• Hukuk

Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma

Av. Özlem AĞCA - Haysiyetsiz hayat sürme Türk Medeni Kanunun düzenlediği özel boşanma sebeplerindendir.
Yorum Yazın