04.01.2018 19:23 Güncelleme Tarihi: 04.01.2018 20:07

Yeni yılda işyerlerinde yapılacak işleri güncelleyelim

Yeni yılda işyerlerinde yapılacak işleri güncelleyelim

2018 Yılına girilirken oldukça önemli değişiklikler yapıldı. Bir taraftan Vergi Yükümlülükleri ile ilgi tutarların değerlemesi diğer taraftan Asgari Ücret açıklaması gibi değişiklikler yapıldı. İşyerlerinde yapılacak düzenlemeleri son hali ile güncellemekte fayda var.

 İş verenler işyerine alacakları işçileri önceden bildirmek durumundalar. Ayrıca işe girecek olacak personelin meslek kodlarını bildirmek ve aldıkları gerçek ücret üzerinden bildirmeleri gerekiyor. Özellikle son günlerde bu konuda kurumlardan uyarı ve bildirim gelmektedir. Yani işyerinde çalışan örneğin doktor, avukat vb. personelin aldığı ücretin asgari olamayacağı, teamüllere uymayacağı yönünde yorumlar yapılmaktadır. Dolayısı ile işçi çalıştıran işverenler ödedikleri ücretleri gerçek tutarlar üzerinden göstermeleri istenmektedir. 

 İşyeri kira ödemeleri yapanların bedeli ne olursa olsun ödemeyi banka ve finans kurumları aracılığı ile yapmaları gerekmektedir.

 Sigortalı çalıştıran işyerleri, her ay ücret ödemeleri halinde ücret bordrolarını, hesap pusulalarını karşılıklı imzalamaları çok önemli. Asgari geçim indirimi tablosunun imzalatılması gerekir. Bu belgeleri karşılaşabilecekleri  herhangi bir inceleme için mutlaka hazır bulundurmaları gerekir.

 5 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerleri ücret ödemelerini banka aracılığı ile yapmaları gerekir.

 Firmanızın belge ve ön muhasebe işlerine gereken önemi gösteriniz.

 Fatura, Gider pusulası, tahsilat, tediye makbuzlarını, çek ve senet bordroları ile banka hesap ve kredi kartı ekstrelerini, aylık olarak düzenli bir şekilde dosyalayıp en geç ay bitimini takip eden 5 gün içinde teslim ediniz.

 İşe giriş ve çıkışları ile kiranızda meydana gelen değişiklikleri gününde mutlaka yazılı olarak bildiriniz.

 7.000,00TL ve üzeri kesmiş olduğunuz veya almış olduğunuz faturalarınızın veya işletmeniz ile ilgili 7.000,00TL ve üzeri miktarlarda gerçekleşen tahsilat, ödeme, ve cari nakit hareketlerini bankalar, özel finans kuruluşları ve posta aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Tutarlar taksitler halinde olması durumunda da aynı kuruluşlar aracılığı ile ödemeler veya tahsilatlar yapılacaktır. Bu konuda gerekli özeni mutlaka gösteriniz. Bu özeni göstermediğiniz takdirde 7.000,00TL’yi geçen her bir belge için, belge tutarının %5’i oranında cezai işlem uygulanacaktır.

 Ticaretini veya imalatını yaptığınız mamullerin ve bunlara ait hammaddelerin, miktar takibini mutlaka yapınız. Sonuçlarını yazılı olarak bildiriniz.

 Yazarkasa levhası, Fiyatlarımıza KDV Dahildir levhası, SSK Aylık hizmet  bordrosu, asgari işçi ücretini gösterir levha gibi işyerinde asılı bulunması gereken levhaları mutlaka görünür bir yere asınız.

 Sevk irsaliyesine fiili sevk tarihini yazarak 7 gün içinde fatura ediniz, faturaya irsaliye tarih ve numarasını yazınız. Ayın son 7 gün içerisinde kesilen irsaliyeler ilgili ay içerisinde fatura edilir. Ayrıca irsaliyeli fatura düzenlerken tüm bunların yanı sıra düzenleme saati bilgisini mutlaka yazınız. Ayrıca kestiğiniz veya aldığınız faturalarda eksik bir bölüm olmamasına mutlaka dikkat ediniz. Vergi numaraları olmayan kişilerin TC.Kimlik no‘larını  yazmaya özen gösteriniz. 

 Çalışmaya başlayacak olan işçinin SGK’na bildirimi işçinin işe başlama tarihinden önce yapılacaktır. Bildirimin mutlaka önceden yapılması gerekmektedir. İşi bırakacak işçinin, işi bıraktığı tarihten 10 gün içerisinde bildirilmesi gerekir. Kendi isteği ile işi bırakan işçiden mutlaka ibraname alınması gerekir..

 Sigortalı çalışanların 30 günden az çalışmaları halinde işveren eksik günler için (İstirahatlı ise Doktor raporu, Part-Time çalışıyor ise sözleşme,vb.) izah etmek ve resmi belge vermek zorundadır. İstirahate ayrılan personelden istirahatı bittiğinde mutlaka raporunun 5 güne kadar bildirilmesi istenmesi gerekmektedir.
 
 Limited Şirket müdürü, Anonim şirketlerin yönetim kurulu yetkili üyeleri şirketin kamu borçlarından dolayı tüm mal varlıkları ile sorumludur.