04.06.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 04.06.2018 14:38

Af Yasası çıktı, tebliği yayımlandı ama bir türlü başvurular başlayamadı

Af Yasası çıktı, tebliği yayımlandı ama bir türlü başvurular başlayamadı

Bilindiği üzere, ülkemizde vergi afları ortalama her 4 veya 5 yılda bir çıkarken, 2016 yılından itibaren bu ortalama bayağı aşağıya düştü.

Çünkü, 2016 yılından bu yana 3 kez Vergi Affı düzenlemesi yapıldı. 6736 ve 7020 sayılı Kanunlardan sonra, geçtiğimiz günlerde çıkarılan 7143 sayılı Kanunla da 3. vergi affı düzenlemesi gerçekleştirildi. Vergi aflarının nedenleri, haklılığı ve gerekçeleri üzerinde tartışma yapmaya gerek görmüyoruz. Çünkü, 15 Temmuz Hain Silahlı Darbe Teşebbüsünden bu yana süregelen ekonomimize yönelik yapılan ve halen yapılmakta olan darbe teşebbüsünün devam etmesi, yurt dışı kaynaklı fonların yürüttüğü ekonomik operasyonlar,  bunlardan kaynaklı olarak ekonomiye yeteri kadar eğilinememesi, ülkenin mevcut ekonomik durumu, vergi gelirlerinin yeterli seviyede artırılamaması, kamuoyu beklentisi ve baskısı sonucunda 7143 sayılı Af Kanunu çıkarılmıştır. 

18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile;

• 31.03.2018 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme,

• Motorlu Taşıtlar Vergisinde büyük oranda ödeme kolaylığı,

• Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezalarında önemli indirim,

• Peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim,

• Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

• Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,

• İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

• Eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme,

• Matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet,

• İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma,

• Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan,

• Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,

• Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme,

• Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme,

• Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi.. gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.

Öte yandan, Maliye Bakanlığı bu Kanun uygulaması ile ilgili olarak 26/05/2018 tarihli ve 30432 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de 1 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği’ni  yayınlamıştır.  Tebliğde, 7143 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar ve bu alacakların yeniden yapılandırılması ile matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine yönelik hükümlerin açıklamaları yer almaktadır.

Kanun Yayınlandı, Tebliği Çıkarıldı, Ama Bir Türlü Başvurular Başlayamadı!

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı web sayfasında; Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak isteyen mükelleflerin, Kanun kapsamındaki işlemlerine yönelik başvurularını

- Başkanlık www.gib.gov.tr internet ana sayfasında, Hızlı Erişim alanında yer alan İnteraktif vergi dairesi aracılığıyla kullanıcı şifresi veya e-devlet şifresi ile,

- e-devlet hizmet kapısında (www.turkiye.gov.tr), Gelir İdaresi Başkanlığı logosu altında T.C Kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile 31 Temmuz 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirebileceklerini açıkladı.

Ama gelin görün ki, Kanun 18 Mayıs’ta yürürlüğe girmesine ve bununla ilgili Tebliğ yayınlanmasına rağmen, mükellefler henüz başvuruda bulunamıyorlar. Hemen belirtelim, başvuru yapılamamasında mükelleflerin herhangi bir kusuru yok. Başvuru yapılamamasının nedeni, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın buna ilişkin sistemi henüz mükelleflerin kullanımına açamaması. Bu konuyu yakından izleyen birisi olarak söylüyorum, gecikmenin nedeni, 7143 sayılı Kanunun önceki vergi aflarından farklı düzenlemeler içermesi. Başvuruların bir an önce başlaması için 7143 sayılı Kanun başvurularına ilişkin yazılımların süratle bitirilmesine çalışılıyor, hatta ilgili uzman arkadaşlarımız gece gündüz demeden bu programları bitirmeye çalışıyorlar. Bu hafta içerisinde söz konusu yazılımların tamamlanarak mükelleflerin kullanımına açılacağını tahmin ediyorum. Bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığı hemen her türlü önlemi alıyor.

Önümüzde Ramazan Bayramı ve tatili olduğu husus da gözönünde tutularak, süratle başvuruların alınması ve işlemlere başlatılması gerekecektir. Aksi halde, hem idare, hem mükellef –meslek mensubu yönünden çileli günlerin başlaması ve yaşanması kaçınılmaz. Gördüğüm kadarıyla, bizim de dahil olduğumuz meslek mensupları bu mali tatili de çalışarak geçirecekler. 

Varlık Barışı Tebliği de Henüz Yayınlanmadı! Varlık Barışında Vergisiz Tarihin 31 Temmuz Olduğu Dikkate Alınarak, Buna İlişkin Tebliğ Bir An Önce Çıkarılmalı

7143 sayılı Kanun ile yapılan en önemli düzenlemelerden birisi de, yurt içi ve dışı varlık barışına ilişkindir. Bu düzenleme ile; yurt içi ve yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının (yurt içindeki taşınmazlar dahil) milli ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu düzenlemeden yararlanılabilmesi için, 30 Kasım 2018 tarihine kadar bildirimde bulunulması gerekiyor. Buradaki püf nokta, bu bildirimlerin 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılması halinde bu kıymetler üzerinden sıfır (0) vergi alınacak yani hiç vergi alınmayacak, 31 Temmuz – 30 Kasım arasında yapılırsa % 2 vergi alınacak. Bu işlemlerini vergisiz yapmak isteyenler de, buna ilişkin Tebliğin yayınlanmasını ve başvuruların açılmasını bekliyorlar. Varlık barışından yararlanmak isteyenler için süre çok daha önemli. Yaptığımız görüşmelerde yetkililer; buna ilişki başvuruların yazılımının da tamamlanmak üzere olduğunu ve Tebliğ çalışmasının da devam ettiğini ifade ettiler. 

Peki, Vergi Affı’nda Başvuru Süreleri Nasıl?
 
  Son Başvuru Tarihi
Kanun Kapsamındaki Kesinleşmiş ve İhtilaflı Borçlar İçin Başvurular 31.07.2018
Matrah ve Vergi Artırımı 31.08.2018
Pişmanlık ve Kendiliğinden Beyan 31.07.2018
İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşların Kayda Alınması 31.08.2018
Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Emtı̇a 31.08.2018
Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı 31.08.2018
Yurtiçi ve Dışı Varlık Barışı 30.11.2018

7143 sayılı Kanun yayınlanalı 17 gün oldu, ancak teknik bazı nedenlerle henüz başvurular başlayamadı, başvurular yapılamıyor! Bir an evvel yazılımların tamamlanarak sitemin mükelleflerin kullanımına açılması son derece önemli. Aksi halde, mağduriyetler oluşabilir, bu konuya dikkat edilmesinde fayda görüyoruz.