• Genel

Başkan Özdemir: "Yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağız"

Kütahya Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, "Belediyeyi mahkemeye verenlere iş yeri yok" şeklinde bilgiyi kaygı ve üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti. Özdemir, "Saman Pazarı’nda 280 TL kira bedeli olan taşınmaz 7 bin 350 TL’ye ihale edilmiş, benzer şekilde 11 bin TL kira bedeli olan bir iş yeri ise 51 bin TL’ye ihale edilmiştir.Bu kira bedelli çok yüksek. Yasal tüm haklarımızı kullanacağız" dedi.
Başkan Özdemir: "Yasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağız"
Haksız uygulamalara karşı dava açtıklarını dile getiren Özdemir, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 36. Maddesi’ne göre herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adli yargılanma hakkına sahiptir. Hakkımızı yasal yollardan arama girişimimizin bu şekilde algılanması ve bu sözlerin sarf edilmesi son derece yanlış bir tutumdur. Zarar görenlerin maruz kaldığı haksız uygulama veya işleme karşı hakılılığını ileri sürüp kanıtlayabilmesinin en etkili ve güvenli yolu yargı mercileri önünde dava hakkını kullanabilmesidir. Bu anlamda dava açılmıştır, Yargının vereceği karar hepimiz için yol gösterici olacaktır.18-22 Kasım 2019 Tarihleri arasında Kütahya Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihale sürecinde Belediyeye ait tüm taşınmazların aynı anda ihaleye çıkartılması anlamında bir ilk yaşanmıştır. Bu ihale sürecinde Kütahya Belediyesi ‘ne ait 291 adet taşınmazdan 195 adeti ihale edilmiş, ihale edilenlerin 157 tanesi eski müstecirleri tarafından ne pahasına olursa olsun yıllardır emek verdikleri işyerlerini, ekmek teknelerini kaybetmemek adına kar-zarar hesabı yapılmaksızın geri alınmıştır. Bu ihale esnasında Saman Pazarı’nda 280 TL kira bedeli olan taşınmaz 7 bin 350 TL’ye ihale edilmiş, benzer şekilde 11 bin TL kira bedeli olan bir iş yeri ise 51 bin TL’ye ihale edilmiştir.Kütahya Belediyesi’nin geçmişte yüksek bedeller ile ihale ettiği taşınmazlarda; müstecirler kiralarını ödeyemediği için tahsil edilemeyen alacakları oluşmuştur. Yakın zamanda Azerbeycan Parkı ile Tugay yolunda bulunan Binbir Gece Düğün Salonları’nın eski sahipleri bir yıl boyunca kira ödemeyip belediyenin alacak kalemine yazılmıştır. Bunun örnekleri burada yazılanlardan ibaret olmayıp başkacada örnekleri mevcuttur. Anlaşılan sayın başkan belediye borçlarını yeni gelir kaynakları aramak yerine astronomik kira artışları ile maddi kriz içerisinde kirasını dahi zor ödeyen esnafın sırtından karşılamak yolunu seçmiştir.Dava açanlardan bir kısmı iş yerini yakın tarihte devir almış, devir bedeli olarak yüksek meblağlar ödeyerek Kütahya Belediyesi’nin talep ettiği ödemeleri de yapmıştır. Devir işlemine onay verdiği halde aradan 1 yıl dahi geçmeden ihaleye çıkartılmış olması hakkaniyete aykırı olup bu esnafları da ayrıca mağdur etmiş, dava açmaktan başka bir yol bırakmamıştır" diye konuştu.