• Hukuk

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası

Av. Özlem AĞCA - Türk Medeni Kanununun 145 B.2 hükmüne göre, eşlerden biri birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması halinde evlenme, mutlak butlanla batıldır.
Yorum Yazın