• Genel

Ali Emiri'in adı Dicle Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde yaşatılacak

Dicle Üniversitesi Senatosu, 2021/9-DH-7-4 sayılı kararıyla Merkez Kütüphanesi'nin adını 'Dicle Üniversitesi Alî Emîrî Merkez Kütüphanesi' olarak değiştirdi.
Ali Emiri'in adı Dicle Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde yaşatılacak
1857'de Diyarbakır'da doğan Ali Emiri Efendi'nin eşine az rastlanabilecek niteliklere sahip bir değer olduğunu dile getiren Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, "Alî Emîrî Efendi, kurduğu kütüphaneye bütün ısrarlara rağmen, kendi adını vermemiş, şöyle demiştir: "Ben bu kitapları milletim için topladım ve milletime vakfediyorum." Kendini kitaplara, kitaplarını da milletine adayan Diyarbakırlı Alî Emîrî Efendi'nin adını sonsuza dek yaşatmak için senato kararı ile Dicle Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nin adını ‘Dicle Üniversitesi Alî Emîrî Merkez Kütüphanesi’ olarak kabul ettik’’ dedi.

Alî Emîrî Efendi, 1857 yılında Diyarbakır’da doğmuş ve ömrünü kitaplara adamıştır. Hayatı boyunca ilmi ve edebi faaliyetlerini her koşulda sürdürmüş olan Alî Emîrî Efendi’nin asıl büyük yanı, hayatı boyunca toplamış olduğu paha biçilemez değerdeki kitaplardan oluşan kütüphanesini, İstanbul Fatih’te Feyzullah Efendi Medresesi’nde kurduğu Millet Kütüphanesi’ne bağışlamasıdır. Bu kütüphaneye çoğu nadir ve tek nüsha olan 16.000 cilt eser vakfetmiş ve ölümüne kadar kütüphanenin idareciliğini yürütmüştür. Kütüphaneye kendi adının verilmesi önerisini reddetmiş ve bu eserlerin ‘millete ait’ olduğunu ifade etmiştir.

Alî Emîrî Efendi’nin önemli hizmetlerinden biri de Kaşgarlı Mahmud’un o zamana kadar ele geçmeyen meşhur Dîvânu Lügâti’t-Türk adlı eserini bulması ve ilim aleminin hizmetine sunmasıdır.
Yorum Yazın