• Sağlık

Patolojide dondurarak kesmenin önemi

Cerrahi operasyonların başarısında patolojinin önemli rol oynadığına dikkat çeken Patoloji Uzmanı Prof. Dr. Bedri Kandemir, ‘frozen section’ (dondurarak kesme) işlemi hakkında bilgiler verdi.
Patolojide dondurarak kesmenin önemi
Patoloji, hastalıklara yol açan nedenleri, bunların doku ve organları etkileme biçimlerini, hastalıklı doku ve organların görüntüsel özelliklerini inceleyen bir bilim dalı olarak dikkat çekiyor. VM Medical Park Samsun Hastanesi Patoloji Uzmanı Prof. Dr. Bedri Kandemir, “Patoloji çoğu kez klinik çalışmaların içinde yer alır. Elde ettiği verilerle hastaların tanı ve tedavilerine doğrudan katkılarda bulunur” dedi.

“Dondurarak kesme operasyonun sınırını belirliyor”
Cerrahi operasyonlarda özellikle de kanser cerrahisinde hastada ameliyatın gidişini değiştirebilecek bir durumla karşılaşıldığında, dakikalar içinde karar verilecek bir tanıya gereksinim duyulabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Bedri Kandemir, “Hastanın anestezi alma süresini uzatmamaya ve yeniden ameliyata alınmasına engel olmaya yönelik bir uygulama olarak dondurarak kesme, önemli merkezlerde başvurulan bir yöntemdir. Bu işlem ancak deneyimli patologlar tarafından yapılabilir. Patolog, bu kesitleri inceleyerek vardığı sonucu ameliyatı yapan cerraha bildirir. Bütün bu işlemler 10-15 dakika kadar sürer. Patolojinin sonucuna göre de cerrah operasyon sınırlarını çok daha kolay belirleyebilmektedir” dedi.