• Eğitim

DPÜ’lü Prof. Dr. Levent Mercin, kitabının tanıtımına katıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Levent Mercin, yazarlığını ve editörlüğünü yaptığı Teknoloji ve Tasarım kitabının tanıtım ve eğitimine katıldı.
DPÜ’lü Prof. Dr. Levent Mercin, kitabının tanıtımına katıldı
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Afyonkarahisar Millî Eğitim Müdürü Metin Yalçın, kitabın editörü Prof. Dr. Levent Mercin ile materyalin yazarı olan akademisyenler ile eğitim alacak öğretmenler katıldı.
Ortaokul 7. ve 8. sınıfların Teknoloji ve Tasarım Dersi için hazırlanan ve öğretmenlerin lisansta aldıkları eğitimin, yeni sistemle birlikte oluşan açıklarını kapatmak ve öğretmenlerin beklentilerini yansıtmak için hazırlanan kitabın kılavuz materyali, teknoloji alanda akademik bilgisi ve tecrübesi olan akademisyenler, alan öğretmenleri ve MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü personelinden oluşan bir komisyon tarafından hazırlandı.
Dumlupınar Üniversitesinin Öğretim Üyesi ve GSF Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, 22 Bölümden oluşan kitabın editörlüğünü ve ayrıca üç bölümünün bölüm yazarlığını yaptı. Alanda önemli bir kaynak olacağına inanılan materyalin öğretmenlere tanıtımı için öğretim materyalinin hazırlanmasına katkı sağlayan akademisyen ve öğretmenler ile 81 İl Millî Eğitim Müdürlüğünden dersi fiilen okutan 200 öğretmene tanıtım çalışması gerçekleştirildi.

“Teknoloji ve Tasarım kitabı hakkında”

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde de ifade edildiği gibi ’bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı Tasarım ve Beceri Atölyeleri (Temel Eğitim Bölümü; Hedef 1-6, Hedef 2-7) ile yeni çağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması’ hedefleniyor. Öğrencilerin düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye zaman ayırabileceği bir ortam oluşturulmasında Teknoloji ve Tasarım öğretmenlerine de önemli görevler düşüyor. Söz konusu kitap hem TBA hem de ortaokulda öğrenim görmekte olan öğrencilerin hızla değişen/dönüşen dünyamızda; teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilen, bu süreci anlayabilen, yorumlayabilen, yönetebilen ve değerlendirebilen teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olacağı düşünülüyor.(EFE-)