• Moğolistan

En büyük imtiyaz sözleşmesi imzalandı

'Mogul Energy' LLC firması Dundgobi vilayetine bağlı Saintsagaan ilçesinde Tevsh Gobi kömür yatağına dayalı 600 MW kapasiteli elektrik santrali projesini gerçekleştirecektir.
En büyük imtiyaz sözleşmesi imzalandı
OGÜNHABER-ÖZEL - Sözkonusu satralin kurulması ile Ulanbator’ı Dundgobi’den elektrik dağıtımı, tüm Gobi bölgesindeki vilayetlerin enerji ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.

Proje maliyeti 1,1 milyar dolar olup 25 yıllık kamu-özel sekter ortaklığı ile gerçekleştirilecek imtiyaz sözleşmeli, uzun vadeli yap-işlet-devret koşullu mega projedir.

Elektrik santrali kapasitesinin %80’ini kulladığı takdirde yılda 3 milyon ton kömür kullanacaktır.
Yorum Yazın