• Genel

Mardin Çalışma ve İş Kurumu TYP kapsamında 410 temizlik görevlisi alacak

Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü TYO kapsamında noter kurası ile 410 temizlik görevlisi istihdamı yapacak.
Mardin Çalışma ve İş Kurumu TYP kapsamında 410 temizlik görevlisi alacak
1. İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak. Başvuru tarihinden önce son 1 aylık sürede işsiz olmak.

2. Emekli ve malul aylığı almıyor olmak.

3. Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrenciler hariç)

4. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre aynı adreste oturanlara ait hane halkı gelirinin net asgari ücret tutarının 1.5 katını geçmemesi.

5. Güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması.

6. Aynı adreste ikamet eden kişilerden kurada ismi çıkan bir veya bir kaç kişiden sadece biri çalışabilir.

7 İş akdi askıda olan mevsimlik işçiler ile çalışma izni olmayan yabancı uyruklular TYP'ye katılamaz.
Yorum Yazın