• Hukuk

İhbar tazminatı nedir?

Av. Özlem AĞCA - İşçi ve işverenler arasında anlaşmazlık konusu olan tutarlardan birisi de ihbar tazminatıdır.
Yorum Yazın