• Genel

Ayvalık Belediyesi davayı kazandı: Çevreyi kirleten fabrikanın lisansına iptal kararı

Ayvalık Belediyesi’nin, Ayvalık Tabiat Derneği ve katkıda bulunan çevre gönüllülerinin desteğiyle açtığı davada karar açıklandı. Doğuş Pirina Fabrikası’nın çevre izin ve lisans belgesinin iptali istemiyle Balıkesir 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davayı Ayvalık Belediyesi kazandı.
2021 Ocak ayında Balıkesir 1. İdare Mahkemesi’nde açılan dava konusuyla ilgili Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin şu bilgileri verdi: "Doğuş Pirina Yağ ve Yağlı Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen çevre izin ve lisans belgesinin; anılan şirket tarafından yapılan iş ve işlemlerin çevreye ve çevre halkına zarar verdiği, vergi ve harç ziyai suretiyle kamu zararına neden olunduğu, çevre ve işletme izni alınırken muafiyet sağlama amaçlı olarak manipülasyonlar yapıldığı, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS)’ten muaf tutulmak için ısıl anma gücünün yasal sınır olan 10 MW altında gösterildiği, atık sularının kaçak olarak çevreye ve Nikita Deresi’ne bırakıldığı, şirketin bacasından çıkan yoğun dumanın kentin havasını solunamaz hale getirdiği, tesisin 1. derece doğal sit alanında bulunduğu, çalışma izni şartlarına aykırı hareket ederek çevreye ve çevre halkına zarar veren şirketin çalışma izninin iptali gerektiği hususları ileri sürülerek iptaline karar verilmesini istedik."
3.5 yıl devam eden dava sonucunda Balıkesir 1. İdare Mahkemesi heyeti kararı şöyle açıkladı:
"Bilirkişi raporunun hükme esas alınabileceği anlaşılmıştır. Bu durumda, mevzuat hükümleri ile dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, işletmenin çevre izni veya çevre izin ve lisans şartlarına aykırı iş ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımların uygulanacağı, uygunsuzluğun düzeltilmesi için, işletmeye en fazla bir yıla kadar süre verilebileceği, işletmeye süre verilmemesi veya işletmeye verilen sürenin bitiminde uygunsuzluğun giderilmemesi halinde ise çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin iptal edilebileceği, diğer yandan, çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike oluşturan faaliyetlerin tespit edilmesi durumunda ise süre verilmeksizin çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi iptal edileceği anlaşılmakta olup, bilirkişi raporunda belirtildiği üzere müdahil işletme faaliyetlerinin çevreye zararına ilişkin tespitin açıkça ortaya koyulduğu görüldüğünden, belirtilen mevzuat hükmü gereği müdahil şirket adına düzenlenen uyuşmazlığa konu edilen çevre ve izin belgesinin iptali gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır."
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bahis siteleri