• Hukuk

Adli yardım

Av. Özlem AĞCA - Adli yardımdan yararlanacak kişiler, kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimselerdir.
Yorum Yazın