• Hukuk

Velayetin değiştirilmesi davası

Av. Özlem AĞCA - Velayetin değiştirilmesi davası Türk Medeni Kanunu’nun 183. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede küçüklerin korunması ilkesine kamu açısında çok önem verilmiştir.
Yorum Yazın