• Etkinlikler

Darülfünun'da Ahlâk Dersleri ve Ders Kitapları

Bu sunumda Osmanlı’nın son dönemlerinde batılı tarzda tesis edilmiş ilk yükseköğretim kurumu olan Darülfünun, ahlâk dersleri merkezli olarak ele alınacaktır.
Darülfünun'da Ahlâk Dersleri ve Ders Kitapları
Darülfünun tarihinde ahlâk derslerinin yeri ve müfredatta yer alma sıklığı incelerek yükseköğretimde ahlâk derslerinin önemi ortaya konulacaktır.

Ahlâk derslerini tedris eden hocalar da eğitim sürecinin önemli bir parçası olduğundan sunumda ahlâk derslerini tedris eden hocalara ayrıca yer verilecektir. Ahlâk derslerini okutan hocaların gerek bu dersler için meydana getirmiş oldukları yayınlara gerekse ahlâk konularındaki fikirlerini yansıtan eserlere yer verilerek ahlâk derslerinin içeriklerine temas edilecektir.

Darülfünun’un varlığını sürdürdüğü 1876 ile 1933 yılları arası aynı zamanda çeşitli fikri hareketlilikler söz konusu olmuştur. Buna göre Ahlâk derslerinin, Darülfünun’un geçirdiği bu süreçten nasıl etkilendiği ve bir fikri dönüşüm yaşayıp yaşamadığı meselesi de bu sunumda ele alınacak meselelerden birisidir.

Konuşmacı : Melek Yıldız Güneş
Yer : İLEM Konferans Salonu
Başlangıç : 03 Ekim 2015 Cumartesi - 17:00
Yorum Yazın