07.03.2018 03:51 Güncelleme Tarihi: 07.03.2018 05:04

Güvenlik panelinin ardından..

Güvenlik panelinin ardından..

6-7-8 / Mart/ 2018 tarihlerinde Sheraton Ankara ‘da düzenlenen ISAF EXCLUSIVE organizasyonunun bir bölümünde panel yöneticiliği görevini üstlendik.

Necmi Özdemir - Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi


Elektronik güvenlik sistemleri sektöründe kurumsallaşmış, 4 firmanın konuşmacı olarak katıldığı panelde sektörün sorunlarına değinildi.

İlk olarak söz alan Tesan Genel Müdürü Rüştü Arseven, sektördeki en büyük sorunun eğitim, birliktelik ve araştırma merkezlerinin eksikliği olduğunu belirtti.

Ardından söz alan Okisan Ceo’ su Ekrem Özkara yaptığı konuşmada, sektörde yer etmiş firmaların gereksiz uygulamalarla hem kendilerine hem de sektöre zarar verdiklerini, özellikle uzak doğu ülkelerindeki üretici firmaların Türkiye‘de çoklu distribütör ile çalışma stratejilerinin yanlışlığını vurgulamakta yanlız kaldığını ve bu felsefenin tüm sektöre çok kısa süre sonra zarar verecek bir durumların yaşanacağını vurguladı.Özak Turnike Ceo’su Özer Özak; üretici firma olmasının zorluklarını, ihalelerde sertifikasyonun özellikleri kapsamında insan ve çevre sağlığının ön koşul olarak yeniden revize edilmesi gerekliliğinden bahsetti.

Ülkem Ceo‘su Hakan Çevikoğlu ise, aslında en büyük sorunun nitelik ve nicelik olarak doğru işleyiş olmadığı özellikle kamudaki işlerde zorlandıklarından bahsetti.

Organizasyonun Mimarı Feridun Yeşil bey yaptığı konuşmada, "Eğitim, birliktelik, kalite ve tek distribütörlüğün" altını çizdi.

Söz alan katılımcılar;
- Mevcut derneğin aktivasyon eksikliği,
- Bandrol bedelinin yüksekliği,
- Kaliteli elemanların hızlı yer değişimleri ve sayılarının az oluşu,
- Üretici firmaların neden bilebilirliğinin olmadığı
, sorularını panelistlere yönelttiler..

Katılımcı sorularından sonra söz alan panelistler; soruların cevaplarını da içerecek şekilde, iletişimin sıklaştırılması, derneğin güçlendirilmesi, eğitim açığının kapatılması konusunda, sektöre sıcak bakabilecek Üniversitelerle kısa, orta ve uzun süreli eğitim düzenleme çalışmalarının gerekliliğini vurguladılar.Paneli sonladırırken; "Panele konuşmacı sağlayan 4 firmanın toplamda 1.500 kişiye istihdam yarattığını, Dernekleşme de aktivasyonu arttıracak 45 firmanın etkin konsantresi ve üye sayısının ilkelere bağlı kalacak şekilde arttırılarak yapılabileceğini ve eğitimin her aşamasında, Elektronik Güvenlik Sektörü ve 38  yıllık Üniversite deneyimime dayalı olarak, Üniversite ve kent paydaşı olan özel sektör koordinesi doğrultusunda üzerime düşeni yapmaya hazır olduğumu" beyan ettikten sonra etkinlik noktalandı.