TIC HOLDING Header
  • USD 18.499
  • EUR 17.768
  • Altın 969.215
  • BIST 100 3286.91
  • Siyaset

Yeneroğlu, Sincan Cezaevindeki sorunları TBMM gündemine taşıdı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Ankara Sincan Cezaevi’ndeki tutuklu ve hükümlülerin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, eksiklerin giderilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığını soran Yeneroğlu, 'Hükümlü ve tutukluların yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek devletin ödevidir' değerlendirmesini yaptı.
Yeneroğlu, Sincan Cezaevindeki sorunları TBMM gündemine taşıdı
AJANSLAR - DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Ankara Sincan Cezaevi’ndeki tutuklu ve hükümlülerin sorunlarını, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Yeneroğlu, önergesinin gerekçesinde, şu değerlendirmeleri yaptı:

“HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN YENİDEN SOSYALLEŞMESİNİ TEŞVİK ETMEK DEVLETİN ÖDEVİDİR”
“Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne ziyaret gerçekleştiren avukat ve hükümlü/tutuklu yakınları tarafıma; kurum tarafından verilen yemeklerin porsiyon ve içerik olarak yetersiz olduğu, kurum kantinlerinden ücreti karşılığında gıda malzemesi talep edildiği halde bunlardan çok azının verildiği, kurum yetkilileri tarafından, yemek ve kantin hizmetlerinde çalıştırılan adli hükümlü sayısının azalması nedeniyle anılan olumsuzlukların yaşandığının ifade edildiği, yüksek öğrenim kurumlarına kaydolan bazı tutuklu/hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim imkanlarından yararlandırılmadıkları, ailelerin getirdiği kitapların verilmediği şikâyetleri iletilmiştir.

Hâlbuki Anayasamızın 42. maddesine göre; kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 76. maddesi uyarınca, açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitim evlerinde bulunan hükümlülerin örgün ve yaygın, kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin ise yaygın öğretimden yararlanmaları sağlanır.

Öte yandan, aynı Kanunun 72 ve 116. maddeleri gereğince hükümlü ve tutuklulara; Adalet ve Sağlık Bakanlıklarınca belirlenecek kalori esasına göre, kişilerin sağlıklı ve güçlü kalması için nitelik ve nicelik olarak besleyici, sağlık koşullarına uygun, makul çeşitlilikte, yaş, sağlık, çalıştığı işin özelliği, dinî ve kültürel gerekleri göz önünde tutularak besin verilir ve içme suyu sağlanır. Hükümlü ve tutuklu, kendisine verilen günlük besin ve ihtiyaç maddeleri dışındaki ihtiyaçlarını kurum kantininden sağlayabilir. Kantini bulunmayan kurumlarda, bu maddeler, idarenin izin ve kontrolü altında dışarıdan sağlanabilir. Yine Kanunun 2. ve 3. maddelerinde açıklandığı üzere; ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar, hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç doğrultusunda, hükümlü ve tutukluların yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak devletin ödevidir.”

“HERHANGİ BİR İNCELEME VE ÇALIŞMA YAPILMAKTA MIDIR?”
Yeneroğlu, Bakan Bozdağ’a şu soruları yöneltti:
“Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde bulunan hükümlü ve tutukluların, insani ihtiyaçlarının ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde beslenmelerinin sağlanması konusunda, sözü edilen şikâyetlerin karşılanmasına yönelik olarak, Bakanlığınızca herhangi bir inceleme ve çalışma yapılmakta mıdır? Yemek ve kantin hizmetlerinde görevli kişilerin sayıları yeterli değilse bu eksikliğin giderilmesi için herhangi bir çalışma mevcut mudur?”

Örgün ve yaygın yükseköğretim imkanlarından yararlandırılmama şikayetleri ile ilgili olarak, Bakanlığınızca herhangi bir inceleme ve çalışma yapılmakta mıdır?

Sosyalleşmeyi teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak bağlamında önem taşıyan öğretim hakkının eksiksiz kullandırılması için, varsa idari ve yasal eksikliklerin giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar nelerdir?

“Türkiye genelinde, ceza ve tevkifevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan kaçı örgün ve yaygın yükseköğretim kurumuna devam etmektedir? Bu kişiler arasında, yaygın ve örgün yükseköğretim kurumuna kaydolmaya hak kazandığı halde öğretim imkânından yararlandırılmayan/yararlanamayan kimseler bulunmakta mıdır? Varsa, bu hakkın kullanımına engel teşkil eden bireysel ya da fiili durumlar nelerdir?” sorularını sordu.
Yorum Yazın