03.12.2017 19:25 Güncelleme Tarihi: 03.12.2017 19:52 20211 Okunma

Yeni Torba Yasa ile vergi düzenlemeleri

Yeni Torba Yasa ile vergi düzenlemeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yasalaşan 7061 sayılı Bazı Vergi kanunları ile diğer 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da vergi üzerinden çok sayıda değişiklik yapılmıştır.

Bunlardan bazılarını paylaşalım.

 1- Kira geliri elde edenler için bir düzenleme. Yıl içinde kira geliri elde edipte beyanname verenler için Gelir Vergisi Kanunun 4. Maddesinde kazançları üzerinde %25 olan Gider tutarları %15 olarak tespit edilmiştir. Böylece Yıllık kira kazançlarından %25 indirimi tercih edenler %15 olarak indirecekler ve daha fazla verecekler.

 2- Kurumların vergisinde yapılan değişiklik, Kurumlar Vergisi 32. Maddede balrtilen Kurumlar vergisi oranı %20 den %22 ye çıkarılmaştır. Bu konuda Bakanlar Kurulu kararı yetkiledirilmiştir.

 3- Motorlu Taşıtlar Vergisinde değişiklik, 01.01.2018 Tarihinden itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplamasına uygulanan değerlerde düzenleme yapıldı. Buna göre Motorlu Taşıtın İlk alındığı tutar, İthalatı veya teslimde hesaplanan Özel Tüketim Vergisi hariç Katma Değer Vergisini oluşturacak matrah, aracın Motorlu Taşıt Vergisine uygulanacak değeri belirleyecek.   

 4- Asgari Ücretlinin yıl içerisinde vergi dilimlerinden kaynaklanan ücret azalması önlenecek.   

 5- Özel İletişim Vergilerinde değişiklik, Günlük yaşamımızda ençok kullandığımız bazı ürünlere ait Özel iletişim Vergisi değişti, 

a- Radyo televizyon yayınlarının bir şekilde iletilmesi için yapılan hizmetlerde
b- Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetlerde,
c- Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmelerinde tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetlerinde oran %7,5 olarak tespit edilmiştir.

Ayrıca internet hizmetlerinde %5 olanlar da %7,5 olarak arttırılmıştır.

 6- Katma Değer Vergisinde öngörülen değişiklik, Türkiye’de yerleşik olmayanlar tarafından, katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin verginin, hizmeti sunanlar tarafından beyan ve ödenmesi kararlaştırılmıştır.

 7- Veraset ve İntikal Vergisinde yapılan değişiklik, 01.01.2018 Tarihinden itibaren şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan % 10 nispetindeki veraset ve intikal vergisi oranı %20’ye çıkarılmıştır.

 8- Özel Tüketim Vergisinde değişiklik, gazlı içeceklerin Özel Tüketim Vergisi oranları %10 olarak tespit edilmiştir.

 9- Engellilere tanınan Özel Tüketim Vergisi hakkında değişilik, %90 veya daha fazla engellilik oranına sahip engellilere tanınan 1600 cm3 e kadar binek otomobillerin ÖTV ye esas teşkil eden bedellerin Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bedel en yüksek tutar dışında olanlara uygulanacak. Yani burada Bakanlar Kurulu Kararına göre tespit edilecek tutarlarla sınırlama olacak.

10- Şirketleri ait taşınmazlarla iştiraklerin kazançların vergi düzenlemesi, İşletmelerin İki yıl aktiflerinde kayıtlı taşınmazların satışında elde ettikleri kazancın %75'i istisna idi. Bu oran Torba Yasa ile %50 olarak tespit edildi. Diğer kıymetler için %75 olarak tespit edildi.

Evet yeni Torba Yasa'nın genel anlamı ile vergi oranlarının arttırılmasına yönelik düzenlendiği anlaşılmaktadır. Mükellef lehine olan tarafları da mevcut. Ancak Bu oranların yükselmesi muhataplarının hoşlanmayacakları kaçınılmazdır.