Vergi Levhanızı İnternet Vergi Dairesinden yazdırmak için son gün 31 Mayıs (Bugün)..

Vergi Levhası Yazdırılması İçin Son Gün 31 Mayıs, Yani Bugün!
Vergi Levhanızı İnternet Vergi Dairesinden yazdırmak için son gün 31 Mayıs (Bugün)..
Vergi Usul Kanununun 5. maddesine göre, Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) ile sermaye şirketlerinin her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren Vergi Levhalarını almaları zorunlu bulunuyor. Yani vergi levhası alınması için son gün bugün, 31 Mayıs.

Vergi Levhasının Alınması Zorunlu, Asılması Zorunlu Değil!

6111 sayılı Kanunun 82. maddesiyle, VUK'un 5. maddesinde yer alan "levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar." ibaresi "levhayı almak zorundadırlar." şeklinde değiştirildi.

Yapılan bu değişiklikle, vergi levhasının işyerine asılma zorunluluğu kaldırıldı, ancak işyerinde bulundurulma zorunluluğu getirildi. Buna göre, vergi levhasını almak zorunda olan mükellefler vergi levhalarını aşağıda belirtilen şekilde elektronik ortamda alacaklar, ancak işyerlerine asmayabilecekler. Ancak, isteyen mükelleflerin kendilerine ait vergi levhalarını işyerlerine asmaları veya web sitelerinde yayımlamaları da mümkün.

Vergi Levhasının Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar 408 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği İle Belirlendi

408 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği'nde, vergi levhasının elektronik ortamda alınması, e-vergi levhası sorgulaması ve vergi levhası doğrulama hizmetlerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu Tebliğde, vergi levhasının ne şekilde alınması gerektiğine ilişkin olarak aşağıdaki açıklama yapılmıştır: 

"Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacak ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılacaktır.

Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra, mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) 1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıstan itibaren, vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdıracaklardır. Yazdırılan vergi levhalarının bu Tebliğin 2.5. bölümünde sayılan yerlerde bulundurulması mecburidir.

Bu şekilde alınan vergi levhaları ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılmayacak veya tasdik ettirilmeyecektir. İnternet vergi dairesinden erişilebilen vergi levhası üzerinde yer alan, sistem tarafından verilmiş olan onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir. Yukarıda sayılan meslek mensuplarının da vergi levhalarının tasdikine dair herhangi bir bildirimde bulunmayacakları tabiidir. "

Vergi Levhasını Kim Yazdıracak? Mükelleflerin Kendileri Mi, Yoksa Meslek Mensupları Mı?

Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerine istinaden elektronik ortamda oluşturulan ve internet vergi dairesine aktarılan vergi levhalarının,

- Vergi mükelleflerinin bizzat kendileri tarafından veya

- 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla 

Mayıs ayı sonuna kadar internet vergi dairesinden yazdırılması gerekiyor.

İnternet vergi dairesinden bu şekilde yazdırılan vergi levhalarının ayrıca bağlı bulunulan vergi dairesine veya SMMM ve YMM'lere tasdik ettirilmesi/onaylatılması söz konusu değil. Çünkü, internet vergi dairesi sistemi üzerinden verilen onay kodu, vergi levhasının tasdiki hükmünde. 

Vergi Levhasının İşyerinde Bulundurulmamasının 290 TL Cezası Var!

Vergi levhalarının işyerinde bulundurulmadığının tespiti halinde, 2019 yılı için geçerli olmak üzere her bir tespit için 290 TL. özel usulsüzlük cezası kesiliyor (VUK Mad. 353/4).

Kimler İşyerinde Vergi Levhası Bulundurmak Zorunda?

Aşağıda sayılan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vergi levhasını yazdırmak ve iş yerlerinde bulundurmak zorundalar:

1- Gelir Vergisi Mükellefleri
  • Ticari kazanç sahipleri,
  • Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar),
  • Serbest meslek erbabı ,
  • Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı.

2- Kurumlar Vergisi Mükellefleri
  • Anonim şirketler,
  • Limited şirketler, 
  • Eshamlı komandit şirketler. 

Vergi Levhaları Nerelerde Bulundurulacak?

Yukarıda sayılan mükellefler, vergi levhalarını iş yerlerinin;
- Merkezlerinde, ,
- Şubelerinde,
- Satış mağazalarında,
- Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,
- Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)
yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklar.

İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmuyor.

Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabilecekler.

Son Söz;

Vergi levhalarınızı son gün olan bugün internet vergi dairesinden yazdırmayı ve işyerinizde bulundurmayı unutmayın! Aksi halde, her bir tespit için 290 TL özel usulsüzlük cezası kesiliyor.

Bize göre, vergi levhasının Mayıs ayı sonuna kadar yazdırılması ve işyerinde bulundurulması zorunluluğu gereksiz ve bir o kadar da anlamsız. Çünkü, mükellefler istedikleri zaman bizzat Maliye tarafından oluşturulmuş olan vergi levhasını internet vergi dairesi üzerinden yazdırabiliyorlar, lazım olduğunda yazdırsınlar, bu zorunluluk niye ve niçin? Bize göre bir Torba Yasa çalışmasında, vergi levhasının yazdırılarak iş yerinde bulundurulma zorunluluğu da kaldırılmalı.

Yasal Uyarı : Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Gün Medya Grubuna aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayınız.

Yorum Yazın