• Hukuk

Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin uygulanacak hukuk

Av. Özlem AĞCA - 2007 yılında yasa koyucu, 5718 sayılı Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun çıkarmıştır.
Yorum Yazın