TIC HOLDING Header
  • USD 18.816
  • EUR 20.553
  • Altın 1159.486
  • BIST 100 4735.24
  • Genel

Bakan Yanık: 'Engelli hakları, insan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır'

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Engelli hakları, insan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.
Bakan Yanık: 'Engelli hakları, insan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır'
İHA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu’na katıldı. Yanık’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tüm bakanlıklar ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Türkiye’de engellilik alanında en yüksek temsil gücündeki iki konfederasyonun temsilcileri yer aldı.

Engellilik alanında koordinasyonu geliştirmek üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerini bir araya getiren Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun yapısı 3 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile güçlendirilmişti.

“Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 6,9’u engelli vatandaşlarımızdan oluşuyor”
Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nda konuşan Bakan Yanık, dünyada 1 milyardan fazla engelli birey bulunduğunu bildirerek, “Ülkemizde ise ‘Nüfus ve Konut Araştırması’ sonuçlarına göre nüfusumuzun yaklaşık yüzde 6.9’u engelli vatandaşlarımızdan oluşuyor. Kurulumuz, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının kendi görev ve yetki alanlarında, engellilik politikaları ve hizmetlerinin oluşturulmasında ve sunulmasında son derece önemli bir sorumluluk taşıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; ‘Önce İnsan’ ilkesi doğrultusunda geliştirdiğimiz ‘hak temelli’ politikalarla, engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamın her alanında, diğer bireylerle birlikte eşit bir şekilde yer almaları sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

“Engelli hakları, insan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır”
Hak temelli yaklaşımın engellilik alanında öncelikli kavramlardan olduğunu dile getiren Yanık, “Engelli hakları, insan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Dolayısıyla engellilerin haklarını kullanabilmeleri için alınan tedbirler ve çeşitlendirilen hizmetler imtiyaz ya da lütuf olarak değil, hayata aktif katılımlarının bir gereği olarak değerlendirilmelidir” diye konuştu.

“Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’yi imzalayarak ilk imzacı ülkelerden birisi Türkiye olmuştur”
Bu yaklaşım biçiminin son yıllarda gerçekleştirilen yasal düzenlemeler ve uygulamalarla somut bir şekilde ortaya koyulduğunu söyleyen Yanık, “Bu konudaki kararlılığımızı başta Anayasamız olmak üzere 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuatta yapılan değişikliklerle birlikte, Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye taraf olarak açıkça ortaya koyduk. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 13 Aralık 2006 tarihinde kabul edilen Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’yi, imzaya açıldığı ilk gün 30 Mart 2007 tarihinde imzalayarak ilk imzacı ülkelerden birisi Türkiye olmuştur” şeklinde konuştu.

“Engellilik açısından yol haritası olacak “2030 Engelsiz Vizyon” belgesini hazırladık”
Bugüne kadar kaydettiğimiz gelişmeleri bir adım daha ileriye taşıyacaklarını belirten Yanık şöyle konuştu:
“Ülkemizin 2030’a kadar tüm politika ve hizmetlerinde engellilik açısından yol haritası olacak ‘2030 Engelsiz Vizyon’ belgesini hazırladık. Vizyon belgemiz engellilerin eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebildikleri içermeci bir toplum hedefi doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 3 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmiştir. Engelsiz Vizyon, 2030'a kadar engellilik alanındaki politika, program ve hizmetleri ortak bir bakış açısıyla yönlendirmeyi sağlayacak üst düzey bir politika belgesidir. Amaçları arasında anaakım ve engellilik alanına özgü hizmetlere bütüncül bir çerçeve oluşturmak, engellilerin anaakım politika, program ve hizmetlerden tam ve etkin yararlanabilmelerini sağlamak, engellilik konusunu daha da görünür kılmak ve engellilerin kendileri ile ilgili politika oluşturma ve uygulama süreçlerine daha güçlü bir şekilde dahil olmalarını sağlamak bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımızın Engelsiz Vizyonu ilan ederken belirttiği gibi, bu vizyonun hayata geçmesinde istisnasız herkes sorumluluk sahibi olacaktır. Bu alanda etkin bir uygulama ve izleme, ancak sorumlu ve ilgili kuruluşlar arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesiyle mümkündür. Bu çerçevede, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulumuz güçlü bir koordinasyonun sağlanması açısından önemli bir fonksiyona sahiptir.”
Yorum Yazın