Kurumlarda finansman giderleri ve diğer konularda değişiklik yapıldı

Bilanço esası mükellefler için işletmelerde bazı konularda yeniden düzenleme yapıldı.
Kurumlarda finansman giderleri ve diğer konularda değişiklik yapıldı
Bunların başında;
1- Finansman Gider Kısıtlaması,
2- Kurumlar Vergisi Oranının %25 olması,
3- Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlarda Kurumlar Vergisinin Oranı 2 Puan indirimli uygulanması,
4- Sermaye Şirketlerinin İktisap Ettikleri Kendi Hisse Senetleri veya Ortaklık Payları.
25/05/2021 Tarih ve 31491 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 18 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre;

1- Finansman Gider Kısıtlaması,01.01.2021 tarihi itibarı ile İşletmede Kullanılan Yabancı Kaynaklara ilişkin faiz, kur farkı, Komisyon, vade farkı, kâr payı ve benzeri gider ve maliyet bedellerinin toplamının %10'luk kadar kısmını aşmamak koşulu ile Cumhurbaşkanlığının karalaştırdığı kısmına isabet eden kısmının Kurumun kazancında gider olarak uygulanamaz. Bir istisnası Yatırımın Maliyetine Eklenenler uygulamadan hariç olarak belirlenmiştir.

Buna göre bu tür Yabancı Kaynak kullanan Bilanço esasına tabi İşletmeler Geçici Vergi dönemlerinde çıkaracakları Bilançolarında kullanılan yabancı kaynaklar ve Öz Kaynaklar mukayesesi ile Finansman Kısıtlaması uygulamasına tabi olacaklar.

Finansman Kısıtlamasına tabi olmayan İşletme;
a-İşletme Hesabı Esasına tabi olan mükellefler,
b-Emeklilik şirketleri,
c-Sigorta ve Reasürans Şirketleri,
d-Mevduat Bankaları,Kalkınma ve Yatırım Bankaları,
e-Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Şirketleri,
f-Sermaye Piyasasında faaliyette bulunan Kurumlar. Kapsam dışında tutulmuştur.

Finansman Gider kısıtlamasında uygulanacak formül: İşletmenin kullandığı Yabancı Kaynak toplamı ile Öz Kaynakların arasındaki fark tutarın Yabancı kaynak ile orantılanarak elde edilen tutarla Faiz vb tutar çarpımının %10'u Finansman Gider Kısıtlamasını teşkil eder bunun da %10 olarak elde edilen tutar Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate alınır.

Yıllara yaygın İnşaat ve Onarma işlerinde bulunan mükellefler Yıllara sari işleri ilgili finansman giderlerinde kısıtlama uygulaması yapmayacaklar ve İşin bittiği tarihi esas alacaklar. Varsa diğer işlerinde Finansman Gider uygulamasını yapacaklar.

Finansman giderlerinin yanı sıra finansman geliri elde etmiş firmalar Finansman gider uygulamasını yapacaklar. Ancak gelirleri de aynen beyan edecekler. Yani Gelir ve gider arasında mukayese yapmaları söz konusu değil.

2- Sermaye şirketlerinin İktisap ettikleri Kendi Hisse Senetleri veya Ortaklık Payları;
Tam mükellef Sermaye Şirketlerinin 17/11/2020 Tarihinden sonra elde ettikleri Kendi Hisse Senetleri veya Ortaklık payları açısından yapılacak uygulamada değişiklik yapıldı.

Buna göre Tam mükellef Sermaye şirketleri İktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarını iktisap bedeli ile elden çıkarmaları halindeki bedel daha düşük olması halinde aradaki fark tutar elden çıkarma tarihi itibarı ile %15 oranında vergi kesintisine tabi tutulacaktır.

Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payları elden çıkarma esnasında daha yüksek bedelle elden çıkarırsa genel hükümlere göre vergiye tabi tutulacaktır.

3- Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlarda kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli uygulanması;
Yeni yapılan düzenlemeye göre, bankalar, finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri faktoring şirketleri hariç payların Borsa İstanbul Pay Piyasasında 17/11/2020 tarihinden itibaren ilk defa halka arz işlemine başlayan ve %20 oranında halka arzın gerçekleşmesi halinde kurum kazancından 2 puan indirim yapılacaktır. Bu uygulama ilk defa halka arz işlemini gerçekleştiren kurumlar için 5 sürer ile uygulanacaktır.

4- Kurumlar Vergisi %25 olarak uygulanacaktır. Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 01/01/2021 tarihinden itibaren vergi oranı %25 olarak tespit edilmiştir. Bu uygulama Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2. Dönem Geçici Vergi beyannamelerinden itibaren uygulanacak. 1. Dönem Geçici Vergi beyanlarını %20 olarak uygulayacaklardır.

Yasal Uyarı : Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Gün Medya Grubuna aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayınız.

Yorum Yazın