Galip Gezer

Galip Gezer

Kurtların vedası

Saat 09:04 Dolmabahçe Sarayı. Ve bir kurt, uçmağa gitmeden 1 dakika önce...
Kurtların vedası
“Gidiyorum...

1916 -- Bir fikir aşıladım ve öyle gidiyorum.
1916 -- Bir Bozkurt ordusunu topladım gidiyorum.
1917 -- Bir Cumhuriyet rejimi tasarladım gidiyorum.
1924 -- Cuma namazını nahiyelerde zorunlu yaptım gidiyorum.
1925 -- Anadolu ve Trakya topraklarını parsel parsel köylümüze verdim gidiyorum.
1926 – Kur’an-ı Kerim'i Türkçe yazdırdım gidiyorum.
1934 -- Kadına seçme ve seçilme hakkını verdim gidiyorum.
1924 -- Bilime giden yolu açtım gidiyorum.
1924 -- Kendi dilimize dönerek gidiyorum.
1937 -- Geometri kitabımı yazdım gidiyorum.
1923 -- Yedi düveli Anadolu'ya gömdüm gidiyorum.
1924 -- Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurdum gidiyorum.
1938 -- Hatay meselesini çözdüm gidiyorum.

1920 – Anadolu Ajansı’nı kurdum gidiyorum.
1923 – Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nu kurdum gidiyorum.
1923 – Türkiye Şeker Fabrikaları’nı kurdum gidiyorum.
1923 – Uşak Terakki Ziraat T.A.Ş.'ni kurdum gidiyorum.
1924 – Gölcük Tersanesi kurdum gidiyorum.
1924 – Devlet Demiryolları’nı kurdum gidiyorum.
1924 – T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Ziraat Bankası’nın şirketleşmesi)’ni yaptım gidiyorum.
1924 – Türkiye İş Bankası’nı kurdum gidiyorum.
1924 – Türk Kadınlar Birliği’ni kurdum gidiyorum.
1924 – Cumhurbaşkanlığı Orkestrası’nı kurdum gidiyorum.
1924 – Türkiye Tütüncüler Bankası’nı kurdum gidiyorum.
1924 – Anadolu Sigorta’yı kurdum gidiyorum.
1924 – Bursa Karacabey Harası’nı kurdum gidiyorum.
1924 – Topkapı Sarayı Müzesi’ni kurdum gidiyorum.
1924 – Cumhuriyet Gazetesi’ni kurdum gidiyorum.
1925 – Türk Hava Kurumu (Türk Tayyare Cemiyeti)nu kurdum gidiyorum.
1925 – İstanbul Liman İşleri İnhisarı’nı kurdum gidiyorum.
1925 – Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nü kurdum gidiyorum.
1925 – İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları T.A.Ş.'ni kurdum gidiyorum.
1925 – Gazi Orman Çiftliği’ni kurdum gidiyorum.
1925 – Eskişehir Cer Atölyeleri’ni kurdum gidiyorum.
1925 – Sanayi ve Maadin Bankası’nı kurdum gidiyorum.
1925 – Adana Mensucat Fabrikası’nı kurdum gidiyorum.
1925 – Adana ve Bergama Müzeleri’ni kurdum gidiyorum.
1926 – Türk Telsiz Telefon Şirketi’ni kurdum gidiyorum.
1926 – Eskişehir Uçak Bakım İşletmesi’ni kurdum gidiyorum.
1929 – Alpullu Şeker Fabrikası’nı kurdum gidiyorum.
1926 – İstanbul’da inşaat demiri üreten ilk haddehaneyi kurdum gidiyorum.
1926 – Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri’ni kurdum gidiyorum.
1926 – Amasya, Sinop ve Tokat Müzeleri’ni kurdum gidiyorum.
1926 – Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası’nı kurdum gidiyorum.
1926 – Bakırköy Çimento Fabrikası’nı kurdum gidiyorum.
1926 – Uşak Şeker Fabrikası’nı kurdum gidiyorum.
1926 – Devlet İstatistik Enstitüsü’nü kurdum gidiyorum.
1927 – Bünyan Dokuma Fabrikası’nı kurdum gidiyorum.
1927 – Demiryolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü’nü kurdum gidiyorum.
1927 – Ankara – Kayseri Demiryolu’nu açtım gidiyorum.
1927 – Emlak ve Eytam Bankası’nı kurdum gidiyorum.
1927 – Samsun – Havza – Amasya Demiryolları’nı açtım gidiyorum.
1927 – Bursa Dokumacılık Fabrikası’nı kurdum gidiyorum.
1927 – Eskişehir Bankası’nı kurdum gidiyorum.
1927 – Ankara Arkeoloji Müzesi ve Sivas Müzesi’ni kurdum gidiyorum.
1927 – Köy Öğretmen Okulları’nı açtım gidiyorum.
1927 – İzmir Müzesi’ni kurdum gidiyorum.
1928 – Anadolu Demiryolu Şirketi yabancılardan satın alınmasını yaptım gidiyorum.
1928 – Ankara Çimento Fabrikası’nı kurdum gidiyorum.
1928 – Ankara Numune Hastanesi’ni kurdum gidiyorum.
1928 – Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü’nü kurdum gidiyorum.
1928 – Türk Eğitim Derneği’ni (TED) kurdum gidiyorum.
1928 – İstanbul Bomonti’de Türk Mensucat Fabrikası’nı kurdum gidiyorum.
1928 – Amasya – Zile Demiryolu’nu açtım gidiyorum.
1928 – Malatya Elektrik Santrali’ni kurdum gidiyorum.
1928 – Kütahya – Tavşanlı Demiryolu’nu açtım gidiyorum.
1928 – İstanbul’da Üsküdar, Bağlarbaşı ve Kısıklı’da Tramvay Hatları Tesisi’ni açtım gidiyorum.
1928 – Ankara Palas Oteli’ni kurdum gidiyorum.
1928 – Gaziantep Mensucat Fabrikası’nı kurdum gidiyorum.
1929 – Mersin- Adana Demiryolu’nun yabancılardan satın alınması işini bitirdim gidiyorum.
1929 – Ayancık Kereste Fabrikası’nı kurdum gidiyorum.
1929 – Trabzon Vizera Hidroelektrik Santrali’ni kurdum gidiyorum.
1929 – Fatih-Edirnekapı tramvay hattını açtım gidiyorum.
1929 – Anadolu-Bağdat, Mersin- Tarsus Demiryolları’nın yabancılardan satın alınması işini bitirdim gidiyorum.
1929 – Haydarpaşa Limanı’nın yabancılardan satın alınmasını yaptım gidiyorum.
1929 – Kütahya- Emirler, Fevzipaşa-Gölbaşı demiryollarını açtım gidiyorum.
1929 – Paşabahçe Rakı ve İspirto Fabrikası’nı kurdum gidiyorum.
1930 – Ankara – Sivas Demiryolu Hattını açtım gidiyorum.
1930 – Mecidiyeköy Likör ve Kanyak Fabrikası açtım gidiyorum.
1930 – Ankara Ziraat Enstitüsünü kurdum gidiyorum.
1930 – Kayseri – Şarkışla Demiryolu’nu açtım gidiyorum.
1930 – Ankara Etnografya Müzesi’ni açtım gidiyorum.
1931 – Bursa- Mudanya Demiryolu’nun yabancılardan satın alınması işini bitirdim gidiyorum.
1931 – Gölbaşı – Malatya Demiryolu Hattı’nı açtım gidiyorum.
1931 – Bölge Sanat Okulları’nı açtım gidiyorum.
1931 – Tekel Genel Müdürlüğü’nü kurdum gidiyorum.
1931 – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı kurdum gidiyorum.
1931 – Türk Tarih Kurumunu açtım gidiyorum.
1932 – Devlet Sanayi Ofisi’ni kurdum gidiyorum.
1932 – Samsun- Sivas demiryolu açtım gidiyorum.
1932 – Diyarbakır Tekel Rakı Fabrikası açtım gidiyorum.
1932 – İzmir Rıhtım İşletmesi’nin yabancılardan satın alınması işini bitirdim gidiyorum.
1932 – Türkiye Sanayi Kredi Bankasını kurdum gidiyorum.
1932 – Kütahya – Balıkesir demiryolunu açtım gidiyorum.
1932 – Ulukışla – Niğde demiryolunu açtım gidiyorum.
1932 – Halkevleri kurdum gidiyorum.
1932 – Türk Dil Kurumu’nu kurdum gidiyorum.
1933 – Eskişehir Şeker Fabrikası’nı kurdum gidiyorum.
1933 – Sümer Bank’ı kurdum gidiyorum.
1933 – Adana-Fevzipaşa Demiryolu’nu açtım gidiyorum.
1933 – Ulukışla – Kayseri Demiryolu’nu açtım gidiyorum
1933 – İller Bankası’nı kurdum gidiyorum.
1933 – İstanbul Üniversitesi’ni kurdum gidiyorum.
1933 – Zonguldak Yatırım Bankası’nı kurdum gidiyorum.
1933 – Kayseri Milli İktisat Bankası’nı kurdum gidiyorum.
1933 – Samsun- Çarşamba demiryolu hattının yabancılardan satın alınması işini bitirdim gidiyorum.
1933 – Halk Bankası’nı kurdum gidiyorum.
1933 – Yüksek Ziraat Enstitüsü’nü kurdum gidiyorum.
1934 – Bandırma- Menemen- Manisa demiryolunun yabancılardan satın alınması işini bitirdim gidiyorum.
1934 – Keçiborlu Kükürt Fabrikasını kurdum gidiyorum.
1934 – Turhal Şeker Fabrikasını kurdum gidiyorum.
1934 – Isparta Gülyağı Fabrikası kurdum gidiyorum.
1934 – Basmane (İzmir) – Afyon demiryolunun yabancılardan satın alınması işini bitirdim gidiyorum.
1934 – Sümerbank Bakırköy Bez Fabrikasını kurdum gidiyorum.
1934 – Bursa Süttozu Fabrikasını kurdum gidiyorum.
1934 – Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikasını kurdum gidiyorum.
1935 – Aydın Demiryollarının yabancılardan satın alınması işini bitirdim gidiyorum.
1935 – Amortisman Sandığını kurdum gidiyorum.
1935 – MTA Enstitüsünü kurdum gidiyorum.
1935 – ETiBANK'ı kurdum gidiyorum.
1935 – ETiMADEN'i kurdum gidiyorum.
1935 – Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ni kurdum gidiyorum.
1935 – Türkkuşu hayata geçirdim gidiyorum.
1935 – İstanbul Rıhtım Şirketi’nin yabancılardan satın alınması işini bitirdim gidiyorum.
1935 – Ankara troleybüs hattını kurdum gidiyorum.
1935 – Fevzipaşa – Ergani – Diyarbakır demiryollarını açtım gidiyorum.
1935 – Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikasını kurdum gidiyorum.
1935 – Elektrik İşleri Etüt İdaresini kurdum gidiyorum.
1935 – Zonguldak Türk Antrasit Fabrikasını kurdum gidiyorum.
1935 – Afyon – Isparta demiryolunu açtım gidiyorum.
1935 – Sümerbank Kayseri Dokuma Fabrikasını kurdum gidiyorum.
1935 – Ankara Mamak Gaz Maskesi Fabrikasını kurdum gidiyorum.
1935 – Ayasofya müzesini açtım gidiyorum.
1935 – Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesini kurdum gidiyorum.
1936 – Ankara Çubuk Barajını kurdum gidiyorum.
1936 – Ankara Devlet Konservatuarını açtım gidiyorum.
1936 – Edirne-Sirkeci Şark Demiryollarının yabancılardan satın alınması işini bitirdim gidiyorum.
1936 – Haydarpaşa Numune Hastanesi açtım gidiyorum.
1936 – Sümerbank Malatya İplik ve Bez Fabrikasını kurdum gidiyorum.
1936 – İzmit Kağıt ve Karton Fabrikasını kurdum gidiyorum.
1936 – Elazığ Şark Kromları İşletmesini kurdum gidiyorum.
1936 – İzmir Enternasyonal Fuarını açtım gidiyorum.
1936 – İzmir Havagazı Şirketinin yabancılardan satın alınması işini bitirdim gidiyorum.
1936 – İstanbul Telefon Şirketinin yabancılardan satın alınması işini bitirdim gidiyorum.
1937 – Sümerbank Konya Ereğlisi Dokuma Fabrikasını kurdum gidiyorum.
1937 – Kozlu Kömür İşletmelerinin yabancılardan satın alınması işini bitirdim gidiyorum.
1937 – Çatalağzı – Zonguldak demiryolunu açtım gidiyorum.
1937 – İstanbul Resim Heykel Müzesini kurdum gidiyorum.
1937 – Ankara Bira Fabrikasını kurdum gidiyorum.
1937 – Toprakkale – İskenderun demiryolunun yabancılardan satın alınması işini bitirdim gidiyorum.
1937 – Ankara Motorlu Tayyarecilik Okulunu açtım gidiyorum.
1937 – Urfa Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliğini kurdum gidiyorum.
1937 – Sümerbank Nazilli Basma Fabrikasını kurdum gidiyorum.
1937 – Denizbank'ı kurdum gidiyorum.
1937 – İstanbul ve Trakya Demiryolları’nın yabancılardan satın alınması işini bitirdim gidiyorum.
1937 – Diyarbakır – Cizre Demiryolu hattını açtım gidiyorum.
1937 – Yozgat Termo-Elektrik Santralini kurdum gidiyorum.
1938 – Gemlik Suni İpek Fabrikasını kurdum gidiyorum.
1938 – İzmir Telefon Şirketi’nin yabancılardan satın alınması işini bitirdim gidiyorum.
1938 – Ankara Radyoevini açtım gidiyorum.
1938 – Divriği Demir Madenlerini açtım gidiyorum.
1938 – Bursa Merinos Fabrikasını kurdum gidiyorum.
1938 – Murgul Bakır İşletmeleri’nin satın alınması işini bitirdim gidiyorum.
1938 – Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünü kurdum gidiyorum.
1938 – Eskişehir İspirto Fabrikasını kurdum gidiyorum.
1938 – İstanbul Elektrik Şirketi’nin yabancılardan satın alınması işini bitirdim gidiyorum.
1938 – Toprak Mahsulleri Ofisini (TMO) kurdum gidiyorum.
1938 – Sivas – Erzincan demiryolunu açtım gidiyorum.
1938 – Fiskobirlik'i kurdum gidiyorum.

Eğer ömrüm yetseydi Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş'a yaptıracağım roketler ile uzaya ilk milletim çıkacaktı. Musul, Kerkük, Kırcaali, Nahçıvan, Azerbaycan, Kıbrıs ve Ege adalarını vatan toprağı yapacaktım.

Bunca yokluk içerisinde, Türk milletinin tüm desteği ile yukarıdaki listeyi tamamlamaya muktedir olduk. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki üretme hırsımıza bir de Musul ve Kerkük petrollerini katabilseydim, bugün sanayi ve ekonomik açıdan dünyanın en güçlü devletinde yaşıyor olurdunuz.

O yüzdendir ki; yukarıdaki hayata geçirilen icraatlar, 253 bin mehmetçiğin şehit edilmesi ile başarılmıştır.


Devlet-i ebet müddet için aldığım görevi, şerefimle bitirip gidiyorum.”


Her zamanki gibi yazımızı Büyük Önder Başbuğ Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü ile son verip esenlikler diliyorum.


“Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır”


2200 yıl sonra Mete Han’ı, 1600 yıl sonra Attila Han’ı, 1250 yıl sonra Bilge Kağan’ı, 1000 yıl sonra Alparslan Han’ı nasıl unutmadıysak binlerce sene sonra seni de unutmayacağız.


Selametle paşam, selametle...

Yasal Uyarı : Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Gün Medya Grubuna aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayınız.

Yorum Yazın