, enerji tasarrufu sağlayacak birçok sektörün dikkate alınması, tarım sektörünün de öncelikli sayılması gibi kapsayıcı teşvikler uygulanması, Yeşil ve dijital dönüşüm için işletmelere, özellikle KOBİ’lere, vergi avantajları, hibeler gibi teşvikler sağlanması.

Eğitim alanındaki öneriler
Eğitim müfredatının, yetişkin ve iş başı eğitimlerinin Türkiye’nin yeşil ve dijital dönüşümünü destekleyecek şekilde ve sanayinin gelecekteki ihtiyaçları göz önünde bulundurularak uzun vadeli planlanması, Yeşil ve dijital becerileri destekleyen kapsayıcı bir eğitim sistemi oluşturulması, Dijital okuryazarlığın artırılması ve STEM alanlarına odaklanılması, Kadınların eğitime erişiminin desteklenmesi.
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bahis siteleri